Fietspad Kimswerd-Harlingen vernieuwd met bloemrijke bermen

Súdwest-FryslânHet was al weer een tijdje in gebruik, het fietspad tussen Kimswerd en Harlingen, maar de officiële afronding van de opknapbeurt vond vanochtend plaats. Dit gebeurde door een gezamenlijke actie van de wethouders Erik Faber (Súdwest-Fryslân) en Harry Boon (Harlingen), die eendrachtig een rijk bloemen- en kruidenzaadmengsel zaaiden in de bermen langs het pad.

Van Harlingen naar Kimswerd

De bermen van de Harlingerweg (Súdwest-Fryslân), die op het grondgebied van Harlingen overgaat in de Kimswerderweg, zijn verschraald met zand om de bloemen en kruiden beter te laten groeien. Het beleid van beide gemeenten is erop gericht om zoveel mogelijk ecologisch bermbeheer toe te passen.

Grensoverstijgend project

“Dit is een mooi voorbeeld van hoe twee gemeenten bij grens overstijgende projecten, zoals ecologische verbindingszones, de samenwerking kunnen zoeken en mobiliteit, recreatie en natuur aan elkaar weten te verbinden”, zegt Faber. Zijn collega Boon noemt de bermen “erg geschikt voor een bloemenmengsel”, juist door de ligging in het natuurgebied het ‘Hegewiersterfjild’. “Als liefhebber van weidevogels zie ik dan ook graag dat veel meer bermen vogel- en insectenvriendelijk worden aangelegd”, zegt hij.

Broedgebied

Het ‘Hegewiersterfjild’ is een belangrijk broedgebied voor zowel wad- als weidevogels. In het voorjaar zitten er volop grutto’s, tureluurs, scholeksters en kieviten. Ook visdiefjes en steltlopers, zoals kleine plevier en kluut, bevolken in grote aantallen de nieuwe schelpeneilanden die voor deze soorten zijn aangelegd. Het gebied is in eigendom van Natuurmonumenten en heeft een vogelkijkhut.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Heerenveen vraagt inwoners met bijstand naar ervaringen

Inwoners van de gemeente Heerenveen met een bijstandsuitkering krijgen vanaf 21 mei een vragenlijst toegestuurd waarop ze kunnen aangeven hoe ze het contact met...

Oude Bogerman college in Wommels verkocht door gemeente Súdwest-Fryslân

Wommels - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de verkoop en herbestemming van het voormalige schoolgebouw aan de Walperterwei in Wommels...

Aanpak eenzaamheid van start in Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân en Stichting Sociaal Collectief gaan samenwerken in de aanpak tegen eenzaamheid. Maandag 10 mei ondertekenden zij met verschillende lokale partijen, die zich hard...

Achtkarspelen officieel Fairtrade gemeente

Achtkarspelen - Het is de werkgroep Fairtrade Achtkarspelen gelukt de titel ‘Fairtrade Gemeente’ te halen. Op 7 mei ontving wethouder Margreet Jonker officieel de...

Stationsgebouw Feanwâlden geïsoleerd met ‘Sigarenplant’ uit het Bûtefjild

Feanwâlden - In het voorjaar van 2021 is Bouwgroep Dijkstra Draisma begonnen aan de renovatie van het stationsgebouw Feanwâlden, in opdracht van gemeente Dantumadiel...

Heerenveen opnieuw koploper in Friesland in afval scheiden

Heerenveen - In 2020 is per inwoner van de gemeente Heerenveen gemiddeld 109 kg afval naar de afvalverbrander gebracht en is daarmee opnieuw koploper...

Gemeenteraad Heerenveen betrekt inwoners bij moeilijke keuzes over geld

Heerenveen - Volgend jaar kan de gemeente door hogere kosten en lagere inkomsten minder geld uitgeven dan dit jaar. Dat betekent dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten...

Afval scheiden voor minder restafval in de grijze container

Weststellingwerf - Gemeente Weststellingwerf wil de hoeveelheid restafval per inwoner flink verminderen. Daarom stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor...