Voorgestelde maatregelen Haringvlietbrug onaanvaardbaar voor gemeenten

De gemeentebesturen van Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee zijn gisteren volledig verrast door de berichtgeving over de Haringvlietbrug van Rijkswaterstaat en de langdurige en ingrijpende maatregelen voor het verkeer over de Haringvlietbrug. Het voorstel zoals dat nu voorligt, het voor een periode van meer dan 2 jaar verlagen van de maximum snelheid naar 50 km per uur en het afsluiten van een rijbaan per rijrichting, is voor beide gemeentebesturen onaanvaardbaar. De bereikbaarheid van de eilanden wordt hierdoor te sterk aangetast en de economische schade zal enorm zijn.

Effecten ook in de regio

De nadelige effecten van deze verstrekkende maatrelen van Rijkswaterstaat zijn niet alleen in de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee te merken. Ook West-Brabant en Zeeland ondervinden de gevolgen. Daarnaast zullen deze maatregelen bovendien zorgen voor een enorme verkeersdrukte op de A16 bij Dordrecht, de N57 en een terugslag van het verkeer op de ruit rond Rotterdam.

Samen optrekken

Beide gemeentebesturen hebben inmiddels initiatieven genomen om ook met andere buurgemeenten en de provincie te overleggen over het besluit van de Minister. Het is belangrijk om gezamenlijk hierin op te trekken en met Rijkswaterstaat en de minister in gesprek te gaan over alternatieven of oplossingen.

Veiligheid voorop

Uiteraard staat de veiligheid voorop, maar Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee willen graag gezamenlijk kijken naar andere mogelijkheden die minder en minder langdurige hinder voor het wegverkeer opleveren. De bereikbaarheid van en naar de eilandgemeenten en de verbindingen met omliggende gebieden staan hoog in het vaandel. Er moet goed gekeken worden naar mogelijke alternatieven voor de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug.

Haringvlietbrug

Dat de Haringvlietbrug in slechte staat is, is al veel langer bekend en er wordt al geruime tijd over gesproken. De gemeentebesturen vragen zich af of het uitgangspunt van Rijkswaterstaat dat de brug open moet kunnen voor recreatief scheepvaartverkeer overeind kan blijven als dat leidt tot zoveel langdurige problemen voor het wegverkeer en zoveel economische schade. Er kan ook gekeken worden naar trajectcontrole op de brug of het openstellen van een rijbaan voor openbaar vervoer en hulpdiensten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

‘Welzijn op recept’ bij huisartsen Goeree- Overflakkee

Goeree-Overflakkee - Bijna iedereen voelt zich weleens een periode minder lekker. Dat kan zijn door financiële perikelen, zorgen om een ziek familielid, werk- of...

Help de Hoeksche Waardse Bomenlijst compleet te maken!

In de Hoeksche Waard staan veel bomen, waaronder behoorlijk wat bijzondere bomen die op de Bomenlijst thuis zouden horen. Bijvoorbeeld bomen met een monumentale...

7 leerlingen ontvangen oorkonde voor afleggen van foutloos verkeersexamen

Middelharnis - Wethouder Peter Feller zette woensdag 14 juli zeven leerlingen van groep 7 en 8 van CBS de Bosseschool in Middelharnis en CBS...

Opleiding nieuwe zorgmedewerkers boeken eerste succes

Hoeksche Waard - Op dinsdagmiddag 13 juli kregen 10 kandidaten na het volgen van een opleiding, in het bijzijn van wethouders Joanne Blaak-van de...

Nieuwe Economische monitor gemeente Hoeksche Waard gepresenteerd

Hoeksche Waard - Deze week staat de nieuwe editie van de Economische monitor online op het Ondernemersloket van gemeente Hoeksche Waard. De Economische monitor...

Versterken van de Zuid-Hollandse ecosystemen

Provincie Zuid-Holland - Wie dieren wil beschermen kijkt niet alleen naar de dieren zelf, maar vooral ook naar de omgeving waarin die dieren leven....

Organisatie Havenconcert nu in volle gang

Goeree-Overflakkee - Over twee maanden zal het Havenconcert Weekend van 2021 van start zal gaan. De organisatie is in volle gang. Op vrijdag 10...

Denkt u graag mee? Enquête over de participatievisie

Gemeente Hoeksche Waard nodigt inwoners, ondernemers en (vertegenwoordigers van) maatschappelijke organisaties uit om mee te denken over de participatievisie waar zij op dit moment...