Actie Soep op de Stoep roept ook emoties op

Gerkesklooster-Stroobos – Afgelopen zaterdag is de actie “soep op de stoep” gehouden bij het generatiehuis in Gerkesklooster-Stroobos, waar ontmoeting voor  jong en oud,  op verschillende manieren en  momenten wordt georganiseerd. Coördinator generatiehuis, Elly van Manen,  bedenker van dit initiatief,  wilde iets organiseren voor alle inwoners “Het coronavirus vraagt veel van mensen en een steuntje in de rug is altijd welkom”.

Soep op de Stoep

In de dorpsvisie, opgesteld door ideeën van  jong en oud, kwam naar voren meer verbindingen te zoeken tussen alle verenigingen in de dorpen. Daarom is er contact gezocht met de dorpsraad, de kerken, sport- en muziekverenigingen en de gemeente. De ondernemers werden aangeschreven voor een financiële bijdrage, om het mogelijk te maken en de dorpsraad heeft ondersteund met een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds.

Actie Soep op de Stoep roept ook emoties op
Soep op de Stoep in Gerkesklooster Stroobos – Foto: gemeente Achtkarspelen

De4Elementen

De erwtensoep werd spontaan gemaakt door De4Elementen uit Stroobos. Een woon- en werkvoorziening  voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er werd enthousiast gereageerd op de oproep om mee te werken en er meldden zich 30  vrijwilligers aan, tussen 6 en 76 jaar. Ook de jongeren van het stationnetje; een project voor jongeren door jongeren van de welzijnsorganisatie Kearn.

Soep met een praatje

Klaske Siersema, ondersteuner bij het generatiehuis, heette een  ieder  om 11.00 uur welkom en legde uit wat de bedoeling was. Het moet allemaal wel corona proof gebeuren.  De soep op de stoep zetten, aanbellen en een aantal stappen achteruit. Een  praatje maken en aan  mensen  vragen of wij nog iets voor hun kunnen betekenen.

Burgemeester Brouwer

Burgemeester Oebele Brouwer en Wethouder Margreet Jonker waren direct enthousiast om mee te werken.  De burgemeester was diep onder de indruk. “We  moeten samen door deze moeilijke tijd en dan is het geweldig dat dit wordt georganiseerd!”. Na afloop was hij geraakt door de spontane reacties van blijheid  maar ook door sommige  gesprekken. “ Er is stil leed  achter de voordeur, mensen hebben het zwaar en zijn soms eenzaam”.

Verrast en soms emotioneel

Inwoners reageerden verrast: “wat een mooi gebaar”, “ik ben zo corona moe, en wat word ik hier dan blij van”.  Een  inwoner zei: “wat een lichtpuntje op deze ochtend, ik heb een fijn gesprek met iemand gehad”. Een klein gebaar wat hartverwarmende reacties heeft gegeven.

Nieuws uit deze regio

Súdwest-Fryslân vult coronafonds met nog eens 1,8 miljoen euro

Súdwest-fryslân - Súdwest-Fryslân heeft ook dit jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor coronaschade. Met dit ‘coronafonds’...

High Five nieuwe challenge sportstimulering: Kraak de code

Tytsjerksteradiel - High Five buurtsportcoaches starten maandag 22 februari met een nieuwe challenge voor de kinderen en jeugd in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel....

Sneeker hockeyclub krijgt nieuw hoofdveld

Sneek - De Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) legt nog dit jaar een nieuw hoofdveld aan op het sportcomplex Tinga in de stad. Daarnaast...

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen nu ook Fixi voor meldingen openbare ruimte

Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er...

Relschoppers nieuwjaarsnacht last onder dwangsom van 2000 euro

Leeuwarden - Tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht waren er ongeregeldheden in het gebied rond de Voorstreek en Arendstuin in Leeuwarden. Een groep van ongeveer 40 personen...

Grote perronkap station Leeuwarden klaar voor verwijdering

Leeuwarden - ProRail renoveert de bijna 130 jaar oude perronkappen op station Leeuwarden. Die moeten er straks weer honderd jaar tegenaan kunnen. Vanaf de...

Schilderij van Noardeast-Fryslân tijdelijk naar het Rijksmuseum

Vandaag is het schilderij “Maaltijd met Julius Schelto van Aitzema, Sara van der Broek, gasten en bedienden” van de gemeente Noardeast-Fryslân naar het Rijksmuseum...

Dantumadiel krijgt veel reacties op concept Woonvisie

Dantumadiel - Dinsdagavond 26 januari staat ‘De woonvisie 2020-2025’ op de agenda van de raad van Dantumadiel. De woonvisie vormt het fundement voor het woonbeleid...