Friese polders weer klaar voor de toekomst

De polders Wirdumer Nieuwland, Hemriksein Zwerver, Offerhaus en Workumer Nieuwland zijn weer klaar voor de toekomst. Hier verbreedde Wetterskip Fryslân sinds begin 2021 diverse poldersloten. Zo verbetert de waterkwaliteit en zijn de gebieden beter beschermd tegen overstromingen bij extreme neerslag. Dinsdagmiddag 5 oktober was in Workum de afronding van het werk. Bestuurder Jan van Weperen voerde symbolisch de laatste werkzaamheden uit door twee polders met elkaar te verbinden. 

Diverse werkzaamheden in de polders

Naast het verbreden van sloten voerde het waterschap diverse andere werkzaamheden uit om de watersystemen klaar te maken voor de toekomst. Zo is in polder Hemriksein Zwerver en polder Zwerver ten zuiden van Leeuwarden het gemaal Zwerver verwijderd. Ook is de aan- en afvoer van water van en naar polder Hemriksein verbeterd door onder andere de aanleg van een nieuwe inlaat onder de Wergeasterdyk. 

In polder Wirdumer Nieuwland aan de oostkant van de Swette bij Wirdum zijn enkele dammen aangepast. In polder Offerhaus ten westen van Nijega (gemeente Smallingerland) is de stuw bij de Swartewei verplaatst. 

Twee polders Workum met elkaar verbonden

In Workum vinden nu de laatste werkzaamheden plaats. Hier voegt het waterschap tussen de Hylperdyk en de Sudergoawei (N359) twee polders samen: polder Westerein (71 hectare) en polder Workumer Nieuwland (463 hectare). Om deze op elkaar aan te sluiten, is er een duiker onder de voormalige waterkering Aldedyk aangelegd. Bestuurder Jan van Weperen verwijderde dinsdagmiddag 5 oktober met een kraan een stalen damwandplank. Hiermee verbond hij de sloten aan beide kanten van de kering met elkaar.

Foto 2 Door het ophijsen van een stuk damwand worden twee polders in Workum met elkaar verbonden Foto Daniel Hartog - Regio Online
Door het ophijsen van een stuk damwand worden twee polders in Workum met elkaar verbonden – Foto: Daniël Hartog

Gemaal Workumer Nieuwland aan de Hylperdyk pompt straks het overtollige water uit de twee polders weg. Dit gemaal heeft voldoende capaciteit om beiden te bemalen. Het gemaal Westerein aan de Aldedyk heeft hierdoor geen functie meer en wordt binnenkort gesloopt.

Grondeigenaren voeren deel werk uit

In polder Workumer Nieuwland werkte Wetterskip Fryslân nauw samen met de grondeigenaren. Hier hebben de eigenaren een groot deel van de sloten zelf verbreed.

Bijdrage aan Europese doelen

De maatregelen  in de polders dragen bij aan de doelen voor schoon water van de Europese Kaderrichtlijn Water. De totale investering van het project is 2 miljoen euro.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Nieuw gemaal Ryptsjerk zorgt voor droge voeten in omliggende polders

Met het nieuwe gemaal Ryptsjerk houden de inwoners van Ryptsjerk, Mûnein, Tytsjerk en Hurdegaryp ook in de toekomst droge voeten. Tijdens de beleefmiddag ‘Beleef...

Beleefmiddag Bûtefjild kan rekenen op veel belangstelling

Dantumadiel - In een elektrische sloep, een kano of op een SUP verkenden inwoners van Fryslân vrijdag 15 oktober het Bûtefjild, een prachtig...

Finalisten Ondernemersprijs 2021 in Súdwest-Fryslân bekend

Súdwest-Fryslân - De drie finalisten voor de ondernemersprijs ‘Beste bedrijf van Súdwest-Fryslân zijn bekend. Brandsma Digitaal Meten, Tegelgroothandel Julius van der Werf en The...

49 partners gaan samen aan de slag voor Leeuwarden Oost

Leeuwarden - Gisterenmiddag, op donderdag 14 oktober 2021, hebben 49 partners, waaronder de gemeente Leeuwarden, aangegeven langdurig te gaan samenwerken binnen het programma Leeuwarden...

Start Groene Tour in Bakkeveen

Bakkeveen - Gisteren werd op de Dag van de Duurzaamheid de Groene Tour geopend; een interactieve route langs interessante hotspots op het gebied van...

Topjaar voor de pontjes van Suwâld en Wyns

Suwâld/Wyns - Voor de pontjes van Suwâld en Wyns was 2021 een topjaar. De pont van Suwâld haalde voor het eerst 21.000 bezoekers. Dit...

Ondernemers op bedrijventerreinen in Wolvega zetten volgende stap

Wolvega - Op de bedrijventerreinen Uitbreiding Schipsloot en De Plantage in Wolvega zijn kavels beschikbaar voor ondernemers die klaar zijn voor de volgende stap:...

Vierde bibliotheek in Waadhoeke geopend door Wethouder Haarsma

Ried - Op woensdag 6 oktober is op OBS De Oanset in Ried de huiskamerbibliotheek geopend. In het bijzijn van leerlingen, ouders, leerkrachten en...