Voorwaarden carbidschieten in De Fryske Marren gewijzigd

De Fryske Marren – Burgemeester Fred Veenstra heeft op dinsdag 24 juli 2018 gewijzigde voorwaarden voor het carbidschieten in gemeente De Fryske Marren vastgesteld. De meest ingrijpende wijziging is dat, vanaf de komende jaarwisseling, carbidschieten alleen is toegestaan met een melkbus van maximaal 40 liter. “Door aangepaste regels kunnen we de traditie in standhouden en tegelijkertijd ook de veiligheidsrisico’s en overlast beperken”, aldus Fred Veenstra.

Gewijzigde voorwaarden

Carbidschieten is vanaf de jaarwisseling 2018/2019 alleen nog toegestaan met een melkbus van maximaal 40 liter. Daarnaast wijst de gemeente alleen locaties aan die buiten de bebouwde kom liggen, met een minimale afstand van 75 meter tot bebouwing.

Aanvragen voor 1 november

Iedereen die een vergunning voor carbidschieten wil aanvragen, moet dit voortaan voor 1 november doen.

Traditie blijft en veiligheidsrisico’s verkleind

“Ik vind het belangrijk dat deze traditie in onze gemeente in stand gehouden kan worden. Tegelijkertijd zien we ook landelijk de discussie ontstaan over het gebruik van vuurwerk, omdat er nog altijd te veel slachtoffers vallen tijdens de jaarwisseling. De veiligheid van de carbidploegen, de toeschouwers en alle andere inwoners staat voorop. Om de veiligheidsrisico’s te verkleinen hebben we de voorwaarden voor carbidschieten moeten aanpassen”, aldus Veenstra.

Uit evaluatie van afgelopen jaarwisseling is gebleken dat De Fryske Marren ruimhartig is wat betreft de gestelde voorwaarden aan carbidschieten. In buurgemeenten is het gebruik van grote kanonnen al langer niet meer toegestaan. Daarnaast hebben ouderen en dieren last van de harde knallen.

Nieuws uit deze regio

Súdwest-Fryslân vult coronafonds met nog eens 1,8 miljoen euro

Súdwest-fryslân - Súdwest-Fryslân heeft ook dit jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor coronaschade. Met dit ‘coronafonds’...

High Five nieuwe challenge sportstimulering: Kraak de code

Tytsjerksteradiel - High Five buurtsportcoaches starten maandag 22 februari met een nieuwe challenge voor de kinderen en jeugd in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel....

Sneeker hockeyclub krijgt nieuw hoofdveld

Sneek - De Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) legt nog dit jaar een nieuw hoofdveld aan op het sportcomplex Tinga in de stad. Daarnaast...

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen nu ook Fixi voor meldingen openbare ruimte

Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er...

Relschoppers nieuwjaarsnacht last onder dwangsom van 2000 euro

Leeuwarden - Tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht waren er ongeregeldheden in het gebied rond de Voorstreek en Arendstuin in Leeuwarden. Een groep van ongeveer 40 personen...

Grote perronkap station Leeuwarden klaar voor verwijdering

Leeuwarden - ProRail renoveert de bijna 130 jaar oude perronkappen op station Leeuwarden. Die moeten er straks weer honderd jaar tegenaan kunnen. Vanaf de...

Schilderij van Noardeast-Fryslân tijdelijk naar het Rijksmuseum

Vandaag is het schilderij “Maaltijd met Julius Schelto van Aitzema, Sara van der Broek, gasten en bedienden” van de gemeente Noardeast-Fryslân naar het Rijksmuseum...

Dantumadiel krijgt veel reacties op concept Woonvisie

Dantumadiel - Dinsdagavond 26 januari staat ‘De woonvisie 2020-2025’ op de agenda van de raad van Dantumadiel. De woonvisie vormt het fundement voor het woonbeleid...