Middagprogramma Boerebrulloft Joure woensdag geannuleerd vanwege hitte

Joure -Op woensdag 25 juli vindt de Boerebrulloft plaats in Joure. Vanwege de aanhoudende hitte heeft het Stichtingsbestuur na goed overleg met gemeente De Fryske Marren, de Veiligheidsregio Fryslân én politie besloten om het middagprogramma, vanaf 13.00 uur, te annuleren.

Welzijn mens en dier voorop

Voorzitster Sita Hoekstra: “we fine it net ferantwurde om us minsken en hynders oan dizze temperaturen bleat te stellen”. Het welzijn van zowel mens als dier staat voorop en vanwege de veiligheid gaat alleen het ochtendprogramma van de Boerebrulloft daarom door.

Nationaal Hitteplan geactiveerd

Door de komst van aanhoudend warm weer is het Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geactiveerd. Daarbij adviseert het RIVM om tussen 12.00 uur en 16.00 uur uit de zon te blijven, luchtige kleding te dragen en goed water te drinken. Reden voor het Stichtingsbestuur van de Boerebrulloft Joure om het middagprogramma niet door te laten gaan vanwege de oplopende temperaturen.

Extra maatregelen

Het Stichtingsbestuur neemt voor het ochtendprogramma extra voorzorgsmaatregelen door schaduwplekken te creëren op onder andere de tribunes. Daarnaast wordt voor extra water gezorgd voor mens en dier, zodat er genoeg koud water is. Ook dragen de deelnemers een zomertenue (bloes en vestje zonder jasje). Voor paardenhouders betekent dit dat ook zij extra maatregelen nemen om het welzijn van hun paard te waarborgen.

Gewijzigd programma Boerebrulloft

Voor het programma betekent dit dat om 10.00 uur wordt gestart met het defilé door de Midstraat richting park Herema State. Van 11.00 uur tot 12.00 uur vindt de 19e eeuwse bruiloft plaats in park Herema State, gevolgd door de bruiloftsmaaltijd tot 13.00 uur. Daarna zullen er geen activiteiten meer plaatsvinden.

Nieuws uit deze regio

High Five nieuwe challenge sportstimulering: Kraak de code

Tytsjerksteradiel - High Five buurtsportcoaches starten maandag 22 februari met een nieuwe challenge voor de kinderen en jeugd in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel....

Sneeker hockeyclub krijgt nieuw hoofdveld

Sneek - De Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) legt nog dit jaar een nieuw hoofdveld aan op het sportcomplex Tinga in de stad. Daarnaast...

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen nu ook Fixi voor meldingen openbare ruimte

Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er...

Relschoppers nieuwjaarsnacht last onder dwangsom van 2000 euro

Leeuwarden - Tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht waren er ongeregeldheden in het gebied rond de Voorstreek en Arendstuin in Leeuwarden. Een groep van ongeveer 40 personen...

Grote perronkap station Leeuwarden klaar voor verwijdering

Leeuwarden - ProRail renoveert de bijna 130 jaar oude perronkappen op station Leeuwarden. Die moeten er straks weer honderd jaar tegenaan kunnen. Vanaf de...

Schilderij van Noardeast-Fryslân tijdelijk naar het Rijksmuseum

Vandaag is het schilderij “Maaltijd met Julius Schelto van Aitzema, Sara van der Broek, gasten en bedienden” van de gemeente Noardeast-Fryslân naar het Rijksmuseum...

Dantumadiel krijgt veel reacties op concept Woonvisie

Dantumadiel - Dinsdagavond 26 januari staat ‘De woonvisie 2020-2025’ op de agenda van de raad van Dantumadiel. De woonvisie vormt het fundement voor het woonbeleid...

Meer helderheid over giften tijdens bijstandsuitkering

Heerenveen - Het voorstel van de gemeente Heerenveen om een vrijstelling in te voeren voor giften tot € 1.200 per jaar voor bijstandsgerechtigden is...