Precariobelasting door hogere rekeningen drinkwater

Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel geven Vitens uitstel van betalen voor precariobelasting, in afwachting van een andere procedure. Ondanks dat, brengt Vitens deze belasting toch in rekening bij onze inwoners.

 

Waarom heeft de gemeente precariobelasting ingevoerd?

De gemeente kan precariobelasting heffen op, in dit geval leidingen, in de gemeentegrond. De gemeenteraden van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben in 2014 besloten dat wij als gemeente deze belasting willen heffen. Op die manier kan de gemeente de inkomsten op peil houden, om daarmee de gemeentelijke uitgaven te kunnen bekostigen.

 

Rechtszaak tegen precariobelasting belasting

Vitens heeft in de gemeente Voorst een rechtszaak aangespannen en het Hof heeft Vitens gelijk gegeven. Hierdoor kan deze gemeente geen precariobelasting heffen op de leidingen van Vitens.

 

De gemeente Voorst heeft begin december een cassatieprocedure gestart tegen de uitspraak van het Hof. Hierbij wordt beoordeeld of deze uitspraak terecht is en juist is onderbouwd.

 

Omdat de situatie in onze gemeente vergelijkbaar is, hebben wij besloten deze procedure af te wachten.

 

Uitstel van betaling

Deze cassatieprocedure kan maanden, of zelfs langer dan een jaar, in beslag nemen. Daarom hebben wij er voor gekozen om Vitens uitstel van betaling te geven. Met de bedoeling dat Vitens de belasting niet onnodig door hoeft te berekenen aan onze inwoners.

 

Gevolgen

Wij betreuren het dat Vitens vooruitlopend op een uitspraak van de rechter, de lasten doorberekent. De huidige procedures zijn in het voordeel van Vitens. Als Vitens gelijk krijgt, hebben inwoners ten onrechte de precariobelasting in rekening gekregen. Vitens heeft aangegeven het te veel betaalde bedrag terug te betalen.

 

Als de gemeente gelijk krijgt, dan is de belasting tot 2022 van toepassing. In 2017 is namelijk besloten dat er geen precariobelasting op kabels en leidingen gerekend mag worden. Gemeenten die deze belasting voor 2016 hebben ingevoerd, mogen deze belasting tot 2022 heffen. 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Fataal schietincident in Boelenslaan

BOELENSLAAN- Donderdagnacht om 01:38 komt bij Veiligheidsregio Friesland de melding binnen dat de politie na een wilde achtervolging door Friesland in de Fjouwer Roeden...

Cliëntsonderzoek Wmo 2020

Wat vinden de inwoners van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel van de zorg en ondersteuning die zij als cliënt ontvangen? En past deze bij hun hulpvraag?...

Het ‘nijntje pleintje’ in Hurdegaryp door wethouder Hoekstra geopend

Zaterdag 11 september heeft wethouder Gelbrig Hoekstra de feestelijke aftrap op het Nijntje Pleintje, aan het Nijntje beweegprogramma gegeven. Dit gebeurde in Hurdegaryp. Lekker...

Opening Doortraproute Ameland

Ameland - Wethouder Faber opent woensdagmiddag 22 september de Doortraproute van Ameland. Deze nieuwe route maakt deel uit van een campagne van het ministerie...

Proeftuin aardgasvrije dorpen aangevraagd door vier dorpen in Friesland

De dorpen Kootstertille, Drogeham, Jistrum en Eastermar werken samen met de gemeente aan een aanvraag om aardgasvrije proeftuin te worden. De colleges van Achtkarspelen...

Cameratoezicht op basisscholen in Achtkarspelen

Achtkarspelen - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de komende twee jaar cameratoezicht op alle basisscholen in Achtkarspelen toe te passen. Aanleiding...

Online een gymzaal reserveren in de gemeente Heerenveen

Heerenveen - Via een nieuw boekingssysteem zijn de gymzalen van de gemeente nu online te reserveren. In Heerenveen vindt de gemeenteraad het belangrijk dat...

Reconstructie De Singel Harkema gestart

Deze week is aannemer KWS Infra gestart met de reconstructie van De Singel, Dwerssingel, Fiifhuzen en Homear te Harkema. De riolering wordt grotendeels vervangen...