Kwaliteitsverbetering Vliegveld Ameland staat voorop voor college

Ameland – Het college van B&W van Ameland wil de uitstraling en de functionaliteit van Vliegveld Ameland verbeteren door het luchthavengebouw en de oude hangaar grondig aan te pakken. Kwaliteitsverbetering staat daarbij centraal. Het college vraagt de raad een keuze te maken tussen drie modellen: renovatie met uitbreiding, volledige nieuwbouw of alleen opknappen. Op grond van een afweging van de kosten en baten heeft het college een voorkeur voor de nieuwbouwvariant.

In 2013 constateerde de gemeenteraad al dat er op het vliegveld wat moest gebeuren. De raad wilde de bestaande gebouwen renoveren en aan de oostkant van het vliegveld ook gebouwen met andere functies toestaan. Begin 2021 liet het college weten die andere functies weer te willen schrappen omdat er weinig belangstelling voor was. Het college stelde voor om de luchthavenfunctie kwalitatief te versterken. Nu komt het met een verdere uitwerking van dit voornemen.

Vliegveld Ameland als gastvrije locatie

Het Amelandse vliegveld moet in de nabije toekomst een aantrekkelijke en gastvrije locatie worden voor luchtvervoer en vliegsport. Groei van het aantal vluchten is nog wel mogelijk binnen de huidige vergunning, maar dat is niet de inzet van het college. Het gaat primair om kwaliteitsverbetering van het vliegveld.
Wat er moet gebeuren is volgens het college wel duidelijk. De huidige hangaar op het vliegveld, eigendom van Vliegbedrijf Tom van der Meulen, is aan vervanging toe. Daarnaast moet het luchthavengebouw worden uitgebreid en opgewaardeerd en er moet een stallingsruimte komen voor een brandweerauto. Dat laatste is een wettelijke eis.

Drie modellen voor kwaliteitsslag

Het college heeft voor deze kwaliteitsslag drie modellen uitgewerkt. Het eerste gaat uit van renovatie en uitbreiding van het huidige luchthavengebouw en nieuwbouw van een hangaar en een stallingsruimte. In het tweede model worden alle gebouwen nieuw gebouwd. Het derde model is in feite een opknapbeurt; hierin wordt alleen gedaan wat nodig is om aan de eisen te blijven voldoen.

In het eerste en tweede model zou het college het liefste zien dat de gemeente het hele programma bouwt en exploiteert, inclusief de hangaar. De eigenaar van de huidige hangaar zou dan huurder worden, samen met de overige gebruikers van de gebouwen. Eigenaar Van der Meulen heeft laten weten constructief te willen meewerken aan de oplossing waar de gemeente toe besluit.

College laat raad haar voorkeur weten

Het college geeft in het raadsvoorstel aan zelf een voorkeur te hebben voor de nieuwbouwvariant, omdat deze de beste mogelijkheden biedt om de veiligheid, de landschappelijke inpassing, de duurzaamheid en de gastvrijheid en beleving op het vliegveld te verbeteren. Deze kwalitatieve voordelen wegen volgens het college op tegen de hogere kosten.

Bezoekerscentrum

Het college wil graag een bezoekerscentrum realiseren met onder meer een expositieruimte, en daarnaast een bescheiden daghoreca met terras. De landschappelijke inpassing van de gebouwen kan zorgvuldig worden vormgegeven. Daardoor wordt het vliegveld een aantrekkelijke locatie voor toeristen en eilanders. De veiligheid wordt verbeterd omdat bij nieuwbouw het luchthavengebouw beter zicht krijgt op de start- en landingsbanen.

Nieuwbouwvariant aanbevolen

Het college verzoekt de raad om een keuze te maken tussen de drie modellen en adviseert daarbij de kiezen voor de nieuwbouwvariant. Ook vraagt het college de raad om voor de uitwerking van deze variant een voorbereidingskrediet van 85.000 euro beschikbaar te stellen. De raad besluit over het voorstel in zijn vergadering van 25 oktober.

Belangrijke voorziening voor Ameland

Vliegveld Ameland is een belangrijke voorziening op Ameland. Jaarlijks vinden er zo’n 4300 vliegbewegingen plaats in het kader van rondvluchten, parachutespringen en zweefvliegen. Daarnaast worden per jaar circa 170 helikoptervluchten uitgevoerd voor zieken- en ongevallenvervoer en andere noodsituaties.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Vanwege overtredingen Opiumwet sluit Burgemeester woning

Leeuwarden - Op dinsdag 21 september 2021 is een woning aan de Aakstraat te Leeuwarden op last van burgemeester Buma gesloten voor de duur...

Cadeaukaarten voor jongeren gemeente Ooststellingwerf

Er komt een cadeaukaart voor jongeren in de gemeente Ooststellingwerf. De gemeente helpt mee om de samenleving weer op gang te helpen en de...

Renovatie parkeerterrein in Harlingen Spoorstraat afgerond

Harlingen - Het parkeerterrein aan de Spoorstraat in Harlingen is vandaag officieel geopend, wethouder Harry Boon heeft de laatste parkeerplaten op het terrein gelegd....

Fataal schietincident in Boelenslaan

BOELENSLAAN- Donderdagnacht om 01:38 komt bij Veiligheidsregio Friesland de melding binnen dat de politie na een wilde achtervolging door Friesland in de Fjouwer Roeden...

Cliëntsonderzoek Wmo 2020

Wat vinden de inwoners van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel van de zorg en ondersteuning die zij als cliënt ontvangen? En past deze bij hun hulpvraag?...

Het ‘nijntje pleintje’ in Hurdegaryp door wethouder Hoekstra geopend

Zaterdag 11 september heeft wethouder Gelbrig Hoekstra de feestelijke aftrap op het Nijntje Pleintje, aan het Nijntje beweegprogramma gegeven. Dit gebeurde in Hurdegaryp. Lekker...

Opening Doortraproute Ameland

Ameland - Wethouder Faber opent woensdagmiddag 22 september de Doortraproute van Ameland. Deze nieuwe route maakt deel uit van een campagne van het ministerie...

Proeftuin aardgasvrije dorpen aangevraagd door vier dorpen in Friesland

De dorpen Kootstertille, Drogeham, Jistrum en Eastermar werken samen met de gemeente aan een aanvraag om aardgasvrije proeftuin te worden. De colleges van Achtkarspelen...