Weststellingwerf zet regiodeal in voor sluizenroute

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om de bijdrage van € 300.000 van de Regiodeal Zuidoost Friesland voor het project Zuidelijke Poort in te zetten voor een sluizenroute. Er komt een wandel- en fietsroute langs de monumentale sluizen Scheenesluis, Driewegsluis en Sassluis. Met het geld wordt de Sassluis in Blesdijke binnenkort opgeknapt.

Zuidelijke Poort

De gemeente Weststellingwerf wil met het project ‘Zuidelijke Poort’ de aantrekkelijkheid van de locatie Driewegsluis en de omgeving vergroten. Het gebied Driewegsluis krijgt een betere ontvangstfunctie. In de directe omgeving komen meer recreatieve voorzieningen, die het voor toeristen aantrekkelijk maken om langer te blijven. Voor het gebied Driewegsluis is een concept ontwikkelvisie opgesteld.

Cofinancieringsprojecten Regiodeal

Het Rijk draagt in de Regiodeal Zuidoost Friesland € 15 miljoen bij aan de leefbaarheid en welvaart in Zuidoost Friesland. € 300.000,00 is bestemd voor het project ‘Zuidelijke Poort’. Het Rijk stelt als voorwaarde dat gemeenten ook zelf projecten uitvoeren als cofinanciering.

Burgemeester en wethouders besloten om de volgende werkzaamheden uit te gaan voeren:
• het verbreden van de fietsovergang over de ophaalbrug over de Linde;
• het verbeteren van de fietsroutes op het oostelijke eiland Driewegsluis;
• de aanleg van een nieuwe fietsbrug voor aansluiting op het fietspad naar Oldemarkt;
• het verbeteren en uitbreiden van de aanlegcapaciteit in de haven op het westelijke eiland;
• het verbeteren van de wandel- en fietspaden in het gebied De Rottige Meente.
De projecten passen in de varianten van de concept ontwikkelvisie Driewegsluis.

Begrotingswijziging

De totale kosten van de cofinancieringsprojecten werkzaamheden bedragen € 425.000. Hiervoor is een begrotingswijziging nodig. De gemeenteraad besluit hierover in de vergadering van 25 januari 2021.

Start werkzaamheden

Daarna moeten de werkzaamheden snel starten. Want de bijdrage van de regiodeal is een zogenaamde ‘quick win’. Dat betekent dat zowel het opknappen van de Sassluis als de cofinancieringsprojecten voor 31 december 2021 moeten zijn uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders is hiervoor al in overleg met diverse betrokken partijen.

Nieuws uit deze regio

It bêst Frysktalige redaksjestik wûn troch Doarpskrante De Koepel fan Wytmarsum

Wytmarsum - In krystferhaal is it bêste Frysktalige redaksjestik fan ’e doarps-, wyk- en stedskranten fan ’e gemeente Súdwest-Fryslân yn it ôfrûne jier. It...

Terugplaatsen eerste knotlinde in Balk

Balk - Groot nieuws: na een jaar van afwezigheid heeft Balk vandaag zijn eerste knotlinde teruggekregen! Dinsdagochtend 2 maart om 8.30 uur kwam de...

Súdwest-Fryslân vult coronafonds met nog eens 1,8 miljoen euro

Súdwest-fryslân - Súdwest-Fryslân heeft ook dit jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor coronaschade. Met dit ‘coronafonds’...

High Five nieuwe challenge sportstimulering: Kraak de code

Tytsjerksteradiel - High Five buurtsportcoaches starten maandag 22 februari met een nieuwe challenge voor de kinderen en jeugd in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel....

Sneeker hockeyclub krijgt nieuw hoofdveld

Sneek - De Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) legt nog dit jaar een nieuw hoofdveld aan op het sportcomplex Tinga in de stad. Daarnaast...

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen nu ook Fixi voor meldingen openbare ruimte

Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er...

Relschoppers nieuwjaarsnacht last onder dwangsom van 2000 euro

Leeuwarden - Tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht waren er ongeregeldheden in het gebied rond de Voorstreek en Arendstuin in Leeuwarden. Een groep van ongeveer 40 personen...

Grote perronkap station Leeuwarden klaar voor verwijdering

Leeuwarden - ProRail renoveert de bijna 130 jaar oude perronkappen op station Leeuwarden. Die moeten er straks weer honderd jaar tegenaan kunnen. Vanaf de...