Locatie Waanders: college is positief over plan ontwikkeling

Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week een positief standpunt
ingenomen over het plan van Muldersweg Projectontwikkeling B.V. voor de ontwikkeling van
een appartementengebouw met grand café aan de Rijksweg in Staphorst (locatie Waanders).
Wel heeft het college een aantal voorwaarden en aandachtspunten meegegeven. Zo moet er
een zelfbewoningsplicht gaan gelden voor de appartementen, verkeersaspecten moeten
worden uitgewerkt en het college vraagt de initiatiefnemer nog eens te kijken naar het
bouwvolume van het gebouw aan de zuidoostzijde.

De gemeenteraad beslist uiteindelijk over
het plan. Voor de ontwikkeling van het plan moet namelijk afgeweken worden van het
geldende bestemmingsplan. De raad kan tot 5 november besluiten het standpunt van het
college over het plan te agenderen voor een openbare raadsvergadering.


Plan ontwikkeling Waanders aangepast


Vorig jaar diende de ontwikkelaar al een plan voor Waanders in bij de gemeente voor een
appartementengebouw. Dat plan kreeg begin dit jaar een negatief advies. De initiatiefnemer
heeft daarna zijn plan op een aantal onderdelen aangepast. Het gebouw bood bijvoorbeeld eerst
plaats aan ongeveer 90 appartementen.

Dit aantal is teruggebracht naar 78, waarvan 15
appartementen voor de sociale huur in samenwerking met Woningstichting Vechthorst. Het
aangepaste plan lag halverwege september voor aan de Omgevingskamer van de gemeente. Zij
hebben het plan op veel verschillende punten beoordeeld en advies uitgebracht aan het college.
Het college heeft het advies met de voorwaarden overgenomen.


Voorwaarden voor het plan locatie Waanders


Het college stelt een aantal voorwaarden aan het positieve standpunt. Wethouder Lucas Mulder:
“We vinden het belangrijk dat er gebouwd wordt voor de mensen zelf. En om woningspeculatie te
voorkomen, willen we daarom dat er een zelfbewoningsplicht geldt. Ook willen we dat de
initiatiefnemer nog eens kijkt naar het volume van het gebouw aan de zuidoostzijde.” Wethouder
Alwin Mussche vult aan: “Met de ontwikkeling van dit plan ontstaat er een nieuwe
verkeerssituatie.

De Muldersweg wordt dan gedeeltelijk verlegd en komt uit op de Rijksweg. Het
is de bedoeling dat voor dit nieuwe gedeelte eenrichtingsverkeer gaat gelden. Naast de
verkeersaspecten die meegenomen worden in het plan zelf, kijken we samen nog naar de
aanpassingen op het onderliggende verkeersnetwerk.”


Vervolg


De gemeenteraad kan tot 5 november besluiten het plan te agenderen voor een openbare
raadsvergadering. De initiatiefnemer kan zijn plan verder uitwerken en in procedure brengen. In
deze procedure heeft iedereen nog de mogelijkheid om te reageren. De gemeenteraad neemt
een definitief besluit wanneer de procedure is doorlopen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio