Zuidelijk entreegebied Buitenpost krijgt nieuwe inrichting

Buitenpost – Het zuidelijk entreegebied rondom het nieuwe zwembad in Buitenpost wordt helemaal opnieuw ingericht. Dat heeft de gemeenteraad donderdagavond 10 december besloten. Door extra geld beschikbaar te stellen wordt naast het inrichten van het parkeergebied bij het zwembad ook de verkeersveiligheid verbeterd en het riool vervangen. De herinrichting van het gebied kan na de sloop van het huidige zwembad, in het derde kwartaal 2021, van start.

Totale herinrichting van het entreegebied

Nadat de bouw van het nieuwe zwembad in Buitenpost is afgerond wordt het huidige bad gesloopt. Op deze plek komt een nieuw (multifunctioneel) parkeerplein. Het werk wordt gecombineerd met de al geplande werkzaamheden aan het riool in De Vaart en het opnieuw inrichten van de kruising Kuipersweg – Bernhardlaan – Hoefslag. De herinrichting van de kruising is al langer een wens vanuit de omgeving. Veel scholieren die naar het Lauwers College en Nordwin College fietsen, passeren deze kruising.

Kruising moet duidelijker

Door de toegepaste verschillende materialen, bestrating en asfalt, is er onduidelijkheid over de voorrangssituatie. Dit wordt opgelost door de kruising eenduidig in te richten en een losse oversteek voor fietsers te maken. Door de herinrichting wordt een visuele verbinding gemaakt tussen het zwembad en de naastgelegen sporthal De Houtmoune. Zo ontstaat een functioneel ingericht vrijetijdsgebied.

Financiering

De kosten voor de totale herinrichting van het zuidelijk entreegebied zijn € 1.000.000. Voor het parkeergebied en het vervangen van het riool was al € 450.000 gereserveerd. Aanvullend heeft de gemeenteraad € 550.000 beschikbaar gesteld.

Nieuws uit deze regio

Súdwest-Fryslân vult coronafonds met nog eens 1,8 miljoen euro

Súdwest-fryslân - Súdwest-Fryslân heeft ook dit jaar 1,8 miljoen euro beschikbaar om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor coronaschade. Met dit ‘coronafonds’...

High Five nieuwe challenge sportstimulering: Kraak de code

Tytsjerksteradiel - High Five buurtsportcoaches starten maandag 22 februari met een nieuwe challenge voor de kinderen en jeugd in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel....

Sneeker hockeyclub krijgt nieuw hoofdveld

Sneek - De Sneeker Mixed Hockey Club (SMHC) legt nog dit jaar een nieuw hoofdveld aan op het sportcomplex Tinga in de stad. Daarnaast...

Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen nu ook Fixi voor meldingen openbare ruimte

Straatverlichting kapot? Een gat in het wegdek? Of is er ergens een boom omgewaaid? Vanaf 4 februari kunnen inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen er...

Relschoppers nieuwjaarsnacht last onder dwangsom van 2000 euro

Leeuwarden - Tijdens afgelopen nieuwjaarsnacht waren er ongeregeldheden in het gebied rond de Voorstreek en Arendstuin in Leeuwarden. Een groep van ongeveer 40 personen...

Grote perronkap station Leeuwarden klaar voor verwijdering

Leeuwarden - ProRail renoveert de bijna 130 jaar oude perronkappen op station Leeuwarden. Die moeten er straks weer honderd jaar tegenaan kunnen. Vanaf de...

Schilderij van Noardeast-Fryslân tijdelijk naar het Rijksmuseum

Vandaag is het schilderij “Maaltijd met Julius Schelto van Aitzema, Sara van der Broek, gasten en bedienden” van de gemeente Noardeast-Fryslân naar het Rijksmuseum...

Dantumadiel krijgt veel reacties op concept Woonvisie

Dantumadiel - Dinsdagavond 26 januari staat ‘De woonvisie 2020-2025’ op de agenda van de raad van Dantumadiel. De woonvisie vormt het fundement voor het woonbeleid...