Het Generatiehuis Gerkesklooster-Stroobos laat zich zien

Gerkesklooster-Stroobos – De deuren van de voormalige pand van basisschool in
Gerkesklooster stonden 12 mei wijd open om de inwoners van het tweelingdorp te laten zien wat er allemaal in het nieuwe Generatiehuis is gebeurd en nog gaat gebeuren. De open dag werd druk bezocht door jong en oud.

Generatiehuis

Vrijwilligers runnen het Generatiehuis al geruime tijd. Het concept is gebaseerd op het idee
dat er een gezamenlijke ontmoetingsplaats is voor alle generaties van het dorp en waar de
initiatiefnemers op den duur ook zorg willen bieden aan ouderen. Op dit moment zijn drie
klaslokalen opgeknapt en in gebruik genomen als ontmoetingsruimte waar elke
woensdagochtend een kop koffie genuttigd kan worden, bibliotheek en kledingbeurs met
kinderkleding.

generatiehuis

Eén van de initiatiefnemers, Aafke Kamminga, nam de bezoekers deze dag nog eens mee in het proces van het ontstaan van het Generatiehuis. “Er is dit jaar heel veel gebeurd, we
hebben mooie samenwerkingen gehad. Zoals met jeugdhonk WeRockz voor het
timmerdorp, samen met hen en de school voor De Boekenbakker, met zorgprofessionals
als de wijkverpleegkundige en het dorpenteam, zelfs samenwerkingen tot in Denemarken
en nog veel meer. En het mooiste is dat dit allemaal niet geregisseerd is, de initiatieven
ontstaan spontaan vanuit wensen en vragen vanuit het dorp. Dat is ook ons doel, we willen
niet concurreren, maar elkaar versterken. Het Generatiehuis is van ons allemaal!”

Tijdens de open dag kregen de kinderen van lokale basisschool een eigen geschreven boekje uitgereikt. Het boekje was het resultaat van het project ‘De Boekenbakker’ een landelijk project om laaggeletterdheid tegen te gaan waarin jeugdhonk, de school en het
Generatiehuis samen zijn opgetrokken.

generatiehuis
Hapjes waren er van ´Hoeve Hoogland´, een duurzame en kleinschalige voedsel- en
zorgcommunity, ook door inwoners van Gerkesklooster-Stroobos gerund. ‘Hoeve
Hoogland’ zal ook elke maand een maaltijd verzorgen in het Generatiehuis voor iedereen
die niet kan of wil koken of gewoon samen met dorpsgenoten een gezonde maaltijd wil
nuttigen.

Deze initiatieven, samen met het museum in de Hervormde Kerk zijn het resultaat van
‘Dorpse Dromen’, een project van de gemeente Achtkarspelen en het Tweelingdorp
Gerkesklooster-Stroobos waarin inwoners gemotiveerd werden om dromen waar te maken.
En dromen kunnen dus ook werkelijk uitkomen, dat bewijzen deze initiatieven wel!

Nieuws uit deze regio

Súdwest-Fryslân vult coronafonds met nog eens 1,8 miljoen euro

Súdwest-fryslân - Súdwest-Fryslân heeft ook dit jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor coronaschade. Met dit ‘coronafonds’...

High Five nieuwe challenge sportstimulering: Kraak de code

Tytsjerksteradiel - High Five buurtsportcoaches starten maandag 22 februari met een nieuwe challenge voor de kinderen en jeugd in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel....

Sneeker hockeyclub krijgt nieuw hoofdveld

Sneek - De Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) legt nog dit jaar een nieuw hoofdveld aan op het sportcomplex Tinga in de stad. Daarnaast...

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen nu ook Fixi voor meldingen openbare ruimte

Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er...

Relschoppers nieuwjaarsnacht last onder dwangsom van 2000 euro

Leeuwarden - Tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht waren er ongeregeldheden in het gebied rond de Voorstreek en Arendstuin in Leeuwarden. Een groep van ongeveer 40 personen...

Grote perronkap station Leeuwarden klaar voor verwijdering

Leeuwarden - ProRail renoveert de bijna 130 jaar oude perronkappen op station Leeuwarden. Die moeten er straks weer honderd jaar tegenaan kunnen. Vanaf de...

Schilderij van Noardeast-Fryslân tijdelijk naar het Rijksmuseum

Vandaag is het schilderij “Maaltijd met Julius Schelto van Aitzema, Sara van der Broek, gasten en bedienden” van de gemeente Noardeast-Fryslân naar het Rijksmuseum...

Dantumadiel krijgt veel reacties op concept Woonvisie

Dantumadiel - Dinsdagavond 26 januari staat ‘De woonvisie 2020-2025’ op de agenda van de raad van Dantumadiel. De woonvisie vormt het fundement voor het woonbeleid...