Fietspad Kimswerd-Harlingen vernieuwd met bloemrijke bermen

Súdwest-FryslânHet was al weer een tijdje in gebruik, het fietspad tussen Kimswerd en Harlingen, maar de officiële afronding van de opknapbeurt vond vanochtend plaats. Dit gebeurde door een gezamenlijke actie van de wethouders Erik Faber (Súdwest-Fryslân) en Harry Boon (Harlingen), die eendrachtig een rijk bloemen- en kruidenzaadmengsel zaaiden in de bermen langs het pad.

Van Harlingen naar Kimswerd

De bermen van de Harlingerweg (Súdwest-Fryslân), die op het grondgebied van Harlingen overgaat in de Kimswerderweg, zijn verschraald met zand om de bloemen en kruiden beter te laten groeien. Het beleid van beide gemeenten is erop gericht om zoveel mogelijk ecologisch bermbeheer toe te passen.

Grensoverstijgend project

“Dit is een mooi voorbeeld van hoe twee gemeenten bij grens overstijgende projecten, zoals ecologische verbindingszones, de samenwerking kunnen zoeken en mobiliteit, recreatie en natuur aan elkaar weten te verbinden”, zegt Faber. Zijn collega Boon noemt de bermen “erg geschikt voor een bloemenmengsel”, juist door de ligging in het natuurgebied het ‘Hegewiersterfjild’. “Als liefhebber van weidevogels zie ik dan ook graag dat veel meer bermen vogel- en insectenvriendelijk worden aangelegd”, zegt hij.

Broedgebied

Het ‘Hegewiersterfjild’ is een belangrijk broedgebied voor zowel wad- als weidevogels. In het voorjaar zitten er volop grutto’s, tureluurs, scholeksters en kieviten. Ook visdiefjes en steltlopers, zoals kleine plevier en kluut, bevolken in grote aantallen de nieuwe schelpeneilanden die voor deze soorten zijn aangelegd. Het gebied is in eigendom van Natuurmonumenten en heeft een vogelkijkhut.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Cadeaukaarten voor jongeren gemeente Ooststellingwerf

Er komt een cadeaukaart voor jongeren in de gemeente Ooststellingwerf. De gemeente helpt mee om de samenleving weer op gang te helpen en de...

Renovatie parkeerterrein in Harlingen Spoorstraat afgerond

Harlingen - Het parkeerterrein aan de Spoorstraat in Harlingen is vandaag officieel geopend, wethouder Harry Boon heeft de laatste parkeerplaten op het terrein gelegd....

Fataal schietincident in Boelenslaan

BOELENSLAAN- Donderdagnacht om 01:38 komt bij Veiligheidsregio Friesland de melding binnen dat de politie na een wilde achtervolging door Friesland in de Fjouwer Roeden...

Cliëntsonderzoek Wmo 2020

Wat vinden de inwoners van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel van de zorg en ondersteuning die zij als cliënt ontvangen? En past deze bij hun hulpvraag?...

Het ‘nijntje pleintje’ in Hurdegaryp door wethouder Hoekstra geopend

Zaterdag 11 september heeft wethouder Gelbrig Hoekstra de feestelijke aftrap op het Nijntje Pleintje, aan het Nijntje beweegprogramma gegeven. Dit gebeurde in Hurdegaryp. Lekker...

Opening Doortraproute Ameland

Ameland - Wethouder Faber opent woensdagmiddag 22 september de Doortraproute van Ameland. Deze nieuwe route maakt deel uit van een campagne van het ministerie...

Proeftuin aardgasvrije dorpen aangevraagd door vier dorpen in Friesland

De dorpen Kootstertille, Drogeham, Jistrum en Eastermar werken samen met de gemeente aan een aanvraag om aardgasvrije proeftuin te worden. De colleges van Achtkarspelen...

Cameratoezicht op basisscholen in Achtkarspelen

Achtkarspelen - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de komende twee jaar cameratoezicht op alle basisscholen in Achtkarspelen toe te passen. Aanleiding...