Opvang asielzoekers in AZC Hardenberg verlengd tot 2026

Hardenberg – De opvang van asielzoekers in het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg wordt eenmalig verlengd. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Dit betekent dat het AZC Hardenberg tot maart 2026 in Hardenberg gevestigd blijft. De gemeenteraad wil dat het AZC in Hardenberg bij uitstek geschikt wordt gemaakt voor de opvang van kinderen en gezinnen. Het aantal overlastgevende asielzoekers dat in Hardenberg wordt opgevangen moet zo snel mogelijk terug naar nul.

Eerste periode van 5 jaar

Het AZC Hardenberg is sinds 2016 in Hardenberg gevestigd, in eerste instantie voor een periode van vijf jaar. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente gevraagd deze periode eenmalig te verlengen. Dat kan alleen na een evaluatie en een besluit van de gemeenteraad. De evaluatie is in de eerste helft van 2020 uitgevoerd.

Terugdringen overlast aandachtspunt

Uit de evaluatie bleek dat een lichte meerderheid van de betrokkenen positief is over het verlengen van de opvang van asielzoekers in het AZC Hardenberg voor maximaal vijf jaar. Wel zijn aandachtpunten naar voren gekomen. Deze punten gaan voornamelijk over openbare orde, veiligheid en het terugdringen van overlast. Daarnaast is gekeken naar de maatschappelijke opgave, onderwijs, vrijwilligerswerk, zorg en sociale ondersteuning, werkgelegenheid en ruimtelijke ordening.

Gemeenteraad: opvang eenmalig verlengen

Met de uitkomst van de evaluatie en een toezegging van het COA om extra maatregelen te nemen om overlast terug te dringen, stelde het college van B&W de gemeenteraad voor de overeenkomst met het COA te verlengen. De raad heeft ingestemd met dit voorstel. Dat betekent dat het opvangen van asielzoekers in het AZC Hardenberg eenmalig verlengd kan worden tot maart 2026.

Aantal overlastgevende asielzoekers naar nul

In een amendement gaf de gemeenteraad het college van B&W de opdracht om met het COA af te spreken dat het aantal overlast gevende asielzoekers dat in Hardenberg wordt opgevangen zo snel mogelijk wordt teruggebracht naar nul.  En dat het COA investeert in voorzieningen om het AZC in Hardenberg bij uitstek geschikt te maken voor het opvangen van kinderen en gezinnen. Deze afspraken krijgen een plek in de nieuwe bestuursovereenkomst.

Verbetering beveiliging

Daarnaast besloot de raad dat de verbetering van de beveiliging op en rondom het AZC over een jaar geëvalueerd wordt. De resultaten van die evaluatie worden besproken  met de raad. Ook besloot de raad dat vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren voor asielzoekers die in het AZC Hardenberg wonen hiervoor ook na het verlengen van de opvang  subsidie ontvangen.

Verlengen omgevingsvergunning

Nu de raad heeft besloten dat het AZC Hardenberg de komende jaren in Hardenberg kan blijven, een verlenging van de huidige omgevingsvergunning tot maart 2026 noodzakelijk. Ook wordt via een addendum de bestuursovereenkomst met het COA aangepast. Hierin worden ook de aanvullende afspraken met het COA vastgelegd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Ommen wapent zich tegen drugslabs in het buitengebied

Ommen - Elke dag worden op locaties in Nederland drugslaboratoria, chemicaliën of drugsafval aangetroffen. Vanwege de enorme impact op een buurt of bedrijf heeft...

Fietspad Haarsweg: veilige fietsverbinding noordelijke wijken en centrum dichterbij

Ommen - Voor de zomer zijn de werkzaamheden aan het fietspad langs de Haarsweg en Sleedoornstraat in Ommen afgerond. Langs deze route is gedeeltelijk...

Subsidie 1/3-regeling maakt renovatie clubgebouw scouting De Reggegroep mogelijk

Stichting Scouting De Reggegroep kan aan de slag met de renovatie van hetclubgebouw aan de Duivecatelaan in Nijverdal. Het college van burgemeester enwethouders heeft...

Aannemers bouw zwembad De Stamper bekend

De aanbestedingsprocedure voor de bouw van het nieuwe zwembad De Stamper is afgerond. Bouwbedrijf Bramer uit Vriezenveen en Hellebrekers Water & Leisuretechniek uit Nunspeet...

Start Groot Onderhoud Laarakkers

Ommen - In september start de gemeente Ommen met de renovatie van de wijk Laarakkers. Wethouder Bongers gaf 1 september het startsein met de...

Pontje Varsen officieel in gebruik

Ommen - Op maandag 30 augustus is het pontje Varsen – een recreatieve verbinding tussen landgoed Vilsteren en buurschap Varsen – officieel in gebruik...

Scholen De Regenboog en De Kwinkslag nieuw gebouw op huidige plek Slagharen

Slagharen - Basisscholen De Regenboog en De Kwinkslag in Slagharen krijgen onderdak in een nieuw gemeenschappelijk schoolgebouw op de hoek van de Vergouwlaan en...

Ontwikkeling Haven Oost in Ommen

Ommen - Gemeente Ommen heeft het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Haven Oost vrijgegeven voor inspraak. Hiermee wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling...