Hardenberg luistert naar oproep MKB-Nederland

Hardenberg – MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof werd donderdag bijgepraat over hoe de gemeente Hardenberg gehoor heeft gegeven aan de oproep van MKB-Nederland en VNO-NCW om ondernemers te ondersteunen en opdrachten voor het lokale bedrijfsleven naar voren te halen. Hij nam een kijkje in de burgemeester van Riemsdijkstraat in Gramsbergen. Wethouder Jan ten Kate: “We hebben de herinrichting van deze en andere woonstraten in naar voren gehaald. Zo geven we ondernemers een extra steuntje in de rug.”

In maart 2020 stuurden MKB-Nederland en VNO-NCW (regio Zwolle) een open brief naar gemeenten. Hierin riepen ze de gemeenten op een aantal lokale maatregelen te nemen die eraan bijdragen dat het midden- en kleinbedrijf de coronacrisis zo goed mogelijk kan doorstaan. De brief richtte zich onder andere op informatievoorziening richting ondernemers over de landelijke regelingen, het versneld afhandelen van Bbz-aanvragen en maatregelen met betrekking tot lokale heffingen.

MKB-Nederland en VNO-NCW riepen de gemeenten nadrukkelijk op om opdrachten te blijven verstrekken en aanbesteden aan het lokale bedrijfsleven om zo de economische schade voor het MKB en de inwoners zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast was de vraag om opdrachten naar voren te halen.

Lokale maatregelen voor ondernemers

De gemeente Hardenberg had toen al een pakket aan lokale maatregelen genomen, aanvullend op de landelijke maatregelen. Zo bood Hardenberg ondernemers de mogelijkheid voor uitstel van betaling op lokale heffingen en op de huur van gemeentelijk accommodaties en een korting van 50% op de BIZ-belasting. Daarnaast werd een noodloket voor ondernemers ingericht. Om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, heeft Hardenberg 5 miljoen euro opzij gezet.

Herinrichting drie woonstraten naar voren gehaald

Om lokale ondernemers een extra steun in de rug te bieden, besloot de gemeenteraad in juni om de herinrichting van drie gedateerde woonstraten in de gemeente versneld uit te voeren. Het plan hiervoor lag al klaar en was in het voorjaar samen met inwoners gemaakt. Het gaat om de burgemeester van Riemsdijkstraat (Gramsbergen), de Molstraat (Dedemsvaart) en de Johan Clemmestraat (Mariënberg).

Hardenberg luistert naar oproep MKB-Nederland
Jacco Vonhof: “Hardenberg heeft op voortreffelijke wijze gehoor gegeven aan onze oproep”

In eerste instantie zou hier alleen groot onderhoud en het vervangen de riolering uitgevoerd worden. De gemeente kiest nu voor om deze straten een volledig nieuwe inrichting te geven. Dit vergroot de leefbaarheid in de straten, er is meer aandacht voor groen én worden maatregelen genomen in het kader van klimaatadaptatie. Wethouder Jan ten Kate: “We hebben geluisterd naar MKB-Nederland en verschillende maatregelen genomen. Ook deze opdrachten hebben we naar voren gehaald zodat de herinrichting van de woonstraten begin 2021 al wordt uitgevoerd. Hierbij betrekken we zoveel mogelijk plaatselijke bedrijven of bedrijven met medewerkers uit deze omgeving. Met de herinrichting van deze drie woonstraten pompen we ruim 1,3 miljoen euro in de lokale economie.”

Complimenten voor de Hardenbergse aanpak

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland en voorzitter Jelle Weever van MKB-Nederland regio Zwolle namen dinsdag een kijkje bij het project in Gramsbergen. Jacco Vonhof complementeerde de gemeente Hardenberg met de aanpak: “De gemeente Hardenberg heeft op voortreffelijke wijze aan onze oproep gehoor gegeven”.

Op zijn beurt reikte de MKB-voorzitter aan de MKB-Lastenscan uit. Hiermee hoopt MKB-Nederland gemeenten te stimuleren extra maatregelen te blijven nemen om ondernemers in de benen te houden.

Jacco Vonhof: “We zijn er helaas nog steeds niet. Juist de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis hebben te maken met veel lokale regels en lasten. Zij hebben ook in 2021 verlichting nodig om overeind te blijven. Daarom hebben we een scan met belangrijke maatregelen gemaakt om lastenstijgingen te voorkomen en bureaucratie voor ondernemers te verminderen. Dit is nodig om een snel herstel mogelijk te maken.”

Nieuws uit deze regio

Nieuwe bewegwijzering voor fietsers en wandelaars in het Vechtdal

Hardenberg - Routenetwerken MarketingOost vernieuwt dit jaar in opdracht van de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg de bewegwijzering van de wandel- en fietsnetwerken in...

Slagharen hernoemd Monorail om historie te eren

Slagharen - Slagharen wordt nostalgisch. In de huidige tijd waarin een ieder veel binnen zit en het thuis gezellig maakt is het een mooi...

Consultatie verkeersstructuur Ommen half maart van start

Ommen - De komende jaren wordt de verkeersstructuur in en rond het centrum van Ommen aangepakt. De gemeenteraad heeft hierover op 28 januari 2021...

Verkiezing Vrouw van het Jaar gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg ondersteunt het belang van Internationale Vrouwendag met het uitreiken van een jaarlijkse prijs voor de Vrouw van het Jaar. De prijs...

Omgevingsvisie Landstad Hardenberg schetst toekomstbeeld voor 2040

Hardenberg - Het college van B&W heeft de ontwerp-omgevingsvisie vastgesteld. Wethouder Martijn Breukelman: “In de visie staat hoe we ons de komende 20 jaar...

Opvang asielzoekers in AZC Hardenberg verlengd tot 2026

Hardenberg - De opvang van asielzoekers in het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg wordt eenmalig verlengd. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Dit betekent dat het AZC...

Financiële bijdrage voor 14 projecten uit Lokaal Sport- en Beweegakkoord

Hardenberg - Veertien projecten die inwoners in de gemeente laten bewegen hebben een bijdrage gekregen uit het Lokaal Sport- Beweegakkoord. De projecten variëren van...

Verzilverlening gemeente Hardenberg vanaf 16 december 2020 open voor inschrijving

Hardenberg - Vanaf 16 december 2020 is de Verzilverlening van de gemeente Hardenberg geopend voor inschrijving. Huiseigenaren van 58 jaar of ouder kunnen met...