Nieuwe COC locatie in Heerlen en mogelijk Roze Zaterdag

Heerlen – Burgemeester en wethouders zijn voorstander van het openen van een extra COC locatie voor Zuid-Limburg in Heerlen om het lhbti-beleid meer zichtbaar te maken in Heerlen en in de rest van Parkstad. Daarnaast onderzoekt het college de mogelijkheid om een Roze Zaterdag in Heerlen te organiseren. Deze voornemens van het College vormen onderdeel van de plannen voor het lhbti-beleid voor de periode 2021-2024.

Als regenbooggemeente ook regionale functie

Heerlen zet zich al jaren in voor een actief lhbti-beleid, eerst als koplopergemeente en later als regenbooggemeente. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het COC Limburg dat de reguliere regenboogactiviteiten uitvoert. “Hoewel er vooruitgang is geboekt in de acceptatie en emancipatie van lhbti’s, laten incidenten en ervaringen van lhbti’s zien, dat jezelf kunnen zijn en je veilig kunnen voelen, helaas niet altijd een vanzelfsprekendheid is. Een actief lhbti-beleid blijft daarom nodig. Een beleid dat zichtbaar is in de stad, voor lhbti’s en niet-lhbti’s, voor maatschappelijke partners en voor buurgemeenten. Als regenbooggemeente heeft Heerlen namelijk ook een regionale functie”, aldus wethouder Peter van Zutphen.

Lhbti-beleid moet zichtbaarder

Heerlen zet de komende jaren in samenwerking met COC in op een actiever lhbti-beleid. Hiervoor zijn voor het college de volgende drie pijlers uitgangspunt:

1. Een inclusieve, veilige en diverse samenleving

Heerlen staat als regenbooggemeente voor een samenleving waarin iedereen zich veilig en geaccepteerd kan voelen. In de uitvoering van dit beleid gaat het COC daarom samenwerken met lokale en regionale organisaties die dicht bij de diverse doelgroepen in de samenleving staan.

2. Sociale ontmoeting

Een eigen locatie in Heerlen vergemakkelijkt het organiseren van lokale activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden. Als lhbti’s elkaar kunnen ontmoeten, zij ondersteund worden en ervaringen kunnen delen, verhoogt dit de zelf- en samenredzaamheid en gaat het eenzaamheid bij lhbti’s tegen.

3. Participatie en Zorg

Het COC kan een luisterend oor bieden als lhbti’s met zorgvragen op bijvoorbeeld medisch of psychisch gebied aankloppen. Het doel is om lhbti’s te ondersteunen en de zelfredzaamheid en participatie van lhbti’s te verhogen.

Zoektocht naar COC locatie in Heerlen

Op dit moment werkt COC Limburg vanuit een locatie (Maastricht) in Limburg. Helaas is hierdoor het lhbti-beleid buiten Maastricht minder zichtbaar geworden en zijn er moeilijk vrijwilligers in andere Limburgse steden te vinden. Hieraan wil het COC werken door meerdere locaties in Limburg te openen: een in Midden-Limburg en Noord-Limburg, en ook op verzoek van Heerlen een extra locatie Zuid-Limburg in Heerlen. Deze locatie gaat zich richten op Parkstad.

Daarnaast gaat het COC actief op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Lokale vrijwilligers kennen hun eigen stad en regio goed, waardoor zij lhbti’s in Heerlen kunnen bereiken en sneller contact kunnen leggen met mogelijke partners.

Roze Zaterdag in Heerlen

Roze Zaterdag is een groot evenement dat jaarlijks in de laatste week van juni of eerste week van juli georganiseerd wordt. Het is een dag van bewustwording, ontmoeting en emancipatie, een dag waarop diversiteit gevierd wordt.

Landelijk op de kaart als regenboogstad

Een Roze Zaterdag zou Heerlen landelijk als regenboogstad op de kaart zetten en extra aandacht vragen voor de belangen van onze lhbti-inwoners. Het college heeft aangegeven samen met COC Limburg de mogelijkheid van de organisatie van een Roze Zaterdag in Heerlen te onderzoeken, zodra het COC een eigen locatie met een vaste kern aan vrijwilligers in Heerlen heeft.

Nieuws uit deze regio

Ruim 700 mensen van uitkering naar werk in 2020

Heerlen - Ondanks de coronacrisis vonden afgelopen jaar 719 mensen met een bijstandsuitkering een baan. Daarvan gingen bijna 400 mensen fulltime aan de slag...

Stembureaus in Simpelveld zoeken betrokken inwoners

Simpelveld - Op 15, 16 en 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. U kunt uw stem dan op vier verschillende stembureaus in...

Stemmen in coronatijd: anders dan we gewend zijn

Heerlen - Op 17 maart zijn er weer verkiezingen en kunt u stemmen voor de Tweede Kamer, dit keer natuurlijk anders dan wij gewend...

Pauzepark gerealiseerd door bedrijf en buurt in Hoensbroek

Hoensbroek - Vandaag is het werk begonnen aan het nieuwe Pauzepark in Hoensbroek. Dit park komt op het al jaren braakliggende terrein aan de...

Team Vroeg eropaf helpt met schulden voorkomen in Brunssum

Inwoners van Brunssum die in de financiële problemen dreigen te komen, worden voortaan snel geholpen door het Team Vroeg Eropaf. Dit team signaleert als...

Mogelijk Open Up Kerkrade evenement in de de zomer

Beleef Kerkrade is daags na de kabinetsaankondiging van een garantiefonds evenementen per 1 juli 2021 aan de slag met Open UP, een heropeningsevenement voor...

Aankoop Pand Kneepkens voor Nederlands Mijnmuseum

Gemeente Heerlen heeft het monumentale pand Kneepkens aan de Dr. Poelsstraat gekocht om hier samen met het bestuur van het Nederlands Mijnmuseum een vernieuwd...

Valse nieuwsbrief bezorgd over opvang dak- en thuislozen

Heerlen - In de wijk Parkheuvel is gisteravond een valse nieuwsbrief van de gemeente Heerlen bezorgd over de vestiging van een nieuwe opvangvoorziening voor...