Plan recreatiewoningen Balk flink aangepast

Balk – Er zijn plannen voor een recreatiepark met vakantiewoningen in de buurt van de huidige camping Marswâl, net buiten Balk, aan het Sleattemer Mar. Op basis van gesprekken met onder andere natuurorganisaties, omwonenden en de provincie is het plan door de ontwikkelaar flink aangepast ten opzichte van een eerdere versie van de plannen.

Recreatieontwikkeling

Daarmee ligt nu een plan dat niet alleen goed is ingepast op de locatie, maar ook als voorbeeld kan dienen voor toekomstige recreatieontwikkelingen. Het college legt binnenkort de aangepaste bestemmingsplanwijziging voor aan de gemeenteraad.

Minder woningen, meer groen

De meest opvallende wijziging in het plan is het verminderde aantal recreatiewoningen. In het nieuwe plan is ruimte voor nog maar 37 recreatiewoningen tegenover de eerdere geplande 50. Rondom de woningen is veel ruimte voor groen en water, en het plan wordt landschappelijk beter ingepast door bijvoorbeeld geen hoge bomen te gebruiken en vogelvriendelijke groene buitenverlichting.

Minder impact op weidevogels

Door de aanpassing van het plan is de impact op de natuur, met name op het gebied van weidevogels, flink teruggebracht. Door de nieuwe contouren van het plan is het gebied dat verstoord wordt toegenomen met 1,88 hectare. Dit was eerst 5,22 ha. De resterende verstoring wordt gecompenseerd door een (ruimere) bijdrage per verkochte kavel in weidevogelcompensatie van ontwikkelaar Kontour Vastgoed aan de provincie Fryslân. Er wordt een royale verstoringsafstand aangehouden tot de dichtstbijzijnde cluster nesten, waardoor er nog maar 37 woningen gepland zijn.

Veel economische effect

Een belangrijk argument voor het college om mee te werken aan de plannen is de economische impact die het park zal hebben op Balk en omgeving. Naar verwachting zal het park zorgen voor zo’n 50 voltijdbanen in de regio en er zal jaarlijks ongeveer €4 miljoen euro worden besteed. Doordat het park het hele jaar rond open is, zullen de werkgelegenheid en uitgaven niet alleen seizoensgebonden zijn. Een vergelijkbaar recreatiepark in Delfstrahuizen laat zien dat de economische impact op de lokale omgeving significant is.

Bestemmingsplan op agenda gemeenteraad

Het college vindt het aangepaste plan goed ingepast op de locatie en binnen de structuurschets Balk uit 2005 en het Masterplan Waterfront Balk uit 2021. Wethouder Roel de Jong: “Dizze planfoarmingis in foarbyld fan hoe’t wy rekken hâlde mei de krityske lûden út ‘e mienskip by stridige belangen en funksjes, natuer en rekreaasje, fan in gebiet. Neffens ús hat dat laat ta in plan foar in rekreaasjepark dat goed past yn de omjouwing.”

De gemeenteraad behandelt na het zomerreces het voorstel voor de bestemmingsplanwijziging. Dat gebeurt tijdens het Petear op 25 augustus en Debat en Beslút op 8 september.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

2 nieuwe elektrische strandrolstoelen voor Ameland in Hollum en Nes

Ameland - Vandaag heeft wethouder Piet IJnsen twee nieuwe elektrische strandrolstoelen in ontvangst genomen namens de gemeente Ameland. Zowel recreanten als inwoners van Ameland...

Geen biovergister in Kootstertille, grond gekocht door Stertil

Achtkarspelen - De voormalige bouwlocatie van de biovergister aan de Westkern 6 in Kootstertille is gekocht door het moederbedrijf van Stertil B.V. Als één...

Burgemeester sluit drugswoning in Twijzelerheide

Twijzelerheide - Burgemeester Oebele Brouwer heeft op dinsdag 20 juli 2021 een woning aan het Tsjerkepaed in Twijzelerheide gesloten. Vanuit de woning werd harddrugs verhandeld...

Sneek beweegt: nieuwe sport- en beweegroute Tinga

Sneek - Sporten en bewegen in de wijk Tinga in Sneek krijgt een flinke impuls als het aan de gemeente ligt. In de wijk...

Aandacht voor cultuur met boek ‘Ruimte voor kunst en cultuur in coronatijd’

Weststellingwerf - Aandacht voor cultuur met een prachtig boek. Op donderdagavond 15 juli zijn in de bibliotheek Wolvega de prijswinnaars bekendgemaakt van de teken-...

Nestkastjes in Tytsjerksteradiel goed bezet

Tytsjerksteradiel - In de strijd tegen de eikenprocessierups heeft de gemeente Tytsjerksteradiel vijftig nestkastjes opgehangen. ‘De besetting fan de kastjes wie grut en dêr...

Nieuwe jachthaven Ameland ontvangt Blauwe Vlag

Ameland - De jachthaven op Ameland ontvangt dit jaar, na vele jaren, opnieuw het Blauwe Vlag keurmerk. Directeur van de organisatie Erik van Dijk...

Leeuwarden Visitor Center vrijdag officieel geopend

Leeuwarden - Op vrijdag 16 juli opent het Leeuwarden Visitor Center officieel zijn deuren. Na een succesvolle opstartperiode in de eerste weken van juli...