Kampen en Hattem verbaasd over voorstel wijziging vliegroutes

Kampen/Hattem – De gemeente Kampen heeft met verbazing kennis genomen van het nieuws dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een routewijziging heeft voorgesteld voor vliegroutes vanaf vliegveld Lelystad. De gemeente Hattem noemt de plannen onaanvaardbaar. De nieuw voorgestelde routes liggen dichter bij woongebieden in de gemeente Kampen en zijn daarmee voor de gemeente ongunstig.

Vliegroutes over bebouwd gebied

Op dit moment loopt er een zienswijzeprocedure over het ontwerpluchthavenbesluit Lelystad Airport. De vliegroutes zijn indirect onderdeel van de procedure, maar met de nu voorgestelde routewijziging is geen rekening gehouden. Een wijzigingsvoorstel tijdens de zienswijzeprocedure zonder afstemming met alle betrokkenen past niet bij een open, transparant en zorgvuldig proces. De gemeente Kampen heeft daarom om opheldering gevraagd bij het ministerie. Daarnaast dient de gemeente een zienswijze in over de voorgestelde wijziging.

Kampen niet betrokken bij overleg

Het voorstel voor de routewijziging blijkt het resultaat van overleg met de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek. De gemeente Kampen is niet bij dit overleg betrokken en niet over het voorstel geïnformeerd. De gemeente Kampen wacht de informatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat af. Op basis daarvan bekijkt de gemeente welke vervolgstappen richting het ministerie worden gezet.

Indeling luchtruim herzien

De zienswijze van de gemeente Kampen volgt op een gezamenlijke zienswijze van de provincie Overijssel en 15 Overijsselse gemeenten (waaronder de gemeente Kampen) eerder deze week. Het uitgangspunt van de gezamenlijke zienswijze is dat de indeling van het luchtruim moet worden herzien, voordat Lelystad Airport wordt geopend. De nu voorgestelde routewijziging heeft voor de gemeente Kampen een dusdanig negatief effect, dat de gemeente zich genoodzaakt ziet om een extra zienswijze in te dienen.

Nieuws uit deze regio

Stinzentuin Voedselbos staat in bloei

Rutten - Het is voorjaar in Voedselbos Emmeloord. Voordat de bomen vol in blad staan, bloeien de stinzenplanten. Wie van de kleuren wil genieten,...

Aanhouding 21-jarige voor phishing

Almere - Op 12 januari 2021 heeft de politie een 21-jarige man uit Almere aangehouden voor phishing. Het cybercrimeteam van de politie Midden-Nederland kwam de...

17 aanhoudingen in onderzoek wapenhandel

Midden-Nederland - De politie heeft 17 mannen aangehouden in een groot onderzoek naar wapenhandel. De verdachten komen uit Amersfoort, Almere, Lelystad, Oss, Drachten, Tilburg,...

11 nieuwe rijwoningen in de verkoop in Rutten

Rutten - De start van de verkoop van 11 rijwoningen aan de Meerweg in Rutten is een feit. Vereniging Dorpsbelang Rutten, Bouwbedrijf Kuin Bovenkarspel...

Bewust eten? Bestel de NOP BOX

Rutten - Kopen bij de boer en bewust eten is sinds de uitbraak van corona populairder dan ooit. “We hadden het er al vaker...

Onvoldoende regie FPC de Oostvaarderskliniek bij resocialisatie tbs-gestelde

Den Haag - Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek in Almere heeft onvoldoende regie gevoerd op het resocialisatietraject van tbs-gestelde Michel B. tijdens diens...

Opening voedselbos Emmeloord

Emmeloord - “Ik hou hiervan!’, zegt wethouder Marian Uitdewilligen bij de opening van Voedselbos Emmeloord op donderdagmiddag 8 oktober. “Niet om te wieden, maar...

Almere krijgt station dat past bij groei stad

Almere achtste gemeente van Nederland Momenteel is Almere de achtste gemeente van Nederland en telt ruim 200.000 inwoners. In de komende twintig jaar komen daar...