Fietsroutes, looproutes en autoroutes van en naar Porteum

Lelystad – Nieuwe fietsroutes met ingang van het schooljaar 2021-2022 voor leerlingen van de nieuwe scholengemeenschap Porteum. De ingebruikname is een mijlpaal na vele jaren wachten. Dat betekent voor sommige leerlingen dat zij via een andere route naar school moeten fietsen. Vanaf de opening gaan grote aantallen fietsers en bromfietsers zich van en naar Porteum verplaatsen. Tegelijk worden op diverse plekken op de routes van en naar Porteum wegwerkzaamheden uitgevoerd om de verkeersveiligheid voor fietsers en bromfietsers te optimaliseren.

Tijdelijke fietsroutes met omleiding

Tijdelijke omleidingsroutes moeten dan gevolgd worden. Voor de perioden waarin wegwerkzaamheden plaatsvinden zijn daarom aangepaste routes uitgewerkt. De verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid wordt daarbij nauwlettend gevolgd. Indien nodig worden extra maatregelen getroffen. De maatregelen zijn afgestemd met de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland, afdeling Lelystad.

Wethouder Luc Baaten

“Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat leerlingen veilig van en naar school kunnen gaan via de nieuwe fietsroutes. Maar wij vragen ook aan leerlingen om zich aan de verkeersregels en maatregelen te houden. Hierbij spelen ook ouders een rol. Wij vragen dan ook aan ouders om aan hun kinderen te vertellen hoe zij zich in het verkeer veilig kunnen bewegen. Zo zorgen we met elkaar voor een verkeersveilige situatie.”

Bewegingsonderwijs

Per lesuur verplaatsen groepen leerlingen op de (snor)fiets of de bromfiets/-scooter tussen Porteum en de sporthal bij ISG Arcus. Voor de perioden waarin werkzaamheden op de route tussen beide locaties plaatsvinden, zijn aangepaste (brom)fietsroutes uitgewerkt. Deze worden met een tijdelijke markering aangegeven. Bromfietsers maken gebruik van de rijbaan waar een maximum snelheid van 50 km/uur geldt.

Fietsroutes bij wegwerkzaamheden na opening Porteum

Na de opening van Porteum wordt er op een aantal locaties nog gewerkt aan verbetering van fietspaden en aan wegen in de fietsroute, namelijk:

  • De snelfietsroute tussen station Lelystad Centrum en de Gordiaandreef.
  • De fietsoversteekplaats over Wold 10 bij Coloriet.
  • Parkeerterreinen aan de Neringweg.

De fietsroutes, die de leerlingen tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden het beste kunnen volgen zijn in beeld gebracht en zijn te vinden in de bijlage. De routes worden door tijdelijke markeringen aangegeven.

Realisatie woningbouwprojecten en herontwikkelingen

Uitgangspunt bij elk van bovengenoemde projecten is dat de snelfietsroute niet wordt doorkruist door gemotoriseerd verkeer. Waar dit nu wel gebeurt, zoals bij de inrit naar het parkeerterrein van de Leyakkers, wordt erop ingezet dit op te heffen en de aansluiting zo te verplaatsen dat deze de fietsroute niet meer doorkruist.

Aandachtslocaties

Een aantal locaties op de fietsroutes van en naar Porteum vragen mogelijk bijzondere aandacht. Op die plekken worden, voor zolang als het nodig is, verkeersregelaars ingehuurd. Gezien vanaf Porteum gaat het om de volgende locaties:

  • Fietsoversteekplaats Middendreef-Tjalk:

Tijdens de aanleg van het snelfietspad tussen Gordiaandreef en NS Station Lelystad Centrum wordt hier de fietsroute door veel autoverkeer van en naar het winkelcentrum Tjalk gekruist. De situatie wordt aandachtig gevolgd / gemonitord waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de verkeersveiligheid.

