Agenda voor de raadscommissies, 22 en 23 november

GemertBakel- Op woensdag 22 november vinden parallel de vergaderingen plaats van de raadscommissie Algemene Zaken, Financiën & Vastgoed en de raadscommissie  Economie & Sport. Op donderdag 23 november staan de vergaderingen van de raadscommissies Sociaal Domein & Volkshuisvesting en Ruimte & Openbaar Beheer op de agenda. Deze vier openbare vergaderingen beginnen alle om 20.00 uur. U bent van harte welkom.

Woensdag 22 november:

Raadscommissie Algemene Zaken, Financiën & Vastgoed

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke punten:

Voorbereiden besluitvorming gemeenteraad

 1. Koersdocument Duurzaam Gemert-Bakel “van strategie naar uitvoeren“ voorafgegaan door een presentatie
 2. Kennisnemen van de 4e financiële rapportage 2017 en vaststellen van de daaraan verbonden begrotingswijziging 5-2017
 3. Vaststellen Nota grondprijzen 2018
 4. Vaststellen herziening APV, incl wet aanpak woonoverlast en buurhinder
 5. Vaststellen verordening Toeristenbelasting 2018 en intrekken verordening Forensenbelasting
 6. Vaststellen Verordening zonnepanelen Zuidoost
 7. Verlenen van toestemming opheffen Wet Gemeenschappelijke Regeling Peel 6.1
 8. Vaststellen aanbevelingen Rekenkamercommissierapport Klachtenafhandeling in Gemert-Bakel

 

Overleg

 1. Jaarplan 2018 gezamenlijk Rekenkamercommissie

Woensdag 22 november:

Raadscommissie Economie & Sport

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke punten:

 

Voorbereiden besluitvorming gemeenteraad

 1. Vaststellen kaders voor onderzoek ontwikkeling zwembad

 

Overleg

 1. Jaarplan 2018 gezamenlijk Rekenkamercommissie

 

Informeren

 1. Presentatie Stand van zaken Geopark
 2. Stand van zaken Voortgang glasvezel
 3. Stand van zaken Sporthal Molenbroek
 4. Stand van zaken N279

Donderdag 23 november:

Raadscommissie Ruimte & Openbaar Beheer

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke punten:

 

Overleg

 1. Jaarplan 2018 gezamenlijke Rekenkamercommissie

 

Informeren

 1. Presentatie Wegenbeheerplan
 2. Informatie over riool en overstorten
 3. Stand van zaken Imago agrarische sector
 4. Informatie over Plan van Aanpak Natuurorganisaties

Donderdag 23 november:

Raadscommissie Sociaal Domein & Volkshuisvesting

Op de agenda staan de volgende inhoudelijke punten:

 

Voorbereiden besluitvorming gemeenteraad

 1. Vaststellen verordening maatschappelijke ondersteuning 2018

 

Overleg

 1. Jaarplan 2018 gezamenlijk Rekenkamercommissie

 

Informeren

 1. Presentatie Monitor Wonen
 2. Presentatie Prestatie afspraken
 3. Presentatie bestuur jongerencentrum De Bunker en presentatie OJC Fuse

Agenda’s en bijlagen

De volledige agenda en bijlagen vindt u op www.gemert-bakel.nl. U kunt de stukken downloaden via Bestuur & organisatie / Gemeenteraad / Raadsstukken / Klik op de link Agenda en vergaderstukken raadsvergadering en raadscommissies. Dan komt u uit op een nieuwe pagina. Klik vervolgens op de commissie die u wenst te bekijken.

Mogelijkheid tot inspreken

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken? Neem dan uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de vergadering contact op met de griffie (0492 – 37 85 27). U wordt dan gevraagd naar uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp, waarover u het woord wilt voeren. Inwoners van de gemeente Gemert-Bakel of personen die spreken namens een inwoner dan wel namens een organisatie met belangen in de gemeente kunnen inspreken over onderwerpen die op de agenda van de desbetreffende commissie staan of over een niet geagendeerd onderwerp of voorstel dat wel tot het aandachtsgebied van de betreffende commissie hoort. Meer informatie over de taken van de commissies vindt u op onze website op de pagina van de gemeenteraad bij het tabblad Bestuur & Organisatie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img