Raad Achtkarspelen beveelt Oebele Brouwer aan als nieuwe burgemeester

Achtkarspelen – De raad van de gemeente Achtkarspelen beveelt de heer mr. Oebele Brouwer uit Eastermar aan voor het ambt van burgemeester in deze gemeente. Op donderdag 13 december heeft de gemeenteraad dit vastgesteld. De aanbeveling wordt aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is pas definitief, zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is.

Oebele Brouwer

De heer Brouwer is 58 jaar oud, gehuwd, vader van twee kinderen en grootvader van twee kleinkinderen. Hij is geboren in Sneek en woont in de gemeente Tytsjerksteradiel. Oebele Brouwer is momenteel docent aan het opleidingsinstituut voor rechters en officieren van justitie en als officier van justitie werkzaam als recherche-officier bij het Landelijk Parket te Rotterdam.

Na ondermeer de studie Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen, de opleiding Raio (rechtelijke ambtenaar in opleiding) en tal van strafrechtelijke- en managementcursussen heeft hij o.a. gewerkt als recherche-officier bij het Openbaar Ministerie Noord Nederland en als gebiedsofficier voor Noordoost Friesland, tevens persofficier.

De heer Brouwer vervult een aantal nevenfuncties zoals voorzitter van de Advysried AFûK en gastdocent aan de Politieacademie.

Profiel nieuwe burgemeester

De gemeenteraad heeft op 11 september jl. het burgemeestersprofiel vastgesteld. Inwoners van Achtkarspelen, vertegenwoordigers van belangengroeperingen en medewerkers van de gemeente mochten in het voortraject over het profiel meedenken. 12 kandidaten hebben gesolliciteerd op de burgemeestersvacature die is ontstaan doordat burgemeester Gerbrandy op 31 mei jl. heeft aangegeven niet voor een herbenoeming per 14 januari 2019 in aanmerking te willen komen. Op basis van de profielschets is de commissie op zoek gegaan naar een betrokken verbinder met hart voor de mienskip die een besluitvaardig en rolvaste bestuurder c.q. belangenbehartiger kan zijn. Een vertrouwenscommissie met vertegenwoordigers van de acht raadsfracties heeft de sollicitatiegesprekken gevoerd. De commissie is bijgestaan door wethouder Jouke Spoelstra als adviseur.

Van de geselecteerde kandidaten past de heer Brouwer het best in de profielschets. Brouwer is een betrokken persoon: hij wil graag tussen de mensen verkeren en aanspreekbaar zijn voor iedereen. De verbindersrol ziet hij als belangrijk om mensen met elkaar in contact te brengen. Gezien zijn werkervaring, waarbij hij met vele bestuursorganisaties in overleg is getreden, is hij de juiste belangenbehartiger voor de gemeente. In de heer Brouwer ziet de raad een combinatie van een menselijk maar ook rolvast, daadkrachtig en besluitvaardig persoon, die tevens teamspeler is. Oebele Brouwer woont dicht bij de gemeentegrens, kent dus de mienskip en beheerst zowel actief als passief de Fryske taal.

 De verwachting is dat de nieuwe burgemeester begin februari 2019 wordt geïnstalleerd. Tot die tijd is Gerben Gerbrandy waarnemend burgemeester.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Dantumadiel krijgt veel reacties op concept Woonvisie

Dantumadiel - Dinsdagavond 26 januari staat ‘De woonvisie 2020-2025’ op de agenda van de raad van Dantumadiel. De woonvisie vormt het fundement voor het woonbeleid...

Meer helderheid over giften tijdens bijstandsuitkering

Heerenveen - Het voorstel van de gemeente Heerenveen om een vrijstelling in te voeren voor giften tot € 1.200 per jaar voor bijstandsgerechtigden is...

Jelly Frankes uit Harkema wint Publieksprijs Jonge Ambtenaar 2021

Achtkarspelen - Jelly Frankes (25) uit Harkema is de winnaar geworden van de Publieksprijs bij de landelijke verkiezing ‘Jonge Ambtenaar van het Jaar 2021’. De Harkemase...

Het hart van Woudsend klopt weer!

Woudsend - De verbouwing van het voormalige ASR-verzekeringskantoor in Woudsend is in een vergevorderd stadium. De eerste acht huurappartementen zijn klaar en kunnen binnenkort...

Dantumadiel organiseert digitale bijeenkomst over wonen

Dantumadiel - Wat wil gemeente Dantumadiel de komende jaren doen om het wonen in de gemeente aantrekkelijk te houden? Deze vraag staat maandagavond 18...

P10 netwerk plattelandsgemeenten krijgt zeven nieuwe leden

Beesterzwaag - Het nieuwe jaar start de P10 met de toetreding van zeven nieuwe leden. Dat sterkt het netwerk van plattelandsgemeenten. De P10 verwelkomt...

Weststellingwerf zet regiodeal in voor sluizenroute

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om de bijdrage van € 300.000 van de Regiodeal Zuidoost Friesland voor het project Zuidelijke Poort in...

De Fryske Marren opent meldpunt voor gedupeerden toeslagenaffaire

Voor inwoners die in de problemen zijn geraakt door de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst heeft gemeente De Fryske Marren een meldpunt geopend. Gedupeerden kunnen...