  • Fietsoversteekplaats Middenweg (Zilverparkgarage):

Het gaat hier om een met verkeerslichten geregelde fiets- en voetgangersoversteekplaats. Het risico bestaat dat bij grote aantallen overstekende fietsers zoveel autoverkeer moet wachten dat de wachtrij terugslaat tot over de rotondes met de Ziekenhuisweg en de Stationslaan. De situatie wordt in de gaten gehouden. Indien nodig wordt nagegaan of de verkeerslichtenregeling (eventueel tijdelijk) kan worden aangepast.

  •  Aansluiting Muntstraat – Neringweg:

Op deze locatie verdient de verkeersveiligheid bijzondere aandacht.

EINDSITUATIE (BROM)FIETSVERKEER

In de eindsituatie wordt Porteum ontsloten via een 4,00 m. brede snelfietsroute die niet wordt doorkruist door gemotoriseerd verkeer. Bromfietsers maken in principe samen met gemotoriseerd verkeer gebruik van de rijbaan.

Alleen waar met een maximum snelheid van 70 km/uur wordt gereden of waar de weg bestaat uit meerdere rijstroken per richting (2×2 rijstroken of meer), maken bromfietsers gebruik van het fietspad.

BUSHALTES EN BEREIKBAARHEID MET DE AUTO

Naast (brom)fietsers is het Porteum natuurlijk ook bereikbaar met de bus en de auto. Voor de bereikbaarheid met de bus kan gebruik worden gemaakt van de bestaande bushaltes op de:

  • Middendreef, ter hoogte van de voormalige scholengemeenschap de Rietlanden.
  • Zuigerplasdreef, ter hoogte van de Voorstraatbrug.

Met de auto is Porteum bereikbaar vanaf de Middendreef, via een geheel nieuw gebouwde inrit naar het parkeerterrein voor het schoolgebouw.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Stabiel veiligheidsbeeld Lelystad eerste helft 2021

Lelystad - Een stabiel veiligheidsbeeld voor de Gemeente. Het aantal geweldsdelicten en inbraken in Lelystad is gedaald. Dat blijkt uit de politiecijfers over de...

Stedenbouwkundig plan Dokter Jansenpark goedgekeurd door B&W Noordoostpolder

Noordoostpolder - Burgemeester en wethouders hebben afgelopen week het stedenbouwkundig plan voor het Dokter Jansenpark in Noordoostpolder goedgekeurd. Het plan wordt nu voor vaststelling...

Fietspaden tussen de Grietenij en Zuidbrug vanaf 23 juli om 18.00 uur weer open

Lelystad - Sinds medio juni is tussen de Grietenij en de Zuidbrug hard gewerkt aan de e-bikeroute tussen de Zuidbrug, Markebrug en de Grietenijbrug....

Almeerse Wolunie strijkt neer op Floriade Expo 2022

Almere - De hoofdbestandelen van de kunstinstallatie Shades of Nature, die de Almeerse Wolunie op kavel A14 van de Floriade gaat neerzetten. Wolkunstenaars Bertina...

Gebiedsplan Lelystad Oost krijgt 39 miljoen uit Volkshuisvestingsfonds

Het gebiedsplan Lelystad Oost kan rekenen op ruim 39 miljoen euro subsidie vanuit hetVolkshuisvestingsfonds van het Rijk. Dat heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken...

Werkgeversservicepunt ‘Urk werkt’ is een feit

Urk - De gemeente Urk is met Concern voor Werk overeengekomen een nieuw werkgeversservicepunt onder de naam ‘Urk Werkt’ open te stellen. Dit servicepunt...

Door nieuw model ID-kaart aanvraag reisdocument op 29 en 30 juli niet mogelijk

Lelystad - Op maandag 2 augustus 2021 wordt het nieuwe model van de Nederlandse ID-kaart geïntroduceerd. Dit is een landelijke verandering. Om het productieproces...

Zitplantsoen Jol 29 geopend

Lelystad - Op vrijdag 9 juli 2021 heeft wethouder Luc Baaten van Lelystad het zitplantsoen Jol 29 geopend. Dit initiatief is opgezet door mevrouw...