Noardeast-Fryslân verdrievoudigt tegemoetkoming betalen van woonlasten

Noardeast-Fryslân verdrievoudigt de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen moeite hebben met de betaling van hun hypotheek of huur. De eerdere vermogensgrens die gold, wordt geschrapt. Wie in aanmerking komt voor de TONK-regeling, kan bovendien rekenen op kwijtschelding van de OZB-aanslag voor een bedrijfspand.

Gebruikers- en eigenaarsdeel

Dit geldt voor zowel het gebruikers- als het eigenaarsdeel. De gemeente hoopt dat ondernemers hierdoor wel gebruik gaan maken van de regeling, die sinds vorige maand wordt aangeboden. Want dat aantal blijft – net als in andere Friese gemeenten – fors achter bij de eerdere verwachting.

Hoogte tegemoetkoming in Noardeast-Fryslân

Om voor de TONK in aanmerking te komen, moet sprake zijn van een inkomensdaling van meer dan 30% die veroorzaakt is door de coronamaatregelen. De tegemoetkoming per huishouden is eenmalig en bedraagt € 750,- wanneer de kosten voor huur of hypotheek 40 – 50% bedragen van het inkomen. Wanneer dat 50 – 60% is, is de tegemoetkoming € 1.500,-. Wie 60 – 70% van het inkomen besteedt aan huur of hypotheek, krijgt € 2.250,- . Wanneer deze woonlasten 70% of meer van het inkomen bedragen, wordt de tegemoetkoming verhoogd naar  € 3.000,-.

Onroerendezaakbelasting

Het college van gemeente Noardeast-Fryslân stelt ondernemers met een TONK-uitkering automatisch vrij van de onroerendezaakbelasting voor hun bedrijfspand(en).

Meer informatie en aanvragen Ondernemers die vragen hebben over de TONK-regeling, kunnen bellen met de gemeente via (0519) 29 88 88. Het aanvraagformulier kan worden gedownload via www.noardeast-fryslan.nl/tonk

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Echtpaar Rijpma-Bosma uit Oentsjerk 65 getrouwd

Tytsjerksteradiel - Op zondag 16 mei vierde het echtpaar Rijpma-Bosma, Jappie Rijpma (89 jaar) en Annie Bosma (87 jaar) hun briljanten huwelijk. Namens de...

Heerenveen vraagt inwoners met bijstand naar ervaringen

Inwoners van de gemeente Heerenveen met een bijstandsuitkering krijgen vanaf 21 mei een vragenlijst toegestuurd waarop ze kunnen aangeven hoe ze het contact met...

Oude Bogerman college in Wommels verkocht door gemeente Súdwest-Fryslân

Wommels - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de verkoop en herbestemming van het voormalige schoolgebouw aan de Walperterwei in Wommels...

Aanpak eenzaamheid van start in Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân en Stichting Sociaal Collectief gaan samenwerken in de aanpak tegen eenzaamheid. Maandag 10 mei ondertekenden zij met verschillende lokale partijen, die zich hard...

Achtkarspelen officieel Fairtrade gemeente

Achtkarspelen - Het is de werkgroep Fairtrade Achtkarspelen gelukt de titel ‘Fairtrade Gemeente’ te halen. Op 7 mei ontving wethouder Margreet Jonker officieel de...

Stationsgebouw Feanwâlden geïsoleerd met ‘Sigarenplant’ uit het Bûtefjild

Feanwâlden - In het voorjaar van 2021 is Bouwgroep Dijkstra Draisma begonnen aan de renovatie van het stationsgebouw Feanwâlden, in opdracht van gemeente Dantumadiel...

Heerenveen opnieuw koploper in Friesland in afval scheiden

Heerenveen - In 2020 is per inwoner van de gemeente Heerenveen gemiddeld 109 kg afval naar de afvalverbrander gebracht en is daarmee opnieuw koploper...

Gemeenteraad Heerenveen betrekt inwoners bij moeilijke keuzes over geld

Heerenveen - Volgend jaar kan de gemeente door hogere kosten en lagere inkomsten minder geld uitgeven dan dit jaar. Dat betekent dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten...