Raad van State: Aldi Dedemsvaart niet naar Mercator

Hardenberg – De gemeenteraad van Hardenberg heeft terecht geweigerd om verplaatsing van supermarkt Aldi vanuit het centrum naar bedrijvenpark Mercator in Dedemsvaart mogelijk te maken. Dat is het oordeel van de Raad van State die vandaag uitspraak deed in het hoger beroep.

Blij met uitspraak Raad van State

Wethouder Martijn Breukelman is blij met de uitspraak: “De Raad van State heeft ons in het gelijk gesteld. Samen met onze partners werken we al jarenlang aan krachtige centra. Met deze uitspraak maakt de Raad van State duidelijk dat een supermarkt in het centrum hoort en niet op een bedrijventerrein. Uiteraard blijven we open staan voor het gesprek met Aldi.”

Aldi in Dedemsvaart

De zaak rond Aldi in Dedemsvaart speelt al jaren. In 2017 vroeg de supermarkt aan de gemeenteraad om verplaatsing van de supermarkt vanuit het centrum van Dedemsvaart naar het bedrijvenpark Mercator mogelijk te maken. De gemeenteraad van Hardenberg weigerde begin 2018 hieraan mee te werken. Het gemeentelijk beleid richt zich op het versterken en compacter maken van centrumgebieden. Supermarkten spelen daar een belangrijke rol in als publiekstrekker, of aan de randen van de centra. 

Aldi maakte bezwaar tegen het besluit van de gemeenteraad. De gemeenteraad verklaarde dit bezwaar als ongegrond. Daarop stelde Aldi beroep in bij de Raad van State.

Tussenuitspraak: besluit beter onderbouwen

In februari van dit jaar deed de Raad van State al een zogenaamde tussenuitspraak. Toen al kreeg de gemeente van de Raad van State voor het grootste deel gelijk. Wel was de Raad van State van oordeel dat de gemeente het besluit om niet mee te willen werken aan verplaatsing van de Aldi beter moest onderbouwen. De onderbouwing moet namelijk voldoen aan nieuwe en ingewikkelde Europese regelgeving. De gemeente Hardenberg kreeg van de Raad van State de gelegenheid om een nadere onderbouwing aan te leveren. Dit is voor de zomer gebeurd.

Bestemmingsplan niet te worden herzien

Vandaag deed de Raad van State definitief uitspraak. Volgens de Raad van State voldoet de nadere onderbouwing die de gemeente heeft aangeleverd nu wel aan de Europese regels. Daarmee heeft de gemeente volgens de Raad van State goed onderbouwd waarom Aldi niet naar het bedrijvenpark Mercator kan verhuizen. Hoewel de Raad van State oordeelt dat het beroep van Aldi aanvankelijk gegrond was, zorgt de nadere onderbouwing van de gemeente er voor dat de rechtsgevolgen in stand blijven. Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad uit 2018 om het bezwaar van Aldi ongegrond te verklaren in stand blijft. De gemeenteraad hoeft het bestemmingsplan voor bedrijvenpark Mercator niet te herzien.

Detailhandel zoals supermarkt hoort in het centrum

Wethouder Martijn Breukelman is blij met de uitspraak: “Volgens de Raad van State hebben we nu goed onderbouwd waarom wij vinden dat een supermarkt als Aldi niet op het Mercatorterrein hoort. We zien dit ook als een bevestiging van het beleid dat we al jaren voeren. Samen met onze partners werken aan een krachtig centrumgebied. Dat doen we onder andere door het kernwinkelgebied compacter te maken. Detailhandel zoals een supermarkt hoort in onze ogen in het centrum. Een supermarkt is immers een belangrijke publiekstrekker. Wat ons betreft is de zaak nu afgedaan. Natuurlijk zijn we bereid om samen met de Aldi na te denken over een oplossing voor het ruimteprobleem op de huidige locatie in Dedemsvaart.”

Nieuws uit deze regio

Nieuwe bewegwijzering voor fietsers en wandelaars in het Vechtdal

Hardenberg - Routenetwerken MarketingOost vernieuwt dit jaar in opdracht van de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg de bewegwijzering van de wandel- en fietsnetwerken in...

Slagharen hernoemd Monorail om historie te eren

Slagharen - Slagharen wordt nostalgisch. In de huidige tijd waarin een ieder veel binnen zit en het thuis gezellig maakt is het een mooi...

Consultatie verkeersstructuur Ommen half maart van start

Ommen - De komende jaren wordt de verkeersstructuur in en rond het centrum van Ommen aangepakt. De gemeenteraad heeft hierover op 28 januari 2021...

Verkiezing Vrouw van het Jaar gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg ondersteunt het belang van Internationale Vrouwendag met het uitreiken van een jaarlijkse prijs voor de Vrouw van het Jaar. De prijs...

Omgevingsvisie Landstad Hardenberg schetst toekomstbeeld voor 2040

Hardenberg - Het college van B&W heeft de ontwerp-omgevingsvisie vastgesteld. Wethouder Martijn Breukelman: “In de visie staat hoe we ons de komende 20 jaar...

Opvang asielzoekers in AZC Hardenberg verlengd tot 2026

Hardenberg - De opvang van asielzoekers in het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg wordt eenmalig verlengd. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Dit betekent dat het AZC...

Financiële bijdrage voor 14 projecten uit Lokaal Sport- en Beweegakkoord

Hardenberg - Veertien projecten die inwoners in de gemeente laten bewegen hebben een bijdrage gekregen uit het Lokaal Sport- Beweegakkoord. De projecten variëren van...

Verzilverlening gemeente Hardenberg vanaf 16 december 2020 open voor inschrijving

Hardenberg - Vanaf 16 december 2020 is de Verzilverlening van de gemeente Hardenberg geopend voor inschrijving. Huiseigenaren van 58 jaar of ouder kunnen met...