Verbouwing gemeentehuis Dokkum inclusief raadszaal

Dokkum – Het college van Dokkum stelt voor om het gemeentehuis stapsgewijs te verbouwen inclusief een nieuwe raadszaal. Dit betekent ook dat, als het aan het college ligt, er geen raadszaal in de Bonifatiuskerk komt. Het college is van mening dat de verbouwing van het gemeentehuis financieel gezien de beste manier is om in de toekomst een mooie en functionele raadszaal te creëren. Daarnaast zorgt het ervoor dat op termijn alle ambtenaren in Dokkum kunnen werken en het gemeentehuis weer aan alle eisen voldoet van deze tijd qua duurzaamheid en thuiswerken.

Kosten raadszaal in kerk zijn te hoog

Stichting ‘Behoud de Bonifatiuskerk voor Dokkum’ en het parochiebestuur van de Bonifatiuskerk kwam eerder met de suggestie om een raadszaal te creëren in de Bonifatiuskerk in Dokkum. De raad gaf het college de opdracht om dit te onderzoeken. Uit dit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om een raadszaal in de kerk te creëren, maar dat er dan wel extra voorzieningen gecreëerd moeten worden, zowel binnen als buiten de kerk. Ook worden de kosten aanzienlijk hoger dan wanneer er een raadszaal in het te verbouwen gemeentehuis komt. Omdat de gemeente de komende jaren moet bezuinigingen, stelt het college daarom voor om de raadszaal in het gemeentehuis onder te brengen.

Verbouwing gemeentehuis stapsgewijs aangepakt

Het gebouwdeel aan de Koningsstraat (publieksbalies) wordt eerst verbouwd. De andere gebouwdelen (het Stadhuis en het aangrenzende pand waarin de nieuwe raadszaal moet komen) worden pas verbouwd na de evaluatie van de samenwerking met Dantumadiel. De uitkomsten van deze evaluatie kunnen namelijk van invloed zijn op het benodigde aantal werkplekken. Bovendien is er dan ook meer duidelijkheid over de langdurige financiële positie van onze gemeente. In ieder geval zullen er in totaal minder werkplekken terugkomen dan nu in de vier gemeentehuizen omdat veel medewerkers ook na de coronacrisis deels thuis zullen blijven werken. Dit betekent wel dat de raad mogelijk tijdelijk elders moet vergaderen als het gemeentehuis van Kollum is verkocht en de nieuwe raadszaal nog niet klaar is.

Onderzoek extra parkeerruimte op gemeentewerf

In de toekomst zullen meer ambtenaren in Dokkum werken. Om ervoor te zorgen dat de parkeerdruk in en rondom Dokkum dan niet toeneemt, wil het college onderzoeken of het terrein van de gemeentewerf aan de Rondweg Noord deels ingezet kan worden als parkeerterrein voor medewerkers van de gemeente. Daarnaast wil het college inzetten op het stimuleren van duurzame mobiliteit zoals (elektrisch) fietsen en openbaar vervoer.

De raad moet nog een definitief besluit nemen

Op 3 juni wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het onderzoek naar de centrale huisvesting in Dokkum. In de vergadering van 7 juli a.s. wordt het voorstel van het college inhoudelijk behandeld en op 1 september a.s. neemt de gemeenteraad hierover een definitief besluit.

Laatste stap

Dit is de laatste stap in de besluitvorming over de nieuwe huisvesting. In 2019 is al vooronderzoek gedaan naar centrale huisvesting in opdracht van de raad. Uitgangspunt vanaf het begin is dat Dokkum het bestuurlijk centrum wordt van de nieuwe gemeente. Om praktische redenen is daarna besloten dat het grootste deel van de ambtelijke organisatie in de nabijheid van het College wordt gehuisvest, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de bestaande gebouwen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Nationale Balkon Beweegdag in Oenkerk zet ouderen in beweging

Tytsjerksteradiel - De bewoners van Heemstra State in Oenkerk deden vrijdagochtend 4 juni mee aan de Nationale Balkon Beweegdag. Een begeleidster van Kearn Welzijn...

OPNIEUW wil graag opnieuw uitbreiden

Achtkarspelen - Met de intentieovereenkomst voor uitbreiding spreken wethouder Harjan Bruining en de eigenaren van het circulaire bedrijf OPNIEUW de wens uit om...

Mienskip oan ‘e basis: nieuwe invulling welzijnswerk Dantumadiel vanaf 2022

Dantumadiel - Het college van Dantumadiel heeft de kaders voor nieuw welzijnsbeleid vastgesteld. Het college van B&W ontving eind vorig jaar de opdracht van...

9 nieuwe doortraproutes in Friesland zoeken oudere testfietsers

Doortraproutes zijn rondjes van ongeveer 20-25 km, mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. De routes horen bij...

Woonruimte aan Heideburen in Heerenveen dicht vanwege drugs

Heerenveen - Een huis aan Heideburen in Heerenveen is voor een periode van 3 maanden gesloten. Burgemeester Tjeerd van der Zwan heeft dit besluit...

Schiermonnikoog opnieuw bedreigd door gaswinning

Schiermonnikoog - Op ongeveer 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog, in onderwaternatuurgebied Borkumse Stenen, wil het Nederlandse gasbedrijf ONE-Dyas een productieplatform in zee plaatsen...

Oudere fietsers welkom op de Doortraptestdag Gorredijk

Gorredijk - De nieuwe Doortraproute voor oudere fietsers vanuit Gorredijk (30 km) kan getest worden! Op donderdag 10 juni is er een speciale testdag....

200 nieuwe woningen in Lindewijk

Wolvega - Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan van Lindewijk deelgebied 2. Dit ontwerpbestemmingsplan biedt tot 2030...