Achtkarspelen wil bouwen op ambities 2020 / 2030

Voor de periode 2020-2030 komt het college van Achtkarspelen met een totale programmering van 648 woningen. “Er moet passende huisvesting zijn voor zorgbehoevenden, senioren, starters, lagere en middeninkomens. Ook moet er ruimte zijn voor ondernemers en het stimuleren van bedrijvigheid. We willen o.a. in elk dorp bouwen om “Fraach en Ferlet” te bedienen met daarbij speciale aandacht voor jeugd en ouderen. Daarnaast is nieuwbouw noodzakelijk voor het in standhouden van de voorzieningen in alle dorpen, aldus wethouder Spoelstra. We willen dat onze woningvoorraad, zowel de bestaande als de toevoeging van nieuwe woningen, uitstekend op orde is en klaar staat voor de toekomst. Deze ambitie hebben we nu vastgelegd in onze concept woningbouwprogrammering”.

Achtkarspelen Over-programmering

Op basis van de door het college gekozen uitgangspunten komt het college tot een totaal van 648 woningen. “In het programma is sprake van een over-programmering maar het college ziet tegelijkertijd ook de krapte op de woningmarkt. Blijkt de vraag hoger of juist minder groot dan is er altijd de mogelijkheid om te deprogrammeren en het plan bij te stellen om zo leegstand te voorkomen”, aldus wethouder Spoelstra. De ligging tussen Leeuwarden, Groningen en Drachten maakt dat mensen graag in Achtkarspelen wonen, werken en recreëren. Sterke punten zoals het goede woonklimaat, het voorzieningenniveau, de ruimte, de goede bereikbaarheid met de Skieding en de treinverbindingen en digitale ontsluiting, wil het college graag verder uitbouwen. “Het Deltaplan Noord-Nederland, de Lelylijn en het Provinciaal economisch beleidsplan bieden hiervoor nieuwe kansen. “We maken plannen op ambities en niet op prognoses’.

Samenwerking

In nauwe samenwerking met regiopartners en provincie zijn in 2020

woningbouwafspraken voor de periode 2020-2030 gemaakt. De afspraken bieden gemeenten, in de vorm van een 5-jarig experiment, regie en verantwoordelijkheid voor de balans op de woningmarkt. Hierbij hoort een meerjarige visie op balans en kwaliteit. Deze visie is vastgesteld in de woonvisie en vertaalt zich nu in het concept woningbouwprogramma dat het college heeft vastgesteld. Wethouder Spoelstra: “De koers is gericht op het bieden en benutten van kansen, inzet op brede welvaart voor de inwoners van Achtkarspelen en ontwikkeling van krimpregio naar kansenregio”.

Planning

Voor de zomer komt er een definitief woningbouwprogramma in samenwerking en afstemming met Tytsjerksteradiel, Dantumadeel en Noardeast-Fryslân (ANNO-gemeenten) waarin de programmering van Achtkarspelen wordt ondergebracht. Deze wordt aan de provincie ter goedkeuring voorgelegd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Nije Westermar meest duurzame sportlocatie van Fryslân

Gemeente Tytsjerksteradiel wilde met sporthal de Nije Westermar in Burgum een duurzame accommodatie bouwen. Het gebouw heeft het energielabel A++++. Dit is het hoogste...

Aanpassen perronhoogtes van enkele stations in Fryslân en Groningen

Groningen/ Friesland - Vanaf maandag 12 april rijden de nieuwe WINK treinen in Fryslân en deels in Groningen. Enkele perrons zijn nog niet op...

De vijf Groene Gangmakers zijn bekend!

Heerenveen - Donderdag 8 april om 16.00 uur was de bekendmaking van dé Groene Gangmakers. Gemeente Heerenveen en Provincie Fryslân reikten vijf cheques ter...

Grootste deel Heerenveen nog dit jaar aangesloten op snel internet

Heerenveen - De glasvezelaanleg in Heerenveen verloopt voorspoedig. Nog dit jaar is het grootste deel van de stad aangesloten op snel glasvezelinternet. KPN startte...

Koudum krijgt zevende vaccinatielocatie in Friesland

Koudum - Op 26 april opent GGD Fryslân een vaccinatielocatie in sportzaal De Klink te Koudum. Het is de zevende plaats in Fryslân waar de GGD mensen gaat...

Gezocht: oudste Doortrapper van Achtkarspelen!

Achtkarspelen - Op zoek naar de oudste Doortrapper van Achtkarspelen, in het kader van het project “Doortrappen”. High Five sportstimulering en gemeente Achtkarspelen willen...

Visie voor recreatiegebied De Potten bij Sneek

Sneek - Recreatiegebied De Potten bij Sneek is toe aan een ‘kwaliteitsimpuls’. Daarom liet de gemeente Súdwest-Fryslân een gebiedsvisie maken waarin de ambities voor...

Herinrichting van Ds. L. Touwenlaan in Makkum

Makkum - De Ds. L. Touwenlaan in Makkum gaat flink op de schop. Nog dit jaar wil Súdwest-Fryslân beginnen met de herinrichting van de...