Aanvraagprocedure vergunning kamerbewoning start 8 september

Helmond – Wie van plan is om kamers te gaan verhuren in Helmond, kan tussen 8 september en 5 oktober een aanvraag voor een vergunning hiervoor indienen. Deze openbare aanvraagronde vindt elke vijf jaar plaats. De vergunning is maximaal tien jaar geldig. Bij overschrijving wordt er geloot via een tenderprocedure. Deze nieuwe procedure is op 21 juni 2021 vastgesteld door het Helmonds College. Van kamerbewoning is sprake wanneer meerdere huishoudens in één woning of appartement wonen en wezenlijke voorzieningen (keuken, douche, toilet) met elkaar delen.

Aanvraag noodzakelijk

De vraag naar deze vorm van onzelfstandige huisvesting is groot. Wethouder Gaby van de Waardenburg: “Er is in Helmond veel vraag naar kamers. Bijvoorbeeld bij starters, studenten, expats of arbeidsmigranten. Het is belangrijk dat het prettig wonen blijft voor de buurt en de kamerbewoners. Daarom pasten wij de regels voor kamerbewoning aan.”

Meestal is een omgevingsvergunning vereist

Als in het bestemmingsplan staat dat er maar één huishouden op het adres mag wonen, is voor kamerbewoning (het verhuren van kamers) een aanvraag omgevingsvergunning nodig. Wie niet over de vereiste omgevingsvergunning voor kamerbewoning beschikt, mag geen kamers verhuren. Wie een woning verhuurt waar 2 of meer personen wonen die geen gezamenlijk huishouden vormen, heeft dus een omgevingsvergunning voor kamerbewoning nodig.

Delen met vergunning

Ook als een eigenaar of huurder een woning deelt met één of meer personen die niet tot het eigen huishouden behoren (diegene bewoont de woning dus zelf als hoofdbewoner), heeft een omgevingsvergunning nodig. Het maakt niet uit of het een woning in de vrije sector is of een sociale huurwoning. Aanvraag via omgevingsloket Een aanvragen indienen kan via het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl). Naar verwachting neemt de gemeente uiterlijk in december 2021 een beslissing over de ingediende aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een vergunning gelden een aantal voorwaarden. Zo moet het gaan om een bestaand pand met een woonfunctie, mag de kamerbewoning niet tot overlast leiden en moet elke kamerbewoners minimaal 25m2 gebruiksoppervlakte hebben inclusief gemeenschappelijke ruimtes en moet dit minimaal 7,5 m2 per kamerbewoner zijn exclusief gemeenteschappelijke ruimtes. Verder moeten er voldoende parkeerplekken zijn en moet de woning brandveilig zijn. Alle criteria staan in de beleidsregel kamerbewoning Helmond 2021.

Kamerbewoning

Die is te raadplegen op www.helmond.nl. Spreiding In de regels voor kamerbewoning staat verder dat een woning minimaal 100 meter verwijderd moet zijn van een pand waarvoor eerder een omgevingsvergunning voor kamerbewoning is verleend. Op de website van de gemeente staat een kaart waarop adressen zichtbaar zijn die een omgevingsvergunning voor kamerbewoning hebben met spreidingscirkel. Woningen binnen die cirkel staan dichter dan 100 meter bij een vergunde woning voor kamerbewoning en komen dus niet meer in aanmerkingen voor een vergunning.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Postuum eerbetoon voor Tijn van Brussel met uitreiking Koninklijke onderscheiding

Erp - De nabestaanden van de heer M.P.S. (Tijn) van Brussel uit Erp ontvingen op donderdag 22 juli uit handen van burgemeester Kees van...

Toeristen van harte welkom in Zuid-Limburg, juíst nu

Zuid-Limburg herstelt van de watersnood. De rivieren en beken kabbelen inmiddels weer rustig door de heuvels. Toeristen zijn van harte welkom! Juist nu. De...

Waterpeil Gennep zakt langzaam, woensdag normaalwaarden verwacht

Gennep - De waterstand bij Gennep zakt sinds maandagochtend langzaam. In de vroege ochtend was het waterpeil in de Maas 12.20 meter. Volgens de...

Waterkering op Niersbrug zondag verwijderd door Waterschap

Gennep - Het Waterschap heeft besloten zondagmiddag 18 juli de waterkering op de Niersbrug te verwijderen. Dit vanwege de naar beneden bijgestelde prognoses van...

Hoogwaterpiek opnieuw lager dan verwacht zondagmiddag 18 juli in Gennep

Gennep - De verwachte piek van het hoogwater in Gennep is naar beneden bijgesteld tot 12,31 meter. Dat is 0,6 meter lager dan voorspeld...

Noodverordening Boxmeer tegen ramptoerisme

Boxmeer - Om overlast op de dijken en in het hoogwatergebied te verminderen, is vanaf 17 juli om 15.00 uur een noodverordening van toepassing in de...

Dialoogsessies met jongeren over geld bieden uitkomst

Helmond - Dialoogsessies helpen jongeren beter met geld om te gaan, zo blijkt in Helmond. Mensen die in hun jeugd hebben leren omgaan met...

Start aanleg zonneweides op rioolwaterzuivering Aarle-Rixtel

Aarle-Rixtel - Waterschap Aa en Maas start in augustus met de aanleg van drie zonneweides op lege plekken op het terrein van de rioolwaterzuivering...