Vergunning voor seismisch onderzoek met tegenzin verleend

De Fryske Marren – Het college heeft een vergunning verleend voor een zogenaamd seismisch onderzoek. Aanvrager Vermilion Energy brengt via zo’n onderzoek in kaart of er kans is om bijvoorbeeld aardgas of aardwarmte te vinden in de ondergrond. Het college en de gemeenteraad zijn geen voorstander van gaswinning, maar het college ziet geen ruimtelijke relevante argumenten om de vergunning te weigeren.

Ruimere periode dan eerdere vergunning

De vergunning voor het uitvoeren van seismisch onderzoek in onze gemeente is al in 2020 ‘van rechtswege’ verleend. Vermilion heeft nu gevraagd om de periode waarin zij onderzoek willen doen te verruimen. Het onderzoek zal nu plaatsvinden tussen 1 augustus 2021 en 15 maart 2022. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer drie maanden duren.

Geen steekhoudende argumenten

Het college ziet geen nieuwe ruimtelijk relevante en steekhoudende argumenten om de vergunning opnieuw te weigeren. Bij het behandelen van de huidige aanvraag mag het college alleen de eventuele effecten van het seismisch onderzoek op de omgeving beoordelen. Er zijn binnen onze gemeente bijvoorbeeld geen plekken die extreem gevoelig zijn voor geluid- of trillinghinder. Ook blijkt uit de aangeleverde onderzoeken en rapporten dat de tijdelijke ruimtelijke effecten niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening.

Wethouder Frans Veltman: “Wy kinne net oars as de fergunning ferliene, ek al binne we poer tsjin op gaswinning en sjogge we mear yn duorsume enerzjy. Soms binne je ferplicht om in fergunning te ferlienen omdat der gjin arguminten binne om it net te dwaan.”

Alleen met toestemming grondeigenaar

De minister van economische zaken en klimaat heeft voor natuurgebieden papieren afgegeven voor dergelijke onderzoeken, omdat de eventuele effecten acceptabel zijn. Onderzoek in natuurgebieden mag wel alleen plaatsvinden met toestemming van de eigenaar. Dat geldt overigens ook voor andere onderzoeklocaties.

Alleen vergunning voor seismisch onderzoek

Deze papieren toezegging zegt niets over eventuele proefboringen of daadwerkelijke gaswinning. Voor die eventuele vervolgstappen moeten nieuwe vergunningsprocedures worden doorlopen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Woonruimte Lindegracht dicht vanwege drugs

Heerenveen - De woning aan de Lindegracht 23A in Heerenveen is vanaf vandaag voor een periode van 1 maand gesloten. Op 12 april werd...

Azc Balk vangt tijdelijk nieuwe asielzoekers op, sluiting per 1 oktober blijft

Balk - Het COA heeft gemeente De Fryske Marren gevraagd om in augustus en september nog gebruik te maken van azc Balk, voor de...

2 nieuwe elektrische strandrolstoelen voor Ameland in Hollum en Nes

Ameland - Vandaag heeft wethouder Piet IJnsen twee nieuwe elektrische strandrolstoelen in ontvangst genomen namens de gemeente Ameland. Zowel recreanten als inwoners van Ameland...

Geen biovergister in Kootstertille, grond gekocht door Stertil

Achtkarspelen - De voormalige bouwlocatie van de biovergister aan de Westkern 6 in Kootstertille is gekocht door het moederbedrijf van Stertil B.V. Als één...

Burgemeester sluit drugswoning in Twijzelerheide

Twijzelerheide - Burgemeester Oebele Brouwer heeft op dinsdag 20 juli 2021 een woning aan het Tsjerkepaed in Twijzelerheide gesloten. Vanuit de woning werd harddrugs verhandeld...

Sneek beweegt: nieuwe sport- en beweegroute Tinga

Sneek - Sporten en bewegen in de wijk Tinga in Sneek krijgt een flinke impuls als het aan de gemeente ligt. In de wijk...

Aandacht voor cultuur met boek ‘Ruimte voor kunst en cultuur in coronatijd’

Weststellingwerf - Aandacht voor cultuur met een prachtig boek. Op donderdagavond 15 juli zijn in de bibliotheek Wolvega de prijswinnaars bekendgemaakt van de teken-...

Nestkastjes in Tytsjerksteradiel goed bezet

Tytsjerksteradiel - In de strijd tegen de eikenprocessierups heeft de gemeente Tytsjerksteradiel vijftig nestkastjes opgehangen. ‘De besetting fan de kastjes wie grut en dêr...