De Simmerjûncolleges in samenwerking met Museum Martena groot succes.

Franeker – Werd er in de aankondiging van de Simmerjuncolleges nog gesproken over “oude tijden herleven”, uit de opkomst van de eerste drie colleges kun je met recht concluderen: “de Academie van Franeker leeft” De beoogde collegezaal in de Botniastins blijkt met zijn 60 zitplaatsen keer op keer te klein. Hierdoor moest er tot nu toe voor alle colleges uitgeweken worden naar de, aan de overkant gelegen, Martinikerk. Dankzij de boeiende sprekers en interessante onderwerpen weten veel mensen de gang naar de collegezaal te vinden. Een veelbelovende start voor de Academie van Franeker.

 

Op 5 oktober 2017 is met het nodige ceremonieel een intentieverklaring getekend. Het College van B&W van Franekeradeel, de Decaan van de RUG/Campus Fryslân en de kerkelijke bestuurders hebben elkaar gevonden in de gezamenlijke ambitie om tot heropening van de Franeker Academie te komen. De eerste activiteiten hebben al plaatsgevonden, maar de Academie van Franeker vindt het van groot belang om ook aan haar publiekstaak serieuze aandacht te besteden. Daarom is er deze zomer een reeks luchtige, maar kwalitatief hoogstaande colleges met sprekers van formaat.

Simmerjûncolleges

Gedurende de maand augustus staan er nog 4 colleges op het programma. Iedereen is welkom! Dat kunnen inwoners van Waadhoeke zijn, maar ook toeristen die in de omgeving verblijven. Met deze Simmerjûncolleges wordt de universiteitstraditie in Franeker weer nieuw leven ingeblazen.

 

Op 8 augustus komt regisseur Steven de Jong in een Collegetour-achtige setting vertellen over zijn Friese films. Maaike van Dijk geeft op 15 augustus een cursus Fries in 45 minuten. Hierna kunt u gegarandeerd een Fries lied over een koe zingen. Op 22 augustus is er een hoofdrol voor het Friese landschap en of dit inderdaad zo uniek is. Dorine Haagsma is landschapshistorica en neemt u mee. De serie Simmerjûncolleges wordt afgesloten met een lezing over de typisch Friese lekkernijen als sûkerbôle, dúmkes en oranjekoek. Rimmert de Jong directeur van Koninklijke Steensma, een familiebedrijf uit Franeker, vertelt hierover. Deze lezing wordt door een proeverij vergezeld, aangeboden door bakkerij Schaafsma uit Franeker.

Simmerjûncolleges

Belangstellenden kunnen zich opgeven voor een of meer lezingen en zijn dan verzekerd van een plek. Opgave kan via info@academiefraneker.nl Een toegangskaartje is €5,- en geeft na afloop recht op een glas fris, bier of wijn bij De Doelen. De Simmerjûncolleges worden gehouden op de woensdagen in augustus, met uitzondering van 1 augustus, dan is de PC. De colleges beginnen om 20.30 uur en de inloop in de Botniastins is vanaf 20.15 uur.

Nieuws uit deze regio

Súdwest-Fryslân vult coronafonds met nog eens 1,8 miljoen euro

Súdwest-fryslân - Súdwest-Fryslân heeft ook dit jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor coronaschade. Met dit ‘coronafonds’...

High Five nieuwe challenge sportstimulering: Kraak de code

Tytsjerksteradiel - High Five buurtsportcoaches starten maandag 22 februari met een nieuwe challenge voor de kinderen en jeugd in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel....

Sneeker hockeyclub krijgt nieuw hoofdveld

Sneek - De Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) legt nog dit jaar een nieuw hoofdveld aan op het sportcomplex Tinga in de stad. Daarnaast...

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen nu ook Fixi voor meldingen openbare ruimte

Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er...

Relschoppers nieuwjaarsnacht last onder dwangsom van 2000 euro

Leeuwarden - Tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht waren er ongeregeldheden in het gebied rond de Voorstreek en Arendstuin in Leeuwarden. Een groep van ongeveer 40 personen...

Grote perronkap station Leeuwarden klaar voor verwijdering

Leeuwarden - ProRail renoveert de bijna 130 jaar oude perronkappen op station Leeuwarden. Die moeten er straks weer honderd jaar tegenaan kunnen. Vanaf de...

Schilderij van Noardeast-Fryslân tijdelijk naar het Rijksmuseum

Vandaag is het schilderij “Maaltijd met Julius Schelto van Aitzema, Sara van der Broek, gasten en bedienden” van de gemeente Noardeast-Fryslân naar het Rijksmuseum...

Dantumadiel krijgt veel reacties op concept Woonvisie

Dantumadiel - Dinsdagavond 26 januari staat ‘De woonvisie 2020-2025’ op de agenda van de raad van Dantumadiel. De woonvisie vormt het fundement voor het woonbeleid...