Heerenveen opnieuw koploper in Friesland in afval scheiden

Heerenveen – In 2020 is per inwoner van de gemeente Heerenveen gemiddeld 109 kg afval naar de afvalverbrander gebracht en is daarmee opnieuw koploper in Friesland. Landelijk gelden er doelstellingen om de hoeveelheid huishoudelijk afval te verminderen. Voor 2020 was de doelstelling om van de totale hoeveelheid aangeboden afval nog maximaal 100 kg afval per inwoner te verbranden en de rest te recyclen. Geen andere gemeente in Friesland komt zó dichtbij deze doelstelling.

Koploper in Friesland ondanks lichte stijging

Wel is sprake van een lichte stijging ten opzichte van 2019 ondanks de koploperpositie. Toen zaten we gemiddeld op 104 kg per inwoner. Die toename in 2020 is ook landelijk terug te zien en is veroorzaakt door corona. Hierdoor zijn mensen meer thuis aan het werk en gingen ze tijdens de lockdowns volop klussen en opruimen. Gelukkig werd in de gemeente Heerenveen ook dat extra afval onverminderd goed gescheiden waardoor gemiddeld slechts 5 kilo per inwoner extra hoefde te worden verbrand. 

Succes van Diftar+

Wethouder Jaap van Veen: “We zien dat de invoering van Diftar+, dat is het legen van de container op gewicht, een groot succes is. De 109 kilo die we in Heerenveen laten verbranden staat in groot contrast met het gemiddelde van 174 kilo per inwoner in Friesland. Ik ben ongelooflijk trots op dit resultaat en wil onze inwoners dan ook een groot compliment maken. Het bewuster scheiden van afval is goed voor het milieu én de portemonnee”.

605 kg afval per inwoner

De koploperpositie heeft Heerenveen aan goede cijfers te danken. In totaal hebben we in Heerenveen in 2020 gemiddeld 605 kg afval per persoon geproduceerd. Het overgrote deel (496 kg/inwoner) kon, dankzij zorgvuldige scheiding thuis en op de milieustraat, worden gerecycled. De resterende 109 kg werd verbrand. In 2019 produceerden we gemiddeld nog 561 kg afval per persoon, waarvan 457 kg werd gerecycled 104 kg werd verbrand. Resultaten van een echte koploper!

Verbranden of recyclen

In Friesland verbranden we 60% van de inhoud van de grijze container. Daarnaast wordt het ongescheiden grof huisvuil en de helft van het bouw- en sloopafval verbrand. Alle andere afvalsoorten worden gerecycled. Van het afval in de grijze container wordt dus ook nog eens 40% door Omrin nagescheiden en gerecycled. Dit betreft de verpakkingen van plastic en blik, de zuivel- en sappakken, maar ook organische en minerale stoffen worden nog uit het restafval gehaald en nuttig toegepast.

DANO-trommel

Vanaf dit jaar kan het percentage dat uit het restafval nagescheiden wordt nog verder stijgen want dit jaar wordt de DANO-trommel in gebruik genomen door Omrin. Deze trommel voert een bewerking uit op cellulosemateriaal zoals baby- en incontinentieluiers, hieruit wordt energie teruggewonnen. De ingebruikname van de DANO-trommel is een technische innovatie waarmee de hoeveelheid te verbranden afval nog verder kan worden teruggebracht. Dit hebben we ook hard nodig, want de ambitie voor 2025 ligt op 30 kg per inwoner.

Publiekscampagne Omrin

Met de ambitie voor 2025 in het vooruitzicht zet Omrin in samenwerking met de Friese gemeenten ook in op het bewustzijn en gedrag van inwoners. Met een publiekscampagne – met in de hoofdrol Bauke Mollema (wielrenner) en Marit Bouwmeester (zeiler) – worden inwoners gestimuleerd om minder afval te produceren. Hopelijk weten deze sportieve koplopers ook andere gemeenten te stimuleren in Friesland tot vermindering van restafval.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

It Jongereinkomplimint: nomineer een jongere uit Achtkarspelen

Achtkarspelen - Na de succesvolle introductie van het ‘Jongereinkomplimint’ in 2019, geeft gemeente Achtkarspelen dit jaar een vervolg aan de bijzondere jongerenonderscheiding. Jongeren tot...

Kadernota Tytsjerksteradiel: noch net alle lekken binne ticht

‘De boat fart wer, mar de lekken dêr’t wy net by kinne, binne noch net allegearre ticht’, zegt wethouder Tytsy Willemsma over de Kadernota...

WTC Cambuur vindt in Van Wijnen nieuwe gebiedsontwikkelaar

Van Wijnen gaat de ontwikkeling van het nieuwe Cambuurstadion, van de commerciële gebouwen langs de Harlingertrekweg en van de McDonald’s vestiging in Leeuwarden overnemen....

Summer Games in Surhuisterveen

Achtkarspelen - Vrijdag 2 juli organiseren High Five Sportstimulering en ’t Stationnetje in samenwerking met JOGG de Summer Games. Jongeren vanaf 13 jaar kunnen meedoen...

Gearkomsten riedseal Dantumadiel no oan fideoregistraasjesysteem

Dantumadiel - De riedseal fan de gemeente Dantumadiel beskikt fan no ôf oan oer in kamerasysteem. Hjirmei wurde de riedsgearkomsten útstjoerd en fêstlein yn...

Van Starkenborghkanaal in beeld voor lozen gezuiverd water

Waterschap Noorderzijlvest en FrieslandCampina onderzoeken voor het Van Starkenborghkanaal de haalbaarheid van de gelijktijdige aanleg van twee transportleidingen op het traject Marum-Gaarkeuken. Hiervoor hebben...

Tijdelijke uitbreiding woonwagenpark Sneek onderzocht door Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân wil onderzoeken of het aantal standplaatsen voor woonwagens in Sneek tijdelijk kan worden uitgebreid. De beoogde locatie is het parkeerterrein aan de...

Langweer biedt unieke kans voor een natuurlijke energiepolder

De Fryske Marren - Ten noorden van Langweer ligt een polder van ongeveer 70 hectare op een eiland. Vanuit het dorp is een initiatief...