Beregeningsverbod in Friesland door zomerweer

Beetsterzwaag – Het is al weken prachtig zomerweer. Dit mooie zomerweer heeft als consequentie dat de hoeveelheid en de kwaliteit van het oppervlaktewater in Friesland enorm afneemt. Wetterskip Fryslân die verantwoordelijk is voor de waterhuishouding, kan nu niet meer voldoende water aanvoeren vanuit het IJsselmeer. Om die reden heeft Wetterskip Fryslân in heel Friesland een beregeningsverbod ingesteld voor alle inwoners en agrariërs.

Wat houdt het beregeningsverbod in?

Voor u als inwoner betekent dit verbod dat het vanaf nu verboden is om sloot- en vijverwater te gebruiken om planten en gewassen water te geven. Het waterschap  begrijpt dat deze maatregel consequenties heeft voor de planten en gewassen in uw tuin. Het niet water kunnen geven kan ervoor zorgen dat planten boven de grond verdrogen en het uiteindelijk niet overleven.

Ook voor agrariërs is het verboden om sloot en vijverwater te gebruiken om gewassen water te geven.

Meer informatie

Meer informatie over dit beregeningsverbod kunt u vinden op www.wetterskipfryslan.nl/ of www.lto.nl/

Nieuws uit deze regio

Súdwest-Fryslân vult coronafonds met nog eens 1,8 miljoen euro

Súdwest-fryslân - Súdwest-Fryslân heeft ook dit jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor coronaschade. Met dit ‘coronafonds’...

High Five nieuwe challenge sportstimulering: Kraak de code

Tytsjerksteradiel - High Five buurtsportcoaches starten maandag 22 februari met een nieuwe challenge voor de kinderen en jeugd in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel....

Sneeker hockeyclub krijgt nieuw hoofdveld

Sneek - De Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) legt nog dit jaar een nieuw hoofdveld aan op het sportcomplex Tinga in de stad. Daarnaast...

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen nu ook Fixi voor meldingen openbare ruimte

Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er...

Relschoppers nieuwjaarsnacht last onder dwangsom van 2000 euro

Leeuwarden - Tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht waren er ongeregeldheden in het gebied rond de Voorstreek en Arendstuin in Leeuwarden. Een groep van ongeveer 40 personen...

Grote perronkap station Leeuwarden klaar voor verwijdering

Leeuwarden - ProRail renoveert de bijna 130 jaar oude perronkappen op station Leeuwarden. Die moeten er straks weer honderd jaar tegenaan kunnen. Vanaf de...

Schilderij van Noardeast-Fryslân tijdelijk naar het Rijksmuseum

Vandaag is het schilderij “Maaltijd met Julius Schelto van Aitzema, Sara van der Broek, gasten en bedienden” van de gemeente Noardeast-Fryslân naar het Rijksmuseum...

Dantumadiel krijgt veel reacties op concept Woonvisie

Dantumadiel - Dinsdagavond 26 januari staat ‘De woonvisie 2020-2025’ op de agenda van de raad van Dantumadiel. De woonvisie vormt het fundement voor het woonbeleid...