Uitbreiding en optimalisatie van bestaande haven Hardenberg

Hardenberg – De gemeente werkt het plan voor optimalisatie van de bestaande haven in Hardenberg verder uit. Daarnaast gaat de gemeente de haalbaarheid van het in ere herstellen van de Gedempte Haven verkennen. Bij optimalisatie van de bestaande haven is ruimte voor circa 20 ligplaatsen en 2 ligplaatsen voor grote boten. Daarnaast is langs de kade ruimte voor extra plaatsen. Wethouder Alwin te Rietstap: “De keuze voor dit scenario is voor dit moment een logische en kan dienen als opmaat richting een verdere uitbreiding van de haven op deze plek.”

Optimalisatie nodig voor groeiende recreatievaart

Omdat de Vecht steeds beter bevaarbaar is voor de kleine recreatievaart, varen naar verwachting steeds meer bootjes op de Vecht bij Hardenberg. Met het maken van extra aanlegplaatsen in het Vechtpark Hardenberg, zorgt de gemeente ervoor dat de bootjes kunnen aanleggen en dat de vaarrecreanten Hardenberg kunnen bezoeken. Ook inwoners en ondernemers hebben bij de gemeente gevraagd om (vaste) ligplaatsen.

Werksessies met omwonenden

In de eerste helft van 2019 is tijdens werksessies samen met omwonenden en betrokkenen zoals natuurorganisaties, watersporters en ondernemers een drietal scenario’s gemaakt. De scenario’s richten zich op het realiseren van zowel aanlegplaatsen voor passerende vaarrecreanten als aanlegplaatsen voor inwoners met een boot (jachthaven).

Gedempte haven in ere herstellen

Het eerste scenario is het in ere herstellen van de Gedempte Haven door de huidige parkeergarage gedeeltelijk om te vormen tot haven. In het tweede scenario wordt een haven aangelegd tussen de Voorstraatbrug en Prins Bernardbrug. Het derde scenario is het optimaliseren van de bestaande haven als tijdelijke oplossing en gebruik van de kade in de omgeving van de haven voor het aanleggen van boten.

Drie scenario’s

De drie scenario’s zijn in mei gepresenteerd. De drie scenario’s inclusief alle reacties zijn verwerkt in een rapportage die is na te lezen op www.vechtparkhardenberg.nl. Het college van B&W heeft besloten het derde scenario verder uit te werken: optimaliseren van de bestaande haven. Binnen dit scenario wordt de capaciteit van de haven vergroot tot circa 20 ligplaatsen en komen er 2 ligplaatsen voor grotere boten zoals de rondvaartboot of historische schepen. Daarnaast is er langs de kade ruimte voor extra ligplaatsen.

“Logische keuze”

Wethouder Alwin te Rietstap: “We zien dat de voorkeur van de deelnemers aan de sessies unaniem uit gaat naar het eerste scenario waarbij de Gedempte Haven in ere wordt hersteld. Het omvormen van de huidige parkeergarage is echter complex. Voor nu is optimalisatie van de bestaande haven een logische keuze. Door dit derde scenario nu eerst op te pakken, bieden we de mogelijkheid voor bootjes om aan te leggen. Daarbij kan optimalisatie van de bestaande haven dienen als opmaat richting mogelijke verdere uitbreiding van de haven en mogelijk zelfs het in ere herstellen van de Gedempte Haven. Daarom gaan we nu ook al een verkenning uitvoeren naar de technische en financiële haalbaarheid van het eerste scenario.”

Start optimalisatie

Nadat het plan verder is uitgewerkt, wordt in 2020 een start gemaakt met de optimalisatie van de bestaande haven. Om te zorgen voor voldoende aanlegplaatsen in het huidige vaarseizoen, worden tijdelijke drijvende steigers aangelegd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Verzet tegen criminelen: Project Stuwdam steun in rug van ondernemers

Dalfsen Ommen Hardenberg - Ondernemers, bedrijven en boeren krijgen steun in hun verzet tegen criminelen die zaken met hen willen doen. De gemeenten Dalfsen,...

Geen rol gemeente Hardenberg bij roof en verkoop Joods vastgoed

Hardenberg - Er is geen informatie waaruit blijkt dat de gemeente Hardenberg een rol heeft gespeeld bij de onteigening en doorverkoop van Joodse panden...

Online peiling over verkeersoplossing vanaf 18 maart live

Ommen - Op 18 maart lanceert de gemeente Ommen een online peiling over de verkeersoplossing in het centrum. De gemeente heeft een maatregelenpakket samengesteld...

Nieuwe bewegwijzering voor fietsers en wandelaars in het Vechtdal

Hardenberg - Routenetwerken MarketingOost vernieuwt dit jaar in opdracht van de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg de bewegwijzering van de wandel- en fietsnetwerken in...

Slagharen hernoemd Monorail om historie te eren

Slagharen - Slagharen wordt nostalgisch. In de huidige tijd waarin een ieder veel binnen zit en het thuis gezellig maakt is het een mooi...

Consultatie verkeersstructuur Ommen half maart van start

Ommen - De komende jaren wordt de verkeersstructuur in en rond het centrum van Ommen aangepakt. De gemeenteraad heeft hierover op 28 januari 2021...

Verkiezing Vrouw van het Jaar gemeente Hardenberg

De gemeente Hardenberg ondersteunt het belang van Internationale Vrouwendag met het uitreiken van een jaarlijkse prijs voor de Vrouw van het Jaar. De prijs...

Omgevingsvisie Landstad Hardenberg schetst toekomstbeeld voor 2040

Hardenberg - Het college van B&W heeft de ontwerp-omgevingsvisie vastgesteld. Wethouder Martijn Breukelman: “In de visie staat hoe we ons de komende 20 jaar...