Achtkarspelen wil bouwen op ambities 2020 / 2030

Voor de periode 2020-2030 komt het college van Achtkarspelen met een totale programmering van 648 woningen. “Er moet passende huisvesting zijn voor zorgbehoevenden, senioren, starters, lagere en middeninkomens. Ook moet er ruimte zijn voor ondernemers en het stimuleren van bedrijvigheid. We willen o.a. in elk dorp bouwen om “Fraach en Ferlet” te bedienen met daarbij speciale aandacht voor jeugd en ouderen. Daarnaast is nieuwbouw noodzakelijk voor het in standhouden van de voorzieningen in alle dorpen, aldus wethouder Spoelstra. We willen dat onze woningvoorraad, zowel de bestaande als de toevoeging van nieuwe woningen, uitstekend op orde is en klaar staat voor de toekomst. Deze ambitie hebben we nu vastgelegd in onze concept woningbouwprogrammering”.

Achtkarspelen Over-programmering

Op basis van de door het college gekozen uitgangspunten komt het college tot een totaal van 648 woningen. “In het programma is sprake van een over-programmering maar het college ziet tegelijkertijd ook de krapte op de woningmarkt. Blijkt de vraag hoger of juist minder groot dan is er altijd de mogelijkheid om te deprogrammeren en het plan bij te stellen om zo leegstand te voorkomen”, aldus wethouder Spoelstra. De ligging tussen Leeuwarden, Groningen en Drachten maakt dat mensen graag in Achtkarspelen wonen, werken en recreëren. Sterke punten zoals het goede woonklimaat, het voorzieningenniveau, de ruimte, de goede bereikbaarheid met de Skieding en de treinverbindingen en digitale ontsluiting, wil het college graag verder uitbouwen. “Het Deltaplan Noord-Nederland, de Lelylijn en het Provinciaal economisch beleidsplan bieden hiervoor nieuwe kansen. “We maken plannen op ambities en niet op prognoses’.

Samenwerking

In nauwe samenwerking met regiopartners en provincie zijn in 2020

woningbouwafspraken voor de periode 2020-2030 gemaakt. De afspraken bieden gemeenten, in de vorm van een 5-jarig experiment, regie en verantwoordelijkheid voor de balans op de woningmarkt. Hierbij hoort een meerjarige visie op balans en kwaliteit. Deze visie is vastgesteld in de woonvisie en vertaalt zich nu in het concept woningbouwprogramma dat het college heeft vastgesteld. Wethouder Spoelstra: “De koers is gericht op het bieden en benutten van kansen, inzet op brede welvaart voor de inwoners van Achtkarspelen en ontwikkeling van krimpregio naar kansenregio”.

Planning

Voor de zomer komt er een definitief woningbouwprogramma in samenwerking en afstemming met Tytsjerksteradiel, Dantumadeel en Noardeast-Fryslân (ANNO-gemeenten) waarin de programmering van Achtkarspelen wordt ondergebracht. Deze wordt aan de provincie ter goedkeuring voorgelegd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

49 partners gaan samen aan de slag voor Leeuwarden Oost

Leeuwarden - Gisterenmiddag, op donderdag 14 oktober 2021, hebben 49 partners, waaronder de gemeente Leeuwarden, aangegeven langdurig te gaan samenwerken binnen het programma Leeuwarden...

Start Groene Tour in Bakkeveen

Bakkeveen - Gisteren werd op de Dag van de Duurzaamheid de Groene Tour geopend; een interactieve route langs interessante hotspots op het gebied van...

Topjaar voor de pontjes van Suwâld en Wyns

Suwâld/Wyns - Voor de pontjes van Suwâld en Wyns was 2021 een topjaar. De pont van Suwâld haalde voor het eerst 21.000 bezoekers. Dit...

Ondernemers op bedrijventerreinen in Wolvega zetten volgende stap

Wolvega - Op de bedrijventerreinen Uitbreiding Schipsloot en De Plantage in Wolvega zijn kavels beschikbaar voor ondernemers die klaar zijn voor de volgende stap:...

Vierde bibliotheek in Waadhoeke geopend door Wethouder Haarsma

Ried - Op woensdag 6 oktober is op OBS De Oanset in Ried de huiskamerbibliotheek geopend. In het bijzijn van leerlingen, ouders, leerkrachten en...

Water loopt door nieuwe watergang in Balk

Balk - Na vier weken hard werken is vandaag in Balk een nieuwe watergang in gebruik genomen. Lid dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân Jan...

Stationsgebied Feanwâlden heeft voelbare plattegrond voor blinden en slechtzienden

Feanwâlden - Een wandeling in het park of voor je treinreis een koffie to-go halen op het station. Voor bijvoorbeeld blinden en slechtzienden...

Friese polders weer klaar voor de toekomst

De polders Wirdumer Nieuwland, Hemriksein Zwerver, Offerhaus en Workumer Nieuwland zijn weer klaar voor de toekomst. Hier verbreedde Wetterskip Fryslân sinds begin 2021 diverse...