Van Starkenborghkanaal in beeld voor lozen gezuiverd water

Waterschap Noorderzijlvest en FrieslandCampina onderzoeken voor het Van Starkenborghkanaal de haalbaarheid van de gelijktijdige aanleg van twee transportleidingen op het traject Marum-Gaarkeuken. Hiervoor hebben zij op 15 juni 2021 een intentieverklaring ondertekend. De uitkomst van het onderzoek wordt in oktober 2021 verwacht.

Leidingen naar Van Starkenborghkanaal

Het gaat om een persleiding van Waterschap Noorderzijlvest en een transportleiding van FrieslandCampina. De leiding van het waterschap gaat rioolafvalwater vervoeren van Marum naar de nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie in Gaarkeuken. FrieslandCampina wil met haar leiding gezuiverd restwater afvoeren naar het Van Starkenborghkanaal. Uit onderzoek moet blijken of dit financieel, technisch en qua omgeving haalbaar is. Als gelijktijdige aanleg mogelijk blijkt, worden beide leidingen naast elkaar in de grond aangelegd.

Strengere Europese regelgeving voor betere kwaliteit oppervlaktewater

FrieslandCampina en de zuivering in Marum lozen beide gezuiverd water op het ecologisch kwetsbare Dwarsdiep. Vanaf 2027 gelden daarvoor strengere Europese richtlijnen. Het waterschap heeft daarom al in 2018 besloten om de zuivering in Marum op te heffen. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe zuivering in Gaarkeuken. Deze loost op het ecologisch minder kwetsbare Van Starkenborghkanaal. FrieslandCampina overweegt dit ook als alternatief.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Waterkwaliteit bij Wehe den Hoorn voldoende op orde: calamiteit afgeschaald

De waterkwaliteit bij Wehe den Hoorn is weer voldoende op orde. Een calamiteit bij onze zuivering in Wehe den Hoorn zorgde een kleine twee...

2 nieuwe elektrische strandrolstoelen voor Ameland in Hollum en Nes

Ameland - Vandaag heeft wethouder Piet IJnsen twee nieuwe elektrische strandrolstoelen in ontvangst genomen namens de gemeente Ameland. Zowel recreanten als inwoners van Ameland...

SC Angelslo nieuwe organisator Fiets4Daagse Emmen

Emmen - Na 43 jaar draagt de gemeente Emmen het stokje over als organisator van de Fiets4Daagse aan SC Angelslo. Vanaf komend jaar organiseert...

Coöperatie Dörpswinkel Woldendorp eo is gestart met het werven van leden

Deze week heeft elke inwoner van Woldendorp, Termunten, Termunterzijl, Borgsweer en omliggende dorpen een flyer in de bus gekregen met een aanmeldingsformulier om lid...

New Jobportunities begeleidt 100 niet-uitkeringsgerechtigden naar werkgevers

Deze week start New Jobportunities 2.0. Doel is het aanboren van de ‘stille reserve’, de groep mensen die nu niet werkt maar géén uitkering...

Geen biovergister in Kootstertille, grond gekocht door Stertil

Achtkarspelen - De voormalige bouwlocatie van de biovergister aan de Westkern 6 in Kootstertille is gekocht door het moederbedrijf van Stertil B.V. Als één...

Burgemeester sluit drugswoning in Twijzelerheide

Twijzelerheide - Burgemeester Oebele Brouwer heeft op dinsdag 20 juli 2021 een woning aan het Tsjerkepaed in Twijzelerheide gesloten. Vanuit de woning werd harddrugs verhandeld...

Prinses Beatrix opent molen De Vlijt

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden opent zaterdagochtend 4 september De Vlijt in Zuidwolde. De Vlijt, ook wel de Meule van Wassens, was...