College Ameland informeert raad over proces voor De Nieuwe Stelp

In een uitgebreide brief stelt het college van burgemeester en wethouders van Ameland deze week de gemeenteraad op de hoogte van de ontwikkelingen in het ontwerpproces voor De Nieuwe Stelp, de nieuw te bouwen voorziening voor ouderenzorg op het eiland. Het ontwerpproces komt na enige vertraging nu goed op gang. Ook meldt het college dat het een nieuwe procesmanager heeft aangesteld.

De Nieuwe Stelp

De nieuwe procesmanager neemt de begeleiding over van het bureau ICS, waarmee de gemeente de afgelopen jaren effectief heeft samengewerkt. De procesmanager is aangetrokken om te kunnen voldoen aan het aanbestedi ngsbeleid ; hij heeft opdracht om he t ontwerpproces verder te stroomlijnen. Daarbij wordt de positie van het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland belangrijker en wordt de inbreng vanuit de ontwikkelgroep waar mogelijk efficiënter georganiseerd.

Vertraging ontwerpproces

De eerste fase van het ontwerpproces, het voorlopig ontwerp, heeft enige vertraging opgelopen omdat er nog onvoldoende helderheid was over het woon – zorgprogramma. Ook de synergie met de activiteiten bij Ons Hol was nog niet volledig uitgewerkt. Zo was bijvoorbeeld nog niet gekeken naar een parkeermogelijkheid voor scootmobiels of naar de synergie tussen de keukens in het toekomstige complex. Intussen zijn stappen gezet om deze zaken goed te doordenken en de architect goede uitgangspunten aan te rei ken voor het ontwerp. De verwachting is dat de architect het schetsontwerp en het voorlopig ontwerp in het najaar kan afronden. Parallel aan de uitwerking van het voorlopig ontwerp wordt de aannemersselectie al voorbereid.

Financiën grotendeels ongewijzigd

In zijn brief benoemt het college ook de stijgende materiaalkosten in de bouw. De verwachting is dat de kostenstijging tijdelijk is en dat de prijsniveaus in 2022 weer zullen normaliseren, maar garanties daarvoor zijn niet te geven. Voor het overige is de financiële kant van het project niet veranderd. Er is geen reden om aan te nemen dat het voorbereidingskrediet voor de ontwerpfase ontoereikend zal zijn. De onrendabele top (het deel van de investering dat bij normale verhuur niet terugverdiend kan worden ) was al bekend bij de raad; gekeken wordt nog naar mogelijkheden om die te verkleinen. Ook de optimalisaties die nu worden doorgevoerd moeten bijdragen aan een verlaging van de onrendabele top.

Begin september spreekt het college verder met de raad over De Nieuwe Stelp. De raad wordt dan opnieuw bijgepraat over de voortgang van De Nieuwe Stelp.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Woonruimte Lindegracht dicht vanwege drugs

Heerenveen - De woning aan de Lindegracht 23A in Heerenveen is vanaf vandaag voor een periode van 1 maand gesloten. Op 12 april werd...

Azc Balk vangt tijdelijk nieuwe asielzoekers op, sluiting per 1 oktober blijft

Balk - Het COA heeft gemeente De Fryske Marren gevraagd om in augustus en september nog gebruik te maken van azc Balk, voor de...

2 nieuwe elektrische strandrolstoelen voor Ameland in Hollum en Nes

Ameland - Vandaag heeft wethouder Piet IJnsen twee nieuwe elektrische strandrolstoelen in ontvangst genomen namens de gemeente Ameland. Zowel recreanten als inwoners van Ameland...

Geen biovergister in Kootstertille, grond gekocht door Stertil

Achtkarspelen - De voormalige bouwlocatie van de biovergister aan de Westkern 6 in Kootstertille is gekocht door het moederbedrijf van Stertil B.V. Als één...

Burgemeester sluit drugswoning in Twijzelerheide

Twijzelerheide - Burgemeester Oebele Brouwer heeft op dinsdag 20 juli 2021 een woning aan het Tsjerkepaed in Twijzelerheide gesloten. Vanuit de woning werd harddrugs verhandeld...

Sneek beweegt: nieuwe sport- en beweegroute Tinga

Sneek - Sporten en bewegen in de wijk Tinga in Sneek krijgt een flinke impuls als het aan de gemeente ligt. In de wijk...

Aandacht voor cultuur met boek ‘Ruimte voor kunst en cultuur in coronatijd’

Weststellingwerf - Aandacht voor cultuur met een prachtig boek. Op donderdagavond 15 juli zijn in de bibliotheek Wolvega de prijswinnaars bekendgemaakt van de teken-...

Nestkastjes in Tytsjerksteradiel goed bezet

Tytsjerksteradiel - In de strijd tegen de eikenprocessierups heeft de gemeente Tytsjerksteradiel vijftig nestkastjes opgehangen. ‘De besetting fan de kastjes wie grut en dêr...