Multifunctionele accommodatie in Tytsjerk en Jistrum

Het college van Tytsjerksteradiel heeft ingestemd met de bouw van multifunctionele accommodaties in Tytsjerk en Jistrum. De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergadering van 16 september het definitieve besluit hierover. In beide dorpen zijn er plannen voor nieuwbouw van de basisscholen. Dorpsbelangen Tytsjerk wil met diverse partijen samenwerken en het bestaande dorpshuis Yn’e Mande uitbreiden tot een multifunctioneel centrum met een nieuwe school, gymzaal en kinderopvang. In Jistrum krijgen ook de sportvoorzieningen een plaats in de multifunctionele accommodatie.

Tytsjerk

De openbare en de christelijke school in Tytsjerk zijn in 2018 gefuseerd. De leerlingen zitten nu in het gebouw van de openbare school. Omdat dit gebouw te klein en verouderd is, is een nieuw schoolgebouw nodig. Dorpsbelangen Tytsjerk, het dorpshuis, de peuteropvang en basisschool gaan samenwerken binnen het multifunctionele centrum (MFC). “De komst van dit MFC met vele voorzieningen is zeer belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp. Door de samenwerking van de verschillende partijen is er in het dorp draagvlak voor het plan en wordt het MFC een plek om elkaar te ontmoeten”, aldus wethouder Andries Bouwman.

Jistrum

In 2019 is in Jistrum een Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM) project gestart. Hierin staat de samenwerking tussen de gemeente en het dorp en werken aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Jistrum centraal. Alle verenigingen en (maatschappelijke) organisaties uit het dorp zijn bij het project betrokken. Belangrijke onderdelen van de multifunctionele accommodatie (MFA) zijn de bestaande sportvoorzieningen en de nieuw te bouwen school in het dorp. De scholenkoepel PCBO heeft plannen voor het bouwen van een nieuwe school. “In Jistrum zijn de voorzieningen zoals school, kinderdagopvang, gymzaal en sportvoorzieningen verspreid door het dorp. De bouw van de MFA is een mooie kans voor Jistrum om een voorzieningen te behouden. Diverse partijen kunnen op verschillende tijden gebruik maken van de MFA,” zegt wethouder Gelbrig Hoekstra.

Visie Maatschappelijk Vastgoed

Op 1 juli 2021 is de visie Maatschappelijk Vastgoed vastgesteld door de gemeenteraad en daarmee zijn de kaders voor het bouwen van multifunctionele centra duidelijk. Deze visie heeft als doel de leefbaarheid in de dorpen verder verbeteren en om van Tytsjerksteradiel een topregio te maken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

De Lauwersmeerdijk is klaar voor de toekomst

Wetterskip Fryslân heeft de Lauwersmeerdijk over een lengte van 4,4 kilometer versterkt om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. Innovatie en duurzaamheid...

Vanwege overtredingen Opiumwet sluit Burgemeester woning

Leeuwarden - Op dinsdag 21 september 2021 is een woning aan de Aakstraat te Leeuwarden op last van burgemeester Buma gesloten voor de duur...

Cadeaukaarten voor jongeren gemeente Ooststellingwerf

Er komt een cadeaukaart voor jongeren in de gemeente Ooststellingwerf. De gemeente helpt mee om de samenleving weer op gang te helpen en de...

Renovatie parkeerterrein in Harlingen Spoorstraat afgerond

Harlingen - Het parkeerterrein aan de Spoorstraat in Harlingen is vandaag officieel geopend, wethouder Harry Boon heeft de laatste parkeerplaten op het terrein gelegd....

Fataal schietincident in Boelenslaan

BOELENSLAAN- Donderdagnacht om 01:38 komt bij Veiligheidsregio Friesland de melding binnen dat de politie na een wilde achtervolging door Friesland in de Fjouwer Roeden...

Cliëntsonderzoek Wmo 2020

Wat vinden de inwoners van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel van de zorg en ondersteuning die zij als cliënt ontvangen? En past deze bij hun hulpvraag?...

Het ‘nijntje pleintje’ in Hurdegaryp door wethouder Hoekstra geopend

Zaterdag 11 september heeft wethouder Gelbrig Hoekstra de feestelijke aftrap op het Nijntje Pleintje, aan het Nijntje beweegprogramma gegeven. Dit gebeurde in Hurdegaryp. Lekker...

Opening Doortraproute Ameland

Ameland - Wethouder Faber opent woensdagmiddag 22 september de Doortraproute van Ameland. Deze nieuwe route maakt deel uit van een campagne van het ministerie...