Fietspad Kimswerd-Harlingen vernieuwd met bloemrijke bermen

Súdwest-FryslânHet was al weer een tijdje in gebruik, het fietspad tussen Kimswerd en Harlingen, maar de officiële afronding van de opknapbeurt vond vanochtend plaats. Dit gebeurde door een gezamenlijke actie van de wethouders Erik Faber (Súdwest-Fryslân) en Harry Boon (Harlingen), die eendrachtig een rijk bloemen- en kruidenzaadmengsel zaaiden in de bermen langs het pad.

Van Harlingen naar Kimswerd

De bermen van de Harlingerweg (Súdwest-Fryslân), die op het grondgebied van Harlingen overgaat in de Kimswerderweg, zijn verschraald met zand om de bloemen en kruiden beter te laten groeien. Het beleid van beide gemeenten is erop gericht om zoveel mogelijk ecologisch bermbeheer toe te passen.

Grensoverstijgend project

“Dit is een mooi voorbeeld van hoe twee gemeenten bij grens overstijgende projecten, zoals ecologische verbindingszones, de samenwerking kunnen zoeken en mobiliteit, recreatie en natuur aan elkaar weten te verbinden”, zegt Faber. Zijn collega Boon noemt de bermen “erg geschikt voor een bloemenmengsel”, juist door de ligging in het natuurgebied het ‘Hegewiersterfjild’. “Als liefhebber van weidevogels zie ik dan ook graag dat veel meer bermen vogel- en insectenvriendelijk worden aangelegd”, zegt hij.

Broedgebied

Het ‘Hegewiersterfjild’ is een belangrijk broedgebied voor zowel wad- als weidevogels. In het voorjaar zitten er volop grutto’s, tureluurs, scholeksters en kieviten. Ook visdiefjes en steltlopers, zoals kleine plevier en kluut, bevolken in grote aantallen de nieuwe schelpeneilanden die voor deze soorten zijn aangelegd. Het gebied is in eigendom van Natuurmonumenten en heeft een vogelkijkhut.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Schilderij van Noardeast-Fryslân tijdelijk naar het Rijksmuseum

Vandaag is het schilderij “Maaltijd met Julius Schelto van Aitzema, Sara van der Broek, gasten en bedienden” van de gemeente Noardeast-Fryslân naar het Rijksmuseum...

Dantumadiel krijgt veel reacties op concept Woonvisie

Dantumadiel - Dinsdagavond 26 januari staat ‘De woonvisie 2020-2025’ op de agenda van de raad van Dantumadiel. De woonvisie vormt het fundement voor het woonbeleid...

Meer helderheid over giften tijdens bijstandsuitkering

Heerenveen - Het voorstel van de gemeente Heerenveen om een vrijstelling in te voeren voor giften tot € 1.200 per jaar voor bijstandsgerechtigden is...

Jelly Frankes uit Harkema wint Publieksprijs Jonge Ambtenaar 2021

Achtkarspelen - Jelly Frankes (25) uit Harkema is de winnaar geworden van de Publieksprijs bij de landelijke verkiezing ‘Jonge Ambtenaar van het Jaar 2021’. De Harkemase...

Het hart van Woudsend klopt weer!

Woudsend - De verbouwing van het voormalige ASR-verzekeringskantoor in Woudsend is in een vergevorderd stadium. De eerste acht huurappartementen zijn klaar en kunnen binnenkort...

Dantumadiel organiseert digitale bijeenkomst over wonen

Dantumadiel - Wat wil gemeente Dantumadiel de komende jaren doen om het wonen in de gemeente aantrekkelijk te houden? Deze vraag staat maandagavond 18...

P10 netwerk plattelandsgemeenten krijgt zeven nieuwe leden

Beesterzwaag - Het nieuwe jaar start de P10 met de toetreding van zeven nieuwe leden. Dat sterkt het netwerk van plattelandsgemeenten. De P10 verwelkomt...

Weststellingwerf zet regiodeal in voor sluizenroute

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om de bijdrage van € 300.000 van de Regiodeal Zuidoost Friesland voor het project Zuidelijke Poort in...