Presentatie schets voor Van der Valkhotel in Heerenveen

Heerenveen – Speciaal voor de gemeenteraad, maar ook voor omwonenden en Heerenveense ondernemers presenteerde het college dinsdagavond 16 januari het  schetsontwerp voor een mogelijk Van der Valkhotel in Heerenveen, aan de A32 bij de Oranje Nassaulaan. Vorig jaar kregen bovengenoemde partijen de vraag voorgelegd of er plek is voor een nieuw hotel in Heerenveen en op welke plek dit dan zou moeten. Op verzoek van de raad heeft het college deze locatie in beeld uitgewerkt.

3D-Beelden

Het college informeerde de aanwezigen met behulp van onder andere 3D-beelden en een toelichting over de inpassing van het hotel in de omgeving en de effecten die te verwachten zijn. Namens het Van der Valk-concern vertelde de heer Van der Valk de aanwezigen welke plannen hij heeft met het nieuwe hotel.

Beeld van de avond

Burgemeester Tjeerd van der Zwan is tevreden dat iedereen die dit belangrijk vindt zich laat zien en horen. “De gemeenteraad heeft gevraagd naar deze uitwerking. Maar het is belangrijk dat ondernemers en omwonenden ook over alle informatie en beelden kunnen beschikken wanneer zij zich een standpunt vormen. Nadat we hen vorig jaar gevraagd hebben wat zij vinden van het plan voor een nieuw hotel, wilden we vanavond de uitgewerkte informatie daarover met iedereen delen.”

Schetsontwerp in de voorbereiding voor raadsbesluit

Met het gepresenteerde schetsontwerp, de toelichting en de uitkomsten van de consultatie van ondernemers en inwoners in 2017 kan de raad zich voorbereiden op een besluit over het plan voor het Van der Valk-hotel. De uitwerking helpt de raad bij hun afwegingen en uiteindelijke keuzes: Gaat het plan van tafel of niet? En waar kan de ontwikkeling van een nieuw hotel dan van start gaan? De raad bepaalt nog wanneer behandeling van het plan plaatsvindt, eerst in de raadscommissie ROM en vervolgens in de gemeenteraad.

Wat vooraf ging

Eind 2016 werd bekend dat het Van der Valk-concern plannen had voor een hotel aan de A32 bij Heerenveen. In het eerste half jaar van 2017 liet het college een marktonderzoek uitvoeren en werden in gesprekken met ondernemers en inwoners de belangen en standpunten in Heerenveen verkend. De raad ontving de resultaten van de consultatie. Daarna heeft de commissie ROM op 6 juli 2017 insprekers gehoord en zich laten informeren over het plan. Ook vroeg de raad toen het college om de verdere uitwerking voor de locatie A32 / afslag Skoatterwâld-Oranjewoud.

Nieuws uit deze regio

Súdwest-Fryslân vult coronafonds met nog eens 1,8 miljoen euro

Súdwest-fryslân - Súdwest-Fryslân heeft ook dit jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor coronaschade. Met dit ‘coronafonds’...

High Five nieuwe challenge sportstimulering: Kraak de code

Tytsjerksteradiel - High Five buurtsportcoaches starten maandag 22 februari met een nieuwe challenge voor de kinderen en jeugd in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel....

Sneeker hockeyclub krijgt nieuw hoofdveld

Sneek - De Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) legt nog dit jaar een nieuw hoofdveld aan op het sportcomplex Tinga in de stad. Daarnaast...

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen nu ook Fixi voor meldingen openbare ruimte

Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er...

Relschoppers nieuwjaarsnacht last onder dwangsom van 2000 euro

Leeuwarden - Tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht waren er ongeregeldheden in het gebied rond de Voorstreek en Arendstuin in Leeuwarden. Een groep van ongeveer 40 personen...

Grote perronkap station Leeuwarden klaar voor verwijdering

Leeuwarden - ProRail renoveert de bijna 130 jaar oude perronkappen op station Leeuwarden. Die moeten er straks weer honderd jaar tegenaan kunnen. Vanaf de...

Schilderij van Noardeast-Fryslân tijdelijk naar het Rijksmuseum

Vandaag is het schilderij “Maaltijd met Julius Schelto van Aitzema, Sara van der Broek, gasten en bedienden” van de gemeente Noardeast-Fryslân naar het Rijksmuseum...

Dantumadiel krijgt veel reacties op concept Woonvisie

Dantumadiel - Dinsdagavond 26 januari staat ‘De woonvisie 2020-2025’ op de agenda van de raad van Dantumadiel. De woonvisie vormt het fundement voor het woonbeleid...