Mienskip oan ‘e basis: nieuwe invulling welzijnswerk Dantumadiel vanaf 2022

Dantumadiel – Het college van Dantumadiel heeft de kaders voor nieuw welzijnsbeleid vastgesteld. Het college van B&W ontving eind vorig jaar de opdracht van de raad om het welzijnsbeleid te herijken en om de subsidie te verlagen. Het college heeft toen gekozen voor een geheel nieuwe invulling van het welzijnswerk door welzijnsorganisatie Het Bolwerk vanaf 2022. Gisteravond heeft wethouder Kees Wielstra samen met Eelke Nutma, directeur van Het Bolwerk, de gemeenteraad over de nieuwe aanpak van het welzijnswerk geïnformeerd.

Bezuiniging raakt Jongerenwerk niet

De bezuiniging op de inzet van de andere taken van welzijnswerk van het Bolwerk is 50% (€ 106.000) van de reguliere subsidie. Samen met Het Bolwerk is gewerkt aan twee nieuwe manieren van welzijnswerk die dichterbij en samen met de inwoners worden georganiseerd: Doarpsomtinkers & Dorpsontmoetingsplekken.

Doarpsomtinkers wijzen dorpsgenoten de weg

Het zijn vrijwilligers die precies weten wat er in hun dorp georganiseerd wordt en wat er mogelijk is voor mensen die dit nodig hebben. De professionele hulpverlening laten ze aan de Mienskipswurkers van Het Bolwerk over. Want dat blijft (hetzij afgeslankt) in stand. Doarpsomtinkers werken dan ook nauw samen met de Mienskipswurkers.

Sterker aansluiten bij vragen door ontmoetingen

Samen met de inwoners en Mienskipswurkers wordt bekeken hoe ontmoetingen in een dorp kunnen worden versterkt voor mensen die dit nodig hebben. Er kan worden verkend of het gebruik van ruimtes in bijvoorbeeld scholen of dorpshuizen mogelijk is. Binnen de nieuwe aanpak is voor elk dorp ruimte voor maatwerk.

Het efficiënter combineren is het motto

Wethouder Wielstra vindt de bezuiniging pijnlijk voor Het Bolwerk: “Het geeft een dubbel gevoel en ik heb des te meer respect voor hun positieve bijdrage aan het nieuwe beleid. Beleid dat sterk is door de samenwerking met onze welzijnsorganisatie en de mienskip. Daar ben ik trots op. Onze inwoners hebben ons al waardevolle informatie hiervoor gegeven tijdens bijeenkomsten voor ‘Ik bin der klear foar’ en ‘Sko ris oan’. Samen met Het Bolwerk gaan we verder in dialoog met de inwoners om het welzijnswerk per dorp in te vullen. Al voor de zomervakantie gaan we in gesprek met Dorpsbelangen en na zomervakantie gaan we op bezoek bij de dorpen.” Eind dit jaar wordt de uitvoeringsnotitie verwacht, waarin de nieuwe aanpak verder is uitgewerkt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Langweer biedt unieke kans voor een natuurlijke energiepolder

De Fryske Marren - Ten noorden van Langweer ligt een polder van ongeveer 70 hectare op een eiland. Vanuit het dorp is een initiatief...

Consul voor de Oorlogsgravenstichting in Achtkarspelen

Achtkarspelen - Tjeerd Leistra is maandagmiddag aangesteld als consul voor de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Achtkarspelen, burgemeester Oebele Brouwer benoemde hem. ‘Door het in...

Nationale Balkon Beweegdag in Oenkerk zet ouderen in beweging

Tytsjerksteradiel - De bewoners van Heemstra State in Oenkerk deden vrijdagochtend 4 juni mee aan de Nationale Balkon Beweegdag. Een begeleidster van Kearn Welzijn...

OPNIEUW wil graag opnieuw uitbreiden

Achtkarspelen - Met de intentieovereenkomst voor uitbreiding spreken wethouder Harjan Bruining en de eigenaren van het circulaire bedrijf OPNIEUW de wens uit om...

9 nieuwe doortraproutes in Friesland zoeken oudere testfietsers

Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. De routes horen bij...

Verbouwing gemeentehuis Dokkum inclusief raadszaal

Dokkum - Het college van Dokkum stelt voor om het gemeentehuis stapsgewijs te verbouwen inclusief een nieuwe raadszaal. Dit betekent ook dat, als het...

Woonruimte aan Heideburen in Heerenveen dicht vanwege drugs

Heerenveen - Een huis aan Heideburen in Heerenveen is voor een periode van 3 maanden gesloten. Burgemeester Tjeerd van der Zwan heeft dit besluit...

Schiermonnikoog opnieuw bedreigd door gaswinning

Schiermonnikoog - Op ongeveer 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog, in onderwaternatuurgebied Borkumse Stenen, wil het Nederlandse gasbedrijf ONE-Dyas een productieplatform in zee plaatsen...