Klankbordgroep plant eerste boom op Markt Dokkum

Dokkum – Op woensdag 11 april hebben leden van de klankbordgroep van de Markt in Dokkum symbolisch de eerste boom op het plein geplant. Dit deden ze samen met wethouder Pytsje de Graaf. De 25 klankbordgroepleden uit de mienskip hebben meegedacht over de inrichting van de Markt en ze hielden het ontwerpteam scherp op wensen en behoeften uit de samenleving.

Bomen

Er komen in totaal zeventien bomen op de Markt; zeven moeraseiken, vijf zilveresdoorns en vijf amberbomen. Gemiddeld zijn de bomen op dit moment rond de tien jaar oud en zes meter hoog. De bomen kleuren prachtig rood in de herfst en verwijzen naar de martelaarsdood van Bonifatius in 754. Helaas was er deze week ook minder mooi nieuws. De twintig jaar oude plataan die voor de Abdij op de Markt stond, was niet meer levensvatbaar en daardoor gevaarlijk. De plataan is maandag weggenomen en op dezelfde plaats wordt om die reden een moeraseik geplant.

kunstwerk

De bomen en de IJsfontein vormen samen het kunstwerk van Birthe Leemeijer in het kader van 11fountains. De elf fonteinen worden ontworpen door elf kunstenaars uit het topsegment van de internationale kunstwereld. Het initiatief hiervoor is van LF2018

Nieuws uit deze regio

Súdwest-Fryslân vult coronafonds met nog eens 1,8 miljoen euro

Súdwest-fryslân - Súdwest-Fryslân heeft ook dit jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor coronaschade. Met dit ‘coronafonds’...

High Five nieuwe challenge sportstimulering: Kraak de code

Tytsjerksteradiel - High Five buurtsportcoaches starten maandag 22 februari met een nieuwe challenge voor de kinderen en jeugd in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel....

Sneeker hockeyclub krijgt nieuw hoofdveld

Sneek - De Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) legt nog dit jaar een nieuw hoofdveld aan op het sportcomplex Tinga in de stad. Daarnaast...

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen nu ook Fixi voor meldingen openbare ruimte

Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er...

Relschoppers nieuwjaarsnacht last onder dwangsom van 2000 euro

Leeuwarden - Tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht waren er ongeregeldheden in het gebied rond de Voorstreek en Arendstuin in Leeuwarden. Een groep van ongeveer 40 personen...

Grote perronkap station Leeuwarden klaar voor verwijdering

Leeuwarden - ProRail renoveert de bijna 130 jaar oude perronkappen op station Leeuwarden. Die moeten er straks weer honderd jaar tegenaan kunnen. Vanaf de...

Schilderij van Noardeast-Fryslân tijdelijk naar het Rijksmuseum

Vandaag is het schilderij “Maaltijd met Julius Schelto van Aitzema, Sara van der Broek, gasten en bedienden” van de gemeente Noardeast-Fryslân naar het Rijksmuseum...

Dantumadiel krijgt veel reacties op concept Woonvisie

Dantumadiel - Dinsdagavond 26 januari staat ‘De woonvisie 2020-2025’ op de agenda van de raad van Dantumadiel. De woonvisie vormt het fundement voor het woonbeleid...