Veelvuldige misstanden aan het licht bij PIT-acties in Helmond

Helmond – Op woensdag 20 juni heeft het Peelland Interventie Team (PIT) gedurende de dag een integrale actie uitgevoerd. Het team heeft 13 adressen op industrieterrein Hoogeind in Helmond bezocht. De controle duurde tot omstreeks 19.30 uur en richtte zich op bedrijfspanden. Er zijn veelvuldige misstanden geconstateerd. In één pand zijn maar liefst 29 ruimtes bekeken.

Diverse overtredingen

In de gecontroleerde bedrijfspanden werden onder andere 6 dure voertuigen aangetroffen en een grote hoeveelheid mobiele telefoons. Ook werd in een loods een verborgen ruimte aangetroffen met daarin hennep-gerelateerde goederen. Een andere loods werd illegaal bewoond waarbij de persoon niet stond ingeschreven.  Er was daarnaast sprake van diverse milieuovertredingen. Op een aantal adressen werden (gevaarlijke) vloeistoffen niet goed opgeslagen, waardoor dat in één pand zorgde voor directe verontreiniging. In een ander pand was daarnaast geen deugdelijke opslag van gasflessen. Twee ondernemers moesten per direct een gedeelte van hun activiteiten staken.  Tevens stuitte het PIT bij verschillende panden op illegale stroomaansluitingen en trof men een verzwaarde hoofdzekering aan.  Bij een pand werd de stroom direct afgesloten en meerdere meters werden uitgewisseld voor verder onderzoek.  Er werd bij meerdere panden sociale zekerheidsfraude geconstateerd. In één pand werden 15 personen werkend aangetroffen, waarvan enkele daarvan een uitkering van het UWV en de gemeente ontvangen.

 

Tussen de 13 adressen was er één pand waar 2 werknemers uit Oekraïne staande zijn gehouden voor de vreemdelingenwet. Deze vreemdelingen werden onder slechte omstandigheden illegaal tewerkgesteld. De politie heeft daarnaast een aantal kentekenplaten, twee gestolen fietsen, een scooter en aanhanger aangetroffen en in beslag genomen.  Een ondernemer werd aangehouden voor heling. Daarnaast vond de politie 548 gram henneptoppen , 1,4 kilo witpoeder en op verschillende plaatsen goederen voor het inrichten van een hennepkwekerijen. Eveneens heeft de politie de inhoud van een zeecontainer met hennep-gerelateerde goederen en een grote hoeveelheid chemicaliën in beslag genomen. Ook de gemeente trof overtredingen aan zoals leegstaande panden die illegaal in gebruik waren en een gevaarlijke woonsituatie in strijd met het bestemmingsplan.

De Belastingdienst heeft bij bepaalde panden informatie opgehaald voor verder onderzoek. Ook de Douane was bij de actie aanwezig en trof in een pand 338 sloffen sigaretten en 65 flessen wodka aan. Zij heeft deze in beslag genomen.

Effectieve samenwerking

Aan de hand van de resultaten van deze intensieve PIT actie, en op basis van het in beslag genomen bewijsmateriaal zal nader onderzoek moeten plaatsvinden.  Burgemeester Blanksma reageert:  “Binnen een dag zijn in Helmond op meer dan 11 adressen overtredingen aangetroffen. De oogst is stevig. Het is opnieuw het bewijs dat de samenwerking met al deze partners effectief is, en van groot belang voor de veiligheid in onze stad. We opereren als één overheid. Door deze daadkrachtige acties van het PIT zien inwoners dat criminele activiteiten niet worden getolereerd. We handhaven en treden op.

PIT

Het Peelland Interventie Team (PIT) is een interventieteam onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren waarbij de aansturing op één centraal punt ligt. Het PIT voert acties uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan o.a. bestuurlijke wet- en/of regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het betreft dus toezicht en handhaving van zaken die ook u direct of indirect kunnen raken. Het PIT werkt eveneens nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om ervoor te zorgen dat herhaling wordt voorkomen.

 

Samen misstanden aanpakken met handhaving en zorg

Bij de actie op het industrieterrein Hoogeind in Helmond waren naast de gemeente Helmond ook de politie, de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, de Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (voorheen: Vreemdelingenpolitie), Senzer, Enexis , de Douane, Belastingdienst en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen  betrokken.

 

Informatie en tips

Inwoners kunnen eventuele overlastsituaties en verdachte situaties aan het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492 587309 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Postuum eerbetoon voor Tijn van Brussel met uitreiking Koninklijke onderscheiding

Erp - De nabestaanden van de heer M.P.S. (Tijn) van Brussel uit Erp ontvingen op donderdag 22 juli uit handen van burgemeester Kees van...

Toeristen van harte welkom in Zuid-Limburg, juíst nu

Zuid-Limburg herstelt van de watersnood. De rivieren en beken kabbelen inmiddels weer rustig door de heuvels. Toeristen zijn van harte welkom! Juist nu. De...

Aanvraagprocedure vergunning kamerbewoning start 8 september

Helmond - Wie van plan is om kamers te gaan verhuren in Helmond, kan tussen 8 september en 5 oktober een aanvraag voor een...

Waterpeil Gennep zakt langzaam, woensdag normaalwaarden verwacht

Gennep - De waterstand bij Gennep zakt sinds maandagochtend langzaam. In de vroege ochtend was het waterpeil in de Maas 12.20 meter. Volgens de...

Waterkering op Niersbrug zondag verwijderd door Waterschap

Gennep - Het Waterschap heeft besloten zondagmiddag 18 juli de waterkering op de Niersbrug te verwijderen. Dit vanwege de naar beneden bijgestelde prognoses van...

Hoogwaterpiek opnieuw lager dan verwacht zondagmiddag 18 juli in Gennep

Gennep - De verwachte piek van het hoogwater in Gennep is naar beneden bijgesteld tot 12,31 meter. Dat is 0,6 meter lager dan voorspeld...

Noodverordening Boxmeer tegen ramptoerisme

Boxmeer - Om overlast op de dijken en in het hoogwatergebied te verminderen, is vanaf 17 juli om 15.00 uur een noodverordening van toepassing in de...

Dialoogsessies met jongeren over geld bieden uitkomst

Helmond - Dialoogsessies helpen jongeren beter met geld om te gaan, zo blijkt in Helmond. Mensen die in hun jeugd hebben leren omgaan met...