Omgevingsvisie Landstad Hardenberg schetst toekomstbeeld voor 2040

Hardenberg – Het college van B&W heeft de ontwerp-omgevingsvisie vastgesteld. Wethouder Martijn Breukelman: “In de visie staat hoe we ons de komende 20 jaar gaan ontwikkelen tot Landstad Hardenberg. Volgens het toekomstbeeld heeft Landstad Hardenberg in 2040 meer dan 65.000 inwoners. De streekfunctie is verder uitgebouwd.

Krachtige economie

Dat komt vooral door het aantrekkelijke buitengebied en een sterk voorzieningenniveau. De economie is krachtig, duurzaam en concurrerend.” De ontwerp-omgevingsvisie Landstad Hardenberg is te bekijken op www.hardenberg.nl/landstad en ligt tot en met 24 maart 2021 ter inzage.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is het verhaal van alle inwoners en ondernemers in Hardenberg. De omgevingsvisie is dan ook samen met de Hardenbergers gemaakt. Dat begon al in 2017 met Bouw je eigen buurt. Wethouder Martijn Breukelman: “We hebben in de afgelopen jaren met veel mensen uit de samenleving gesproken over de toekomst van Hardenberg. En we hebben op allerlei terreinen plannen voor de toekomst gemaakt. Van wonen tot economie, van bereikbaarheid tot duurzaamheid. Alles komt nu samen in de omgevingsvisie voor Hardenberg.”

Vasthouden wat we nu hebben en verder uitbouwen

De visie vertelt het verhaal van Hardenberg: hoe Hardenberg zich ontwikkelde van plattelandsgemeente tot sterk streekcentrum. Maar ook hoe we kunnen vasthouden wat we nu hebben en dat verder kunnen uitbouwen. Martijn Breukelman: “Een groeiende bevolking en economie zijn niet vanzelfsprekend. Daar moeten we hard voor werken. Dat doen we door de samenwerking te zoeken. We staan voor een nieuwe periode van groei waarin we ons ontwikkelen tot Landstad Hardenberg. In die periode willen de groei vasthouden en doortrekken. Daarbij streven we naar nog meer kwaliteit in wonen, werken of ondernemen. Met de ruimte die we hebben als troefkaart. Een goede bereikbaarheid en samenwerking zijn hierbij randvoorwaarden.”

De ontwerp-omgevingsvisie: Landstad Hardenberg

Landstad Hardenberg heeft in 2040 ruim 65.000 inwoners. De streekfunctie is verder uitgebouwd. Dat komt vooral door het aantrekkelijke buitengebied en een sterk voorzieningenniveau. De economie is krachtig, duurzaam en concurrerend. In de visie op de omgeving wordt het vergezicht voor Landstad Hardenberg uitgewerkt langs vier thema’s. Hardenberg in balans gaat over de manier waarop we omgaan met ons landelijk gebied en de verschillende functies die daar samenkomen.

Hardenberg voor elkaar richt zich op ontwikkelingen in de grotere kernen en het leefbaar houden van de kleinere kernen. Hardenberg knooppunt gaat over een vitale economie en goede bereikbaarheid van de gemeente. In Hardenberg duurzaam staat hoe de gemeente zich op een zo duurzaam mogelijke manier ontwikkelt. Bij ieder thema zijn opgaven en ambities genoemd.

De ontwerp-omgevingsvisie ligt ter inzage

De ontwerp-omgevingsvisie ligt vanaf 11 februari tot en met 24 maart 2021 ter inzage. De visie is te bekijken via www.hardenberg.nl/landstad. Hier staat ook hoe men een zienswijze in kan dienen. Naast de omgevingsvisie is op de website een animatie te bekijken. En er is een magazine gemaakt waarin de omgevingsvisie is samengevat, met verhalen van mensen uit de samenleving die nu al werken op de manier die goed bij Landstad Hardenberg past.

Digitale informatiesessie

Vanwege de coronamaatregelen worden er geen bijeenkomsten rond de omgevingsvisie Landstad Hardenberg georganiseerd. Wel geeft wethouder Martijn Breukelman samen met prof. dr. Gert-Jan Hospers een toelichting op de visie in een digitale informatiesessie. Deze sessie is te bekijken via www.hardenberg.nl/landstad. Inwoners die specifieke vragen hebben of een nadere uitleg willen kunnen zich via de website aanmelden voor een digitaal spreekuur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Verzet tegen criminelen: Project Stuwdam steun in rug van ondernemers

Dalfsen Ommen Hardenberg - Ondernemers, bedrijven en boeren krijgen steun in hun verzet tegen criminelen die zaken met hen willen doen. De gemeenten Dalfsen,...

Geen rol gemeente Hardenberg bij roof en verkoop Joods vastgoed

Hardenberg - Er is geen informatie waaruit blijkt dat de gemeente Hardenberg een rol heeft gespeeld bij de onteigening en doorverkoop van Joodse panden...

Online peiling over verkeersoplossing vanaf 18 maart live

Ommen - Op 18 maart lanceert de gemeente Ommen een online peiling over de verkeersoplossing in het centrum. De gemeente heeft een maatregelenpakket samengesteld...

Nieuwe bewegwijzering voor fietsers en wandelaars in het Vechtdal

Hardenberg - Routenetwerken MarketingOost vernieuwt dit jaar in opdracht van de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg de bewegwijzering van de wandel- en fietsnetwerken in...

Slagharen hernoemd Monorail om historie te eren

Slagharen - Slagharen wordt nostalgisch. In de huidige tijd waarin een ieder veel binnen zit en het thuis gezellig maakt is het een mooi...

Consultatie verkeersstructuur Ommen half maart van start

Ommen - De komende jaren wordt de verkeersstructuur in en rond het centrum van Ommen aangepakt. De gemeenteraad heeft hierover op 28 januari 2021...

Verkiezing Vrouw van het Jaar gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg ondersteunt het belang van Internationale Vrouwendag met het uitreiken van een jaarlijkse prijs voor de Vrouw van het Jaar. De prijs...

Opvang asielzoekers in AZC Hardenberg verlengd tot 2026

Hardenberg - De opvang van asielzoekers in het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg wordt eenmalig verlengd. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Dit betekent dat het AZC...