Provincie Flevoland helpt Urk naar CO2-neutrale gebouwen

Urk – Als eerste gemeente in Flevoland maakt de gemeente Urk gebruik van het Ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed. In samenwerking met de provincie gaat de gemeente een routekaart opstellen. In de routekaart staan de maatregelen waarmee de gemeentelijke gebouwen worden verduurzaamd tot CO2-neutrale gebouwen. Gedeputeerde Cora Smelik en wethouder Gerrit Post gaven gisteren in het zwembad ’t Bun op Urk het startschot voor de samenwerking.

Ontzorging door provincie Flevoland

Het Ontzorgingsprogramma van de provincie Flevoland helpt de gemeente om deze ambitie te realiseren en de verduurzaming te versnellen. De gemeente Urk is de eerste deelnemer in de provincie Flevoland en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het gezamenlijk streven om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

Samenwerking als kans

“Het onlangs verschenen klimaatrapport IPCC, het Klimaatpanel van de Verenigde Naties, liegt er niet om. We moeten nu echt in actie komen om de CO2-uitstoot te verminderen. Het Ontzorgingsprogramma helpt maatschappelijke vastgoedeigenaren in Flevoland om de eerste stappen te zetten naar het verduurzamen van hun gebouwen,” aldus Cora Smelik, gedeputeerde Provincie Flevoland.

Belang van rentmeesterschap

Wethouder Gerrit Post van de gemeente Urk omarmt de aanpak: “Vanuit onze overtuiging van het belang van rentmeesterschap willen we de aarde goed beheren en doorgeven aan de volgende generatie. De samenwerking sluit aan bij onze duurzaamheidsvisie 2020 en ons streven om 49 procent minder CO2 uit te stoten in 2030. Dit programma is een mooie kans voor onze gemeente. Niet alleen voor onze eigen gebouwen, maar ook voor die van andere maatschappelijke organisaties op Urk. Een goed voorbeeld doet volgen.”

Zwembad ’t Bun innovatief voorbeeld

Het zwembad is één van de dertig gebouwen op Urk die de gemeente verder wil verduurzamen. Post: “Het zwembad is al een prachtig, innovatief voorbeeld van hoe je duurzame en energiezuinige maatregelen kunt nemen die de CO2-uitstoot flink kunnen reduceren. Met de inzet van riothermie (energiewinning uit rioolwarmte, red.) is het energieverbruik al significant gedaald. In 2016 is het gebouw 40% groter geworden, terwijl de uitstoot van CO2 met 61% is verminderd ten opzichte van  de oude situatie. Maar als we met dit Ontzorgingsprogramma het zwembad nog duurzamer kunnen maken, dan moeten we die kans gewoon aangrijpen.”

Van routekaart naar MJOP

Het Ontzorgingsprogramma ondersteunt de gemeente Urk in de eerste fase. Experts leveren een routekaart voor de verduurzaming van dertig gebouwen op Urk. Denk aan scholen, het Kindcentrum, gemeentehuis, zwembad, havengebouwen en gemeentelijke monumenten. De voorgestelde maatregelen in de routekaart worden naar verwachting in 2022 opgenomen in de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) voor deze dertig gebouwen.

Waarom een ontzorgingsprogramma?

Het Ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed is een nieuwe aanpak van de provincie Flevoland. Het programma levert ondersteuning en begeleiding op maat aan eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed in Flevoland. Voorbeelden zijn kleine gemeenten (Urk en Zeewolde), schoolbesturen of eigenaren van kleine zorg-, cultuur- of welzijnsorganisaties.

Vaak gebrek aan kennis en capaciteit

Bij deze doelgroep ontbreekt vaak de kennis en capaciteit die nodig is om te verduurzamen. Het ontzorgen bestaat met name uit het in kaart brengen van mogelijke verduurzamingsmaatregelen en financieringsmogelijkheden. Maar ook het opstellen van een plan van aanpak of routekaart en het vinden van een geschikte uitvoerende partij. Kijk voor meer informatie en deelname op www.flevoland.nl/ontzorgingsprogramma.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Eerste touwspringchallenge gewonnen door Angela, Mabel en Paloma

Noordoostpolder - Ruim 50 kinderen lieten de Bosbadhal woensdag 13 oktober op zijn grondvesten schudden. Tijdens de touwspringchallenge van de Noordoostpolder gingen kinderen van...

2250 gratis Floriade-kaarten voor Almeerders met een smalle beurs

Almere - Om te zorgen dat de Floriade breed toegankelijk is komen er 2250 gratis toegangsbewijzen voor Almeerders met een smalle beurs. Vanaf januari...

Gratis mondzorgbehandelingen voor klanten Voedselbank Almere

Almere - Klanten van de Voedselbank Almere krijgen op dinsdag 12 oktober een gratis mondzorgbehandeling van een tandarts. Het gaat om mensen met gebitsproblemen voor wie een...

Monica Stam exposeert in het gemeentehuis Zeewolde

Zeewolde - In de raadzaal van het gemeentehuis in Zeewolde is een expositie ingericht met schilderijen van Monica Stam. Er hangen acht schilderijen van...

Gemeente Almere en Nederlands Handbal Verbond tekenen overeenkomst

Almere - Op 6 oktober heeft een symbolische ondertekening plaatsgevonden van een samenwerkingsovereenkomst tussen Gemeente Almere en het Nederlands Handbal Verbond (NHV). Wethouder Julius...

Tuintegels over? De Tegeltaxi haalt ze bij je op!

Zeewolde - Het klimaat verandert. Extreme buien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. De riolering is namelijk niet berekend op zo’n overvloed aan water. Een...

Wooncoach voor senioren met een verhuiswens in heel Almere

Almere is als jongste stad van Nederland in snel tempo aan het vergrijzen. De toename van het aantal senioren (65+) betekent ook een verandering...

Steeds meer rookvrije plekken in Almere voor een rookvrije Almeerse generatie

Het Netwerk Rookvrije Generatie Almere wil Almeerse kinderen de kans geven om rookvrij op te groeien. Daarom worden er in oktober 2021 - tijdens...