Ontwikkeling Haven Oost in Ommen

Ommen – Gemeente Ommen heeft het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Haven Oost vrijgegeven voor inspraak. Hiermee wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van dit gebied tot een woonlocatie. Wethouder Ko Scheele: “Met de aanpak van Haven Oost wordt dit desolate oude bedrijventerrein getransformeerd tot een aantrekkelijk woongebied voor jong en oud.”

Nieuwe functie voormalige spuiterij

In het plan wordt de bouw van maximaal 129 woningen mogelijk gemaakt. Daarvan zijn 12 woningen mogelijk in de voormalige spuiterij. Deze loods wordt geheel gerenoveerd en krijgt verschillende functies. Er is naast de woningen ook ruimte voor kantoorruimte en het Inloophuis Ommen.

Scheele: “Het behoud van de spuiterij vind ik een van de mooiste onderdelen van het plan. Het biedt de mogelijkheid om een definitieve plek te geven aan het Inloophuis Ommen, een prachtig initiatief van vrijwilligers die mensen in moeilijke omstandigheden een warme ontvangst geven. Passend bij het gastvrije Ommen”. De voormalige spuiterrij is tevens een afscheiding tussen de bedrijven ten noorden en het toekomstige woongebied ten zuiden van de loods.

Groen karakter Haven Oost

In het plan is veel aandacht voor duurzaamheid. Het terrein dat direct naast het centrum ligt, krijgt een groene uitstraling waarbij aandacht is voor biodiversiteit. Bovendien worden de woningen gasloos. Ook wordt rekening gehouden met de aangrenzende begraafplaats. Deze wordt zorgvuldig onderdeel van het plan voor de openbare ruimte.

Bij de beoogde bouwhoogte van de nieuw te realiseren woningen wordt rekening gehouden met de nabijheid van molen De Lelie. En doordat de woonlocatie wordt ingericht als verblijfsgebied, wordt het plangebied grotendeels autoluw.

Gevarieerde woningbouw

De gemeente Ommen kiest bewust voor gevarieerde woningbouw in Haven Oost, mede gebaseerd op de wensen vanuit inwoners. De beoogde woningen zijn geschikt voor zowel starters, gezinnen als senioren. Ongeveer de helft van de woningen betreft de vrije koop sector, levensloopbestendig waaronder 12 woningen middels vrije kaveluitgifte.

Mogelijkheden voor bedrijf aan huis

Daarnaast is er op basis van een initiatief van zelfstandigen verkent of er woningen kunnen komen waarbij ruimere mogelijkheden zijn om een bedrijf aan huis te kunnen voeren. Het bestemmingsplan voorziet daarnaast ook in de mogelijkheid om 27 sociale huurwoningen via Vechtdal Wonen te realiseren. Gelet op de vraag is er daarnaast rekening gehouden met circa 20 woningen in de vrije sector huur.

Mogelijkheid tot zienswijze

Het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Haven Oost liggen vanaf 26 augustus gedurende 6 weken ter inzage. Eenieder kan een zienswijze indienen. De laatste dag van de ter inzage periode is 6 oktober 2021. Na verwerking van eventuele zienswijzen zal het plan eind 2021 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Innofuture komt naar Hardenberg en laat techniek leven

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 november komt Innofuture, het grootste evenement voor techniek en innovatie, naar de Evenementenhal in Hardenberg. Op vrijdag openen...

Keurmerk Veilig Ondernemen voor alle bedrijventerreinen

Twenterand - De verschillende bedrijventerreinen in Twenterand hebben voor de vierde keer het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Dankzij goede samenwerking is de...

Ommen wapent zich tegen drugslabs in het buitengebied

Ommen - Elke dag worden op locaties in Nederland drugslaboratoria, chemicaliën of drugsafval aangetroffen. Vanwege de enorme impact op een buurt of bedrijf heeft...

Fietspad Haarsweg: veilige fietsverbinding noordelijke wijken en centrum dichterbij

Ommen - Voor de zomer zijn de werkzaamheden aan het fietspad langs de Haarsweg en Sleedoornstraat in Ommen afgerond. Langs deze route is gedeeltelijk...

Subsidie 1/3-regeling maakt renovatie clubgebouw scouting De Reggegroep mogelijk

Stichting Scouting De Reggegroep kan aan de slag met de renovatie van hetclubgebouw aan de Duivecatelaan in Nijverdal. Het college van burgemeester enwethouders heeft...

Aannemers bouw zwembad De Stamper bekend

De aanbestedingsprocedure voor de bouw van het nieuwe zwembad De Stamper is afgerond. Bouwbedrijf Bramer uit Vriezenveen en Hellebrekers Water & Leisuretechniek uit Nunspeet...

Start Groot Onderhoud Laarakkers

Ommen - In september start de gemeente Ommen met de renovatie van de wijk Laarakkers. Wethouder Bongers gaf 1 september het startsein met de...

Pontje Varsen officieel in gebruik

Ommen - Op maandag 30 augustus is het pontje Varsen – een recreatieve verbinding tussen landgoed Vilsteren en buurschap Varsen – officieel in gebruik...