Wetterskip Fryslân organiseert webinar en inloopmomenten voor dijkverbetering Koehool tot Lauwersmeer

Friesland Het Wetterskip Fryslân gaat over een lengte van 47 kilometer de Waddenzeedijk tussen Koehool en het Lauwersmeer versterken. De afgelopen periode zijn er samen met het gebied mogelijke oplossingen voor het verbeteren van de dijk verkend en verschillende varianten ontwikkeld. Ook is gekeken welke kansen voor natuur, landbouw en recreatie meegenomen kunnen worden. Voor direct betrokkenen en belangstellenden wordt eind augustus een online webinar georganiseerd. Daarnaast zijn er vier inloopmomenten op locaties langs de dijk.

De dijkverbetering van Koehool tot Lauwersmeer is nodig om ervoor te zorgen dat mensen ook in de toekomst veilig in het gebied kunnen wonen, werken en recreëren. De dijk beschermt het achterliggende land tegen hoogwater en overstromingen. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en dat vraagt om noodzakelijke aanpassingen voor de dijken.

1DYK’

De dijk is van ons allemaal. Langs 47 kilometer dijk kom je heel verschillende mensen, dorpen, landschappen en uitdagingen tegen. De dijk is de gemene deler, die iedereen die tussen Koehool en Lauwersmeer woont, werkt en recreëert met elkaar verbindt. Daarom ‘1DYK’.

Wetterskip

Een nieuwe dijk maken we samen. Het afgelopen jaar hebben Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeenten Waadhoeke en Noardeast-Fryslân en vertegenwoordigers van landbouw en terrein beherende organisaties samen met het gebied, een ontwerp gemaakt voor 1DYK. Hierin hebben we gekeken hoe we de dijkverbetering kunnen combineren met kansen voor het gebied, de natuur, landbouw en recreatie. Hiervoor zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Zo is gekeken naar welke gevolgen én kansen elke oplossing met zich meebrengt.

Presentatie nieuwe ontwerp

Per dijkvak is gekeken wat de beste oplossing is om de dijk te versterken. De verschillende gekozen oplossingen vormen met elkaar het ontwerp voor de gehele dijkverbetering. Dit ontwerp wordt gepresenteerd tijdens een online bijeenkomst (webinar) op woensdag 25 augustus. Het webinar start om 20.00 uur. Opgeven voor het webinar kan via waddenzeekust@wetterskipfryslan.nl

Daarnaast is er een dijktour met vier inloopmomenten:

• Vrijdag 27 augustus, van 16.00 tot 20.00 uur: MFC De Ynset, Holwerd

• Zaterdag 28 augustus, van 10.00 tot 14.00 uur: Dorpshuis Wierum

• Vrijdag 3 september, van 16.00 tot 20.00 uur: De Wynroas, Peasens Moddergat

• Zaterdag 4 september, van 10.00 tot 14.00 uur: Restaurant de Friezin, Westhoek

Tijdens deze inloopmomenten kunnen direct betrokkenen en belangstellenden vrij binnen lopen, vragen stellen en reageren op het ontwerp. Ook kunnen zij een reactie achterlaten op het online platform via www.1dyk.frl

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkverbetering van Koehool tot Lauwersmeer is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1.300 kilometer aan dijken, verspreid over 300 projecten in heel Nederland. Een onderdeel daarvan zijn ook onze dijkversterkingen Lauwersmeerdijk en Schiermonnikoog.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Renovatie parkeerterrein in Harlingen Spoorstraat afgerond

Harlingen - Het parkeerterrein aan de Spoorstraat in Harlingen is vandaag officieel geopend, wethouder Harry Boon heeft de laatste parkeerplaten op het terrein gelegd....

Fataal schietincident in Boelenslaan

BOELENSLAAN- Donderdagnacht om 01:38 komt bij Veiligheidsregio Friesland de melding binnen dat de politie na een wilde achtervolging door Friesland in de Fjouwer Roeden...

Cliëntsonderzoek Wmo 2020

Wat vinden de inwoners van Noardeast-Fryslân en Dantumadiel van de zorg en ondersteuning die zij als cliënt ontvangen? En past deze bij hun hulpvraag?...

Het ‘nijntje pleintje’ in Hurdegaryp door wethouder Hoekstra geopend

Zaterdag 11 september heeft wethouder Gelbrig Hoekstra de feestelijke aftrap op het Nijntje Pleintje, aan het Nijntje beweegprogramma gegeven. Dit gebeurde in Hurdegaryp. Lekker...

Opening Doortraproute Ameland

Ameland - Wethouder Faber opent woensdagmiddag 22 september de Doortraproute van Ameland. Deze nieuwe route maakt deel uit van een campagne van het ministerie...

Proeftuin aardgasvrije dorpen aangevraagd door vier dorpen in Friesland

De dorpen Kootstertille, Drogeham, Jistrum en Eastermar werken samen met de gemeente aan een aanvraag om aardgasvrije proeftuin te worden. De colleges van Achtkarspelen...

Cameratoezicht op basisscholen in Achtkarspelen

Achtkarspelen - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de komende twee jaar cameratoezicht op alle basisscholen in Achtkarspelen toe te passen. Aanleiding...

Online een gymzaal reserveren in de gemeente Heerenveen

Heerenveen - Via een nieuw boekingssysteem zijn de gymzalen van de gemeente nu online te reserveren. In Heerenveen vindt de gemeenteraad het belangrijk dat...