Sneeker hockeyclub krijgt nieuw hoofdveld

Sneek – De Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) legt nog dit jaar een nieuw hoofdveld aan op het sportcomplex Tinga in de stad. Daarnaast wordt de huidige verlichting langs de beide velden vervangen door ledverlichting, een oefenveldje aangelegd (voor de allerkleinsten) en worden hekwerk en bestratingen verbeterd.

Waterveld

Het nieuwe veld, een zogeheten waterveld, vervangt het huidige zand-ingestrooide veld, dat van 2003 dateert en ‘af’ is. De benaming waterveld verwijst naar de preparatie voor gebruik, want om het veld te kunnen bespelen wordt er een laag water op gesproeid, door middel van sprinklers.

Geen brandwonden

Een groot voordeel van deze ondergrond, die standaard is voor hockey op het hoogste niveau, is dat brandwonden bij het vallen en glijden tot het verleden behoren. SMHC heeft op Tinga al een semi-waterveld, die vergelijkbare speelcondities heeft als een waterveld, maar nog deels met zand is ingestrooid.

Win-win

“We zijn heel blij dat we dit met de gemeente hebben kunnen bereiken”, zegt SMHC-voorzitter Peter Oude Munnink. “Voor beide partijen een win-win. Voor de gemeente, omdat het veld toch aan vervanging toe was. En voor de club is het een mooie upgrade van zand- naar een waterveld en besparende veldverlichting.” Toch is er ook een beetje ‘loose’, aldus Oude Munnink. “Want het derde veld komt er voorlopig niet. Al met al zijn we content met het resultaat en gaan we aan de slag om het waterveld voor het nieuwe seizoen in gebruik te kunnen nemen.”

Subsidie Sneeker Hockeyclub van VWS

De hockeyclub voert de werkzaamheden in eigen beheer uit. De kosten zijn begroot op zo’n 550.000 euro. “We denken dit voor lagere kosten te kunnen doen dan de gemeente, omdat wij, anders dan een gemeente, aanspraak kunnen maken op subsidie van het ministerie van VWS”, zegt Oude Munnink.

SWF: 440.000 euro

De gemeente Súdwest-Fryslân juicht de zelfwerkzaamheid toe en draagt financieel bij, voor een bedrag van ten hoogste 440.000 euro. Dat bedrag had de gemeente nog achter de hand, nadat eerdere besprekingen tussen de hockeyclub en de voetbalclubs Sneek Wit Zwart en ONS over fusie en verhuizing naar een andere plek in de stad niet het gewenste resultaat opleverden.

Kwaliteitsverbetering

“Het is algemeen bekend dat de hockeyclub het liefst een derde veld zou aanleggen op Tinga, maar daarvoor is nu geen ruimte”, zegt sportwethouder Bauke Dam. Elders in de stad werden diverse opties onderzocht, maar geen van allen bleek haalbaar. Dam: “Toen kwam de club zelf met het plan op de huidige plek te blijven en aan kwaliteitsverbetering te doen.”

Ruim 500 leden

SMHC, de enige hockeyclub in de gemeente, is een bloeiende vereniging, met ruim 500 leden. Het gros van de leden – zo’n 85% procent – is achttien jaar of jonger.

Nieuws uit deze regio

It bêst Frysktalige redaksjestik wûn troch Doarpskrante De Koepel fan Wytmarsum

Wytmarsum - In krystferhaal is it bêste Frysktalige redaksjestik fan ’e doarps-, wyk- en stedskranten fan ’e gemeente Súdwest-Fryslân yn it ôfrûne jier. It...

Terugplaatsen eerste knotlinde in Balk

Balk - Groot nieuws: na een jaar van afwezigheid heeft Balk vandaag zijn eerste knotlinde teruggekregen! Dinsdagochtend 2 maart om 8.30 uur kwam de...

Súdwest-Fryslân vult coronafonds met nog eens 1,8 miljoen euro

Súdwest-fryslân - Súdwest-Fryslân heeft ook dit jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor coronaschade. Met dit ‘coronafonds’...

High Five nieuwe challenge sportstimulering: Kraak de code

Tytsjerksteradiel - High Five buurtsportcoaches starten maandag 22 februari met een nieuwe challenge voor de kinderen en jeugd in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel....

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen nu ook Fixi voor meldingen openbare ruimte

Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er...

Relschoppers nieuwjaarsnacht last onder dwangsom van 2000 euro

Leeuwarden - Tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht waren er ongeregeldheden in het gebied rond de Voorstreek en Arendstuin in Leeuwarden. Een groep van ongeveer 40 personen...

Grote perronkap station Leeuwarden klaar voor verwijdering

Leeuwarden - ProRail renoveert de bijna 130 jaar oude perronkappen op station Leeuwarden. Die moeten er straks weer honderd jaar tegenaan kunnen. Vanaf de...

Schilderij van Noardeast-Fryslân tijdelijk naar het Rijksmuseum

Vandaag is het schilderij “Maaltijd met Julius Schelto van Aitzema, Sara van der Broek, gasten en bedienden” van de gemeente Noardeast-Fryslân naar het Rijksmuseum...