N34 oversteken bij de Boshoek niet meer mogelijk

Hardenberg – De N34 bij de Boshoek oversteken is vanaf vrijdag 8 juni 2018 niet meer mogelijk. Om de verkeersveiligheid te vergroten wordt de oversteek afgesloten. Het verkeer kan tijdelijk via de Haardijk en Hessenweg van en naar Sportpark de Boshoek. Dit besluit hebben de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel samen met Plaatselijk Belang Heemse en de omwonenden genomen.

Afsluiten oversteek Boshoek N34

Na de aanpassing van de N34 was het vanaf 18 april  alleen mogelijk de N34 recht over te steken van en naar sportpark de Boshoek. Met verschillende maatregelen werd het verkeer ter plekke gewezen op de gewijzigde verkeerssituatie, zoals een snelheidsbeperking, extra verkeersborden, tekstkarren en extra barriers.  Ondanks deze maatregelen veranderde het gedrag van de weggebruikers nauwelijks en bleven zich onveilige situaties voordoen.  Over de situatie zijn bij de gemeente en de provincie veel vragen en klachten ontvangen. Daarom is samen met het Plaatselijk Belang Heemse en een aantal direct omwonenden besloten de oversteek van de N34 bij de Boshoek met ingang van vrijdag 8 juni aanstaande definitief af te sluiten.

Verkeer richting de Boshoek

Vanaf aanstaande vrijdag is het alleen mogelijk om naar de Boshoek te rijden via de Haardijk en de Hessenweg, tot de nieuwe tunnel klaar is voor gebruik. De mogelijkheid bestaat dat als gevolg hiervan de Hessenweg iets drukker is dan de huidige situatie . De Hessenweg is echter veilig ingericht met fietsstroken. Er worden op de Hessenweg dan ook geen aanvullende maatregelen getroffen. Ook wordt aan het begin van de Hessenweg ter hoogte Haardijk aangegeven dat de oversteek N34 is afgesloten.

De nieuwe situatie wordt de komende dagen door duidelijke bebording aangegeven.

De nieuwe tunnel Boshoek is begin juli klaar voor gebruik

De planning van de aannemer is om de nieuwe tunnel Boshoek begin juli a.s. volledig in gebruik te nemen. Dit is dan de definitieve situatie. Op dat moment wordt de Hessenweg ter hoogte nummer 72 voor autoverkeer afgesloten. De Boshoek is vanaf dat moment uitsluitend via de tunnel bereikbaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Ommen wapent zich tegen drugslabs in het buitengebied

Ommen - Elke dag worden op locaties in Nederland drugslaboratoria, chemicaliën of drugsafval aangetroffen. Vanwege de enorme impact op een buurt of bedrijf heeft...

Fietspad Haarsweg: veilige fietsverbinding noordelijke wijken en centrum dichterbij

Ommen - Voor de zomer zijn de werkzaamheden aan het fietspad langs de Haarsweg en Sleedoornstraat in Ommen afgerond. Langs deze route is gedeeltelijk...

Subsidie 1/3-regeling maakt renovatie clubgebouw scouting De Reggegroep mogelijk

Stichting Scouting De Reggegroep kan aan de slag met de renovatie van hetclubgebouw aan de Duivecatelaan in Nijverdal. Het college van burgemeester enwethouders heeft...

Aannemers bouw zwembad De Stamper bekend

De aanbestedingsprocedure voor de bouw van het nieuwe zwembad De Stamper is afgerond. Bouwbedrijf Bramer uit Vriezenveen en Hellebrekers Water & Leisuretechniek uit Nunspeet...

Start Groot Onderhoud Laarakkers

Ommen - In september start de gemeente Ommen met de renovatie van de wijk Laarakkers. Wethouder Bongers gaf 1 september het startsein met de...

Pontje Varsen officieel in gebruik

Ommen - Op maandag 30 augustus is het pontje Varsen – een recreatieve verbinding tussen landgoed Vilsteren en buurschap Varsen – officieel in gebruik...

Scholen De Regenboog en De Kwinkslag nieuw gebouw op huidige plek Slagharen

Slagharen - Basisscholen De Regenboog en De Kwinkslag in Slagharen krijgen onderdak in een nieuw gemeenschappelijk schoolgebouw op de hoek van de Vergouwlaan en...

Ontwikkeling Haven Oost in Ommen

Ommen - Gemeente Ommen heeft het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Haven Oost vrijgegeven voor inspraak. Hiermee wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling...