Treurwilg redt het helaas niet

Helmond Het huidige Stadskantoor van Helmond wordt momenteel gesloopt. Er staat een treurwilg op het terrein. Deze kan door de huidige en toekomstige werkzaamheden niet daar blijven staan. Eerder werd daarvoor een kapvergunning verleend maar het college van B&W heeft begin dit jaar besloten om een mogelijke verplaatsing nader te bekijken, mede op verzoek van enkele betrokken inwoners.

In 2016, 2019 en 2021 liet de gemeente al onderzoeken wat de toestand van de treurwilg is. Uit deze onderzoeken blijkt dat de treurwilg een slechte gezondheid heeft en is aangetast door de zogeheten tonderzwam. De verwachte levensduur is hooguit 5 tot 10 jaar. De onderzoekers adviseerden de treurwilg niet te verplaatsen. Bezwaarmakers tegen de kapvergunning bestreden deze conclusie en via hen heeft zich een deskundige groenspecialist bij de gemeente gemeld die het aandurfde de boom te verplaatsen en te onderhouden, tegen acceptabele kosten. Dat verplaatsen zou gebeuren door de treurwilg over het Stadskantoor heen te takelen naar de nieuwe, beoogde locatie Parc Bruxelles. Ondanks de slechte gezondheid leek locatie Parc Bruxelles een goede optie.

De beoogde locatie is verontreinigd en zou eerst gesaneerd moeten worden

In maart bleek vervolgens dat de bodem van de beoogde nieuwe locatie (Parc Bruxelles) niet schoon was en dat er nader bodemonderzoek nodig was. Het blijkt een flinke vervuiling te zijn, ook in de diepere lagen. Als de gemeente de treurwilg daar wil plaatsen, is zij verplicht de grond te saneren. Inclusief de kosten van de verplaatsing gaat dat ruim € 65.000 kosten. Overigens, de aangetroffen verontreiniging vormt geen enkel gezondheidsrisico voor parkbezoekers en omwonenden.

Alternatieve locaties zijn niet goed bereikbaar

Vanwege de hoogte van dit bedrag is de gemeente samen met de genoemde groenspecialist naar alternatieve locaties gaan zoeken. In dat geval is er geen sprake meer van takelen, maar van slepen. Er zijn enkele locaties bekeken, maar deze zijn helaas niet bereikbaar via deze methode van verplaatsing. Dat komt door te smalle wegen, met als gevolg schade aan lantaarnpalen en bebouwing. Bovendien werd verwacht dat de treurwilg dan ook zelf te veel schade oploopt.

Helaas is het kappen van de treurwilg onvermijdelijk geworden

Alle inspanningen ten spijt, heeft het college helaas moeten concluderen dat het kappen van de boom onvermijdelijk is. Het college vindt de totale kosten – dus inclusief de sanering – maatschappelijk niet verantwoord; mede in relatie tot de onzekerheid over de levensduur van de treurwilg.

De inwoners die destijds bezwaar hebben gemaakt tegen de kap én constructief hebben meegedacht over een andere oplossing, worden geïnformeerd over dit besluit. Omdat de vergunning inmiddels onherroepelijk is geworden, mag en gaat de gemeente de treurwilg kappen. Dat gebeurt rond augustus/september.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Postuum eerbetoon voor Tijn van Brussel met uitreiking Koninklijke onderscheiding

Erp - De nabestaanden van de heer M.P.S. (Tijn) van Brussel uit Erp ontvingen op donderdag 22 juli uit handen van burgemeester Kees van...

Toeristen van harte welkom in Zuid-Limburg, juíst nu

Zuid-Limburg herstelt van de watersnood. De rivieren en beken kabbelen inmiddels weer rustig door de heuvels. Toeristen zijn van harte welkom! Juist nu. De...

Aanvraagprocedure vergunning kamerbewoning start 8 september

Helmond - Wie van plan is om kamers te gaan verhuren in Helmond, kan tussen 8 september en 5 oktober een aanvraag voor een...

Waterpeil Gennep zakt langzaam, woensdag normaalwaarden verwacht

Gennep - De waterstand bij Gennep zakt sinds maandagochtend langzaam. In de vroege ochtend was het waterpeil in de Maas 12.20 meter. Volgens de...

Waterkering op Niersbrug zondag verwijderd door Waterschap

Gennep - Het Waterschap heeft besloten zondagmiddag 18 juli de waterkering op de Niersbrug te verwijderen. Dit vanwege de naar beneden bijgestelde prognoses van...

Hoogwaterpiek opnieuw lager dan verwacht zondagmiddag 18 juli in Gennep

Gennep - De verwachte piek van het hoogwater in Gennep is naar beneden bijgesteld tot 12,31 meter. Dat is 0,6 meter lager dan voorspeld...

Noodverordening Boxmeer tegen ramptoerisme

Boxmeer - Om overlast op de dijken en in het hoogwatergebied te verminderen, is vanaf 17 juli om 15.00 uur een noodverordening van toepassing in de...

Dialoogsessies met jongeren over geld bieden uitkomst

Helmond - Dialoogsessies helpen jongeren beter met geld om te gaan, zo blijkt in Helmond. Mensen die in hun jeugd hebben leren omgaan met...