N34 oversteken bij de Boshoek niet meer mogelijk

Hardenberg – De N34 bij de Boshoek oversteken is vanaf vrijdag 8 juni 2018 niet meer mogelijk. Om de verkeersveiligheid te vergroten wordt de oversteek afgesloten. Het verkeer kan tijdelijk via de Haardijk en Hessenweg van en naar Sportpark de Boshoek. Dit besluit hebben de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel samen met Plaatselijk Belang Heemse en de omwonenden genomen.

Afsluiten oversteek Boshoek N34

Na de aanpassing van de N34 was het vanaf 18 april  alleen mogelijk de N34 recht over te steken van en naar sportpark de Boshoek. Met verschillende maatregelen werd het verkeer ter plekke gewezen op de gewijzigde verkeerssituatie, zoals een snelheidsbeperking, extra verkeersborden, tekstkarren en extra barriers.  Ondanks deze maatregelen veranderde het gedrag van de weggebruikers nauwelijks en bleven zich onveilige situaties voordoen.  Over de situatie zijn bij de gemeente en de provincie veel vragen en klachten ontvangen. Daarom is samen met het Plaatselijk Belang Heemse en een aantal direct omwonenden besloten de oversteek van de N34 bij de Boshoek met ingang van vrijdag 8 juni aanstaande definitief af te sluiten.

Verkeer richting de Boshoek

Vanaf aanstaande vrijdag is het alleen mogelijk om naar de Boshoek te rijden via de Haardijk en de Hessenweg, tot de nieuwe tunnel klaar is voor gebruik. De mogelijkheid bestaat dat als gevolg hiervan de Hessenweg iets drukker is dan de huidige situatie . De Hessenweg is echter veilig ingericht met fietsstroken. Er worden op de Hessenweg dan ook geen aanvullende maatregelen getroffen. Ook wordt aan het begin van de Hessenweg ter hoogte Haardijk aangegeven dat de oversteek N34 is afgesloten.

De nieuwe situatie wordt de komende dagen door duidelijke bebording aangegeven.

De nieuwe tunnel Boshoek is begin juli klaar voor gebruik

De planning van de aannemer is om de nieuwe tunnel Boshoek begin juli a.s. volledig in gebruik te nemen. Dit is dan de definitieve situatie. Op dat moment wordt de Hessenweg ter hoogte nummer 72 voor autoverkeer afgesloten. De Boshoek is vanaf dat moment uitsluitend via de tunnel bereikbaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Verzet tegen criminelen: Project Stuwdam steun in rug van ondernemers

Dalfsen Ommen Hardenberg - Ondernemers, bedrijven en boeren krijgen steun in hun verzet tegen criminelen die zaken met hen willen doen. De gemeenten Dalfsen,...

Geen rol gemeente Hardenberg bij roof en verkoop Joods vastgoed

Hardenberg - Er is geen informatie waaruit blijkt dat de gemeente Hardenberg een rol heeft gespeeld bij de onteigening en doorverkoop van Joodse panden...

Online peiling over verkeersoplossing vanaf 18 maart live

Ommen - Op 18 maart lanceert de gemeente Ommen een online peiling over de verkeersoplossing in het centrum. De gemeente heeft een maatregelenpakket samengesteld...

Nieuwe bewegwijzering voor fietsers en wandelaars in het Vechtdal

Hardenberg - Routenetwerken MarketingOost vernieuwt dit jaar in opdracht van de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg de bewegwijzering van de wandel- en fietsnetwerken in...

Slagharen hernoemd Monorail om historie te eren

Slagharen - Slagharen wordt nostalgisch. In de huidige tijd waarin een ieder veel binnen zit en het thuis gezellig maakt is het een mooi...

Consultatie verkeersstructuur Ommen half maart van start

Ommen - De komende jaren wordt de verkeersstructuur in en rond het centrum van Ommen aangepakt. De gemeenteraad heeft hierover op 28 januari 2021...

Verkiezing Vrouw van het Jaar gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg ondersteunt het belang van Internationale Vrouwendag met het uitreiken van een jaarlijkse prijs voor de Vrouw van het Jaar. De prijs...

Omgevingsvisie Landstad Hardenberg schetst toekomstbeeld voor 2040

Hardenberg - Het college van B&W heeft de ontwerp-omgevingsvisie vastgesteld. Wethouder Martijn Breukelman: “In de visie staat hoe we ons de komende 20 jaar...