Gebiedsplan Lelystad Oost krijgt 39 miljoen uit Volkshuisvestingsfonds

Het gebiedsplan Lelystad Oost kan rekenen op ruim 39 miljoen euro subsidie vanuit het
Volkshuisvestingsfonds van het Rijk. Dat heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties vandaag bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.
Het Rijk heeft de financiele regeling ‘Volkshuisvestingsfonds’ ingesteld om gemeenten te helpen te
investeren in een betere woonkwaliteit in kwetsbare gebieden. Het gaat daarbij om renovatie en
verduurzaming van verouderde woningen, toevoegen van nieuwe woningen en herinrichting van het
openbaar gebied. Lelystad heeft voor het gebiedsplan Lelystad Oost een aanvraag ingediend voor
een bijdrage uit dit fonds.


Lelystad Oost


Burgemeester Mieke Baltus: “In het Volkshuisvestingsfonds was ongeveer 450 miljoen euro
beschikbaar. De regeling is twee maal overtekend. Dat toont aan dat de noodzaak om de
woonkwaliteit in kwetsbare gebieden te verbeteren groot is. We zijn heel blij dat onze aanvraag voor
de integrale gebiedsaanpak Lelystad Oost is gehonoreerd. Het Rijk erkent daarmee dat wij een goed
en gedegen plan hebben neergelegd en dat de urgentie in Lelystad Oost groot is. Dit is prachtig
nieuws voor Lelystad en we kijken uit naar een intensieve samenwerking met de partners in dit
traject.” Lelystad Oost is door het ministerie van BZK aangewezen als één van de 16 kwetsbare
gebieden, waar een integrale gebiedsontwikkeling ingezet moet worden. Deze kwetsbare gebieden
hadden meer kans op een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds.


Upgrade voor het gebied


Wethouder Adam Elzakalai: “ “Het is een prachtige kans voor Lelystad. We kunnen nu in Lelystad Oost
echt aan de slag. De komende jaren krijgt Lelystad Oost een upgrade. We gaan 754 particuliere
woningen renoveren en verduurzamen. Dat doen we onder meer door het wegwerken van
achterstallig onderhoud, verwijderen van gevelbeplatingen met asbest en vervangen van tuin- en
erfafscheidingen. Daarnaast brengen we 22 koopwoningen terug in de sociale huurvoorraad, slopen
we 64 woningen en voegen we 90 woningen toe in segmenten die nu niet of onvoldoende in het
gebied aanwezig zijn en richten we openbaar gebied opnieuw in dat onveilig is of slecht gewaardeerd
wordt. Ook Centrada levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van het gebied met de aanpak
van 2.000 van haar woningen.“


De verbetering van Lelystad Oost is nodig omdat dit gebied veel kwetsbare buurten en wijken kent
met relatief veel bewoners met een beperkte draagkracht die hun eigen woning onvoldoende kunnen
onderhouden. Bovendien is er sprake van een eenzijdig woningaanbod in een monotone
stedenbouwkundige opzet. Bij de ingrepen in het gebied zal ook veel aandacht zijn voor
verduurzaming van de woningen en worden ook meteen maatregelen genomen om hittestress te
verminderen.

Eigen Lelystads investeringsfonds draagt ook bij

Lelystad neemt zelf ook initiatief om te investeren in Lelystad Oost. Onlangs heef de gemeenteraad een besluit genomen voor een lokaal investeringsfonds voor dit gebied ten behoeve van revitalisering, verbetering en verduurzaming. Met de jaarlijkse 3 ton en een investeringsvermogen van 10 miljoen kunnen hiermee de eerste stappen gezet worden. De aanvullende bijdrage van het Rijk maakt het mogelijk dit op veel grotere schaal aan te pakken.

Lelystad Oost

Onder Lelystad Oost vallen de Zuiderzeewijk, de Atolwijk, de Boswijk en de Waterwijk. De wijken in Lelystad Oost zijn niet alleen de oudste wijken van de stad, maar ook wijken met een grote kwetsbaarheid. Er zijn veel goedkope woningen en veel bewoners met te weinig financiële draagkracht om hun woning te onderhouden. De combinatie met sociale problemen in de wijk maakt het gebied onaantrekkelijk voor middeninkomens.

Met de ingrepen in Lelystad Oost worden de wijken aantrekkelijker gemaakt voor zowel de huidige bewoners als nieuwe bewoners.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Stabiel veiligheidsbeeld Lelystad eerste helft 2021

Lelystad - Een stabiel veiligheidsbeeld voor de Gemeente. Het aantal geweldsdelicten en inbraken in Lelystad is gedaald. Dat blijkt uit de politiecijfers over de...

Stedenbouwkundig plan Dokter Jansenpark goedgekeurd door B&W Noordoostpolder

Noordoostpolder - Burgemeester en wethouders hebben afgelopen week het stedenbouwkundig plan voor het Dokter Jansenpark in Noordoostpolder goedgekeurd. Het plan wordt nu voor vaststelling...

Fietspaden tussen de Grietenij en Zuidbrug vanaf 23 juli om 18.00 uur weer open

Lelystad - Sinds medio juni is tussen de Grietenij en de Zuidbrug hard gewerkt aan de e-bikeroute tussen de Zuidbrug, Markebrug en de Grietenijbrug....

Almeerse Wolunie strijkt neer op Floriade Expo 2022

Almere - De hoofdbestandelen van de kunstinstallatie Shades of Nature, die de Almeerse Wolunie op kavel A14 van de Floriade gaat neerzetten. Wolkunstenaars Bertina...

Werkgeversservicepunt ‘Urk werkt’ is een feit

Urk - De gemeente Urk is met Concern voor Werk overeengekomen een nieuw werkgeversservicepunt onder de naam ‘Urk Werkt’ open te stellen. Dit servicepunt...

Door nieuw model ID-kaart aanvraag reisdocument op 29 en 30 juli niet mogelijk

Lelystad - Op maandag 2 augustus 2021 wordt het nieuwe model van de Nederlandse ID-kaart geïntroduceerd. Dit is een landelijke verandering. Om het productieproces...

Zitplantsoen Jol 29 geopend

Lelystad - Op vrijdag 9 juli 2021 heeft wethouder Luc Baaten van Lelystad het zitplantsoen Jol 29 geopend. Dit initiatief is opgezet door mevrouw...

Smart thermal grid voor toekomstige wijk Hortus op Floriadeterrein opgeleverd!

Almere - Op het terrein van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade is het duurzame warmte-en-koudeopslagsysteem in de vorm van een Smart Thermal Grid opgeleverd. Ontwikkelcombinatie Amvest-Dura...