8.9 C
De Bilt
zondag, 29 mei 2022

Haadwei Damwâld krijgt nieuwe rotondes

Veel weggebruikers vinden de Haadwei in Damwâld onveilig. Ze weten niet precies wanneer ze voorrang hebben. Of vinden het spannend om de kruisingen over te steken. Er zijn ook dorpsbewoners die zich zorgen maken over de hoge snelheid van sommige weggebruikers. De gemeente wil dat iedereen veilig gebruik kan maken van de Haadwei. En neemt daarom aanvullende maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Deze week zijn tijdelijk extra borden geplaatst om de verkeerssituatie duidelijker te maken.

Aanvullende maatregelen op de Haadwei Damwâld

Een verkeersadviesbureau heeft een evaluatie gemaakt van de herinrichting van de Haadwei. Dat leverde een aantal aanbevelingen op om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Op basis hiervan hebben college en gemeenteraad in juni 2020 een maatregelenplan vastgesteld. In maart 2021 heeft de gemeenteraad het college gevraagd nogmaals naar de maatregelen te kijken, waarbij ook rotondes bij het winkelcentrum en bij de Kruisweg moeten worden aangelegd. Die aanvulling is verwerkt in een nieuw maatregelenplan.

Hoe zien de plannen er uit?

Van noord naar zuid gaat het om de volgende aanvullende maatregelen:

 • 30 km per uur van bebouwde kom bij winkelcentrum tot en met kruispunt Badhúswei.
 • 30 km per uur op Conradi Veenlandstrjitte.
 • 30 km drempel bij dorpsentree bij het winkelcentrum.
 • Rotonde bij Conradi Veenlandstrjitte.
 • Wegversmalling bij Haadwei 22 en 66.
 • Slingers maken bij de bushaltes Kruisweg voorzien van groenvakken.
 • Rotonde bij de Kruisweg.
 • Zwart asfalt vervangen door rode laag zodat kruispunt Badhúswei beter opvalt.
 • Kruispunt Badhúswei verkleinen door de bestrating aan te passen.
 • ·Drempels aanbrengen op kruispunt Haadwei – Badhúswei.
 • Einde 30 km zone met portalen.
 • 50 km drempel bij dorpsentree bij de Willemstrjitte.

Hoe kunt u een reactie geven?

U kunt de plannen inzien en tot en met 31 januari 2022 digitaal een reactie geven via www.dantumadiel.nl/haadwei. Ook kunt u de plannen inzien en reageren in het gemeentehuis in Damwâld. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer (0519) 29 88 88. De reacties en antwoorden worden verzameld en anoniem gemaakt. Daarna worden ze samen met een voorstel naar het college en de gemeenteraad gestuurd. Uw reactie en antwoorden worden bij de bestuurlijke besluitvorming betrokken.

Uitwerking hangt af van besluitvorming

Het college besluit eind februari over de plannen en stuurt daarna een voorstel naar de gemeenteraad. In het voorstel aan de raad wordt ook gevraagd om budget beschikbaar te stellen. Waarschijnlijk besluit de gemeenteraad in maart of april over de plannen en het budget. Na het besluit van de gemeenteraad werkt de afdeling Iepenbiere Wurken de tekeningen uit naar een definitief ontwerp. Daarna volgt een aanbesteding om een aannemer te kiezen. De aannemer stelt een uitvoeringsplanning op.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio