Verkenning omgevingsproces ziet kansen voor Ternaard

Ternaard –  Uit een verkenning naar de mogelijkheden, is naar voren gekomen dat er aanknopingspunten zijn, om het omgevingsproces rond de voorgenomen gaswinning in Ternaard voort te zetten. Dat staat in het concept-eindverslag dat adviesbureau De Gemeynt op 20 april 2018 presenteerde aan de vijf betrokken partijen. Die gaan nu na of, en zo ja welke, vervolgstappen mogelijk zijn. Eén van de doelen van het omgevingsproces is een versterking van het gebied.

Het concept-eindverslag is een feitelijke weergave van de inbreng van zowel inwoners, regionale organisaties en overige belanghebbenden, alsmede van de vijf betrokken partijen. Dat zijn de gemeente Dongeradeel, het ministerie van EZK, NAM, Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân.

Gaswinning

In de afgelopen maanden ging De Gemeynt na hoe gaswinning door NAM ingepast kan worden in een brede toekomstvisie voor Noordoost Friesland. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal argumenten, standpunten en voorstellen vanuit het gebied. Daarmee is een duidelijk beeld ontstaan van de belangen, vragen en zorgen van de diverse betrokkenen.

Vervolg

De partijen onderzoeken de komende tijd of er vanuit de eigen organisaties voldoende draagvlak is voor een vervolg en hoe zij daaraan kunnen bijdragen. Ook kijken ze of er tot een gedeelde visie op een vervolg gekomen kan worden. Het rapport geeft daarvoor de nodige aanknopingspunten en handreikingen.

Het Omgevingsproces

Het college van B&W van de gemeente Dongeradeel, Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân hebben in september 2017 ingestemd om te verkennen of een omgevingsproces Ternaard mogelijk is.

In het onafhankelijke omgevingsproces komt het nut en de noodzaak van gaswinning aan de orde. Doel is om een beeld te vormen, onder welke voorwaarden gaswinning kan plaatsvinden. Ook wordt er gekeken naar vragen als: Kan gaswinning bijdragen aan welzijn en welvaart in de regio? Wat zijn de zorgen en kunnen die worden weggenomen?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Oude Bogerman college in Wommels verkocht door gemeente Súdwest-Fryslân

Wommels - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de verkoop en herbestemming van het voormalige schoolgebouw aan de Walperterwei in Wommels...

Aanpak eenzaamheid van start in Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân en Stichting Sociaal Collectief gaan samenwerken in de aanpak tegen eenzaamheid. Maandag 10 mei ondertekenden zij met verschillende lokale partijen, die zich hard...

Achtkarspelen officieel Fairtrade gemeente

Achtkarspelen - Het is de werkgroep Fairtrade Achtkarspelen gelukt de titel ‘Fairtrade Gemeente’ te halen. Op 7 mei ontving wethouder Margreet Jonker officieel de...

Stationsgebouw Feanwâlden geïsoleerd met ‘Sigarenplant’ uit het Bûtefjild

Feanwâlden - In het voorjaar van 2021 is Bouwgroep Dijkstra Draisma begonnen aan de renovatie van het stationsgebouw Feanwâlden, in opdracht van gemeente Dantumadiel...

Heerenveen opnieuw koploper in Friesland in afval scheiden

Heerenveen - In 2020 is per inwoner van de gemeente Heerenveen gemiddeld 109 kg afval naar de afvalverbrander gebracht en is daarmee opnieuw koploper...

Gemeenteraad Heerenveen betrekt inwoners bij moeilijke keuzes over geld

Heerenveen - Volgend jaar kan de gemeente door hogere kosten en lagere inkomsten minder geld uitgeven dan dit jaar. Dat betekent dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten...

Afval scheiden voor minder restafval in de grijze container

Weststellingwerf - Gemeente Weststellingwerf wil de hoeveelheid restafval per inwoner flink verminderen. Daarom stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor...

Geveltuintjes kleuren de binnenstad van Dokkum

Dokkum - De binnenstad van Dokkum is 16 geveltuintjes rijker. Vrijdagmiddag legde wethouder Esther Hanemaaijer samen met bewoners en de gemeentelijke buitendienst het laatste...