Detailhandel en leegstand op agenda van raad Hoorn

Hoorn – Op dinsdag 20 april buigt de gemeenteraad zich over de detailhandelsnota en een initiatiefvoorstel van enkele raadsfracties om leegstand van winkels, kantoren en woningen tegen te gaan. Andere onderwerpen op de raadsagenda zijn onder meer een voorstel met kaders voor hoogbouw, de locatiekeuze voor het IKEC en de toekomst van sportpark De Kromme Elleboog in de Risdam. Vanwege de volle agenda start de digitale raadsvergadering om 19:00 uur.

Detailhandelsnota en initiatiefvoorstel

De raad wordt gevraagd om in te stemmen met de detailhandelsnota. In deze nota beschrijft de gemeente hoe zij wil inspelen op ontwikkelingen binnen de detailhandel. Doel is om de detailhandel in de gemeente gezond en toekomstbestendig te houden. Belangrijke punten zijn onder meer een betere concentratie van winkels in de reguliere winkelgebieden. Ook wordt voorgesteld om het publiekshart in de binnenstad kleiner te maken en hier meer publieksfuncties toe te staan. Op initiatief van de fracties van de VVD, Fractie Tonnaer en Sociaal Hoorn buigt de raad zich ook over een leegstandsverordening, voor onder meer kantoren, winkels en woningen. Deze is erop gericht om te voorkomen dat panden lang leeg staan, desnoods met druk vanuit de gemeente.

Intensiverings- en Hoogbouwvisie

Om in de toekomst een levendige en aantrekkelijke stad te blijven met voldoende en detailhandel heeft de gemeente Hoorn de ambitie om ‘meer stad’ te worden. Dat betekent dat Hoorn de komende jaren moet groeien en op bepaalde plekken ook stedelijker wordt. De intensiverings- en hoogbouwvisie moet er voor zorgen dat dit op een goede manier vorm krijgt. In de kadernotitie staat onder meer waar, op welke manier en onder welke voorwaarden er hoger en intensiever gebouwd kan worden en ook waar niet.

Als de raad instemt met de kaders, gaat het college hierover met inwoners en belanghebbenden in gesprek. Ook volgen er enquêtes. Mede op basis van deze inbreng stelt de gemeente de definitieve Intensiverings- en Hoogbouwvisie op. Planning is dat de raad hierover eind dit jaar een besluit kan nemen.

Locatie IKEC

De afgelopen maanden heeft de gemeente extra onderzoek gedaan naar twee mogelijke locaties voor de vestiging van een IKEC; Sport- en Recareatiepark Risdam-Noord en de voormalige hockeyvelden aan de Nieuwe Steen. Het college stelt de raad voor om het IKEC op de locatie van de voormalige hockeyvelden te realiseren. Naast het IKEC zou hier ruimte zijn voor 80 goedkope en 60 middel dure appartementen. De 78 parkeerplaatsen van de hockeyvelden die komen te vervallen worden als taakstelling meegenomen bij de herontwikkeling van gebouwdeel C van het stadhuis.

Er zijn vanuit de raad echter nog veel vragen gesteld. De kans is aanwezig dat de raad daarom beslist om het voorstel van de raadagenda te halen en het te verplaatsen naar een volgende raadsvergadering. De raad beslist dinsdag of het voorstel op de agenda kan blijven.

Overige agendapunten

Overige agendapunten zijn onder meer de realisatie van een consultatiebureau in de Bangert- en Oosterpolder, een raadsmotie over de inventarisatie en herbestemming van de gemeentelijke kunstcollectie en een voorstel voor de fusie van HSV Sport 1889 en Rugbyclub West-Friesland en de daarbij behorende vernieuwing van sportpark De Kromme Elleboog.

Volg de raad

De raadsvergadering van dinsdag 20 april vindt digitaal plaats en kan via de livestream op www.hoorn.nl/raad gevolgd worden. Hier staan ook alle stukken die bij de agendapunten horen. Er wordt ook live getwitterd via www.twitter.com/raadhoorn

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Start podcastserie Hoornse stadsgesprekken

Hoorn - Op zaterdag 15 mei is de eerste podcast van de Hoornse stadsgesprekken te beluisteren via lokale omroep Weeff en de website van...

Westfries Museum geeft kijkje in de toekomst

Hoorn - De deuren van het Westfries Museum zijn nog steeds gesloten, maar het publiek kan alvast een kijkje nemen in de toekomst. Voor...

Voorrondes NK Stoepranden door Team Sportservice en handbalclubs

Noordkop – In 108 plaatsen door heel Nederland doen 15.000 kinderen mee aan een van de voorrondes van het NK Stoepranden. Breezand, Nieuwe Niedorp,...

Studieplekken voor jongeren

Koggenland - Uit gesprekken met jongeren is gebleken dat zij behoefte hebben aan rustige studieplekken bezig te zijn. Op een rustige plek thuis studeren...

In gesprek over hoogbouw in Hoorn

Hoorn - Waar kan in Hoorn hoger gebouwd worden en waar niet? Hoe hoog mag hoogbouw worden en onder welke voorwaarden? Op woensdag 26...

Provincie Noord-Holland stelt €2,5 miljoen beschikbaar voor versnelling woningbouw

De provincie stelt extra subsidie beschikbaar aan gemeenten om de woningbouw te versnellen. Noord-Hollandse gemeenten kunnen vanaf 1 juni subsidie aanvragen om extra personeel/expertise in te...

Nieuw logo Stichting Iedereen Telt Mee onthuld met taart

Enkhuizen - Op maandagmiddag 10 mei deelde wethouder Dorus Luyckx taart uit bij Leviaan, ter lancering van het nieuwe logo van Stichting Iedereen Telt...

Betalingsachterstand? Hoorn biedt snel hulp!

Hoorn - Voorkomen dat betalingsachterstanden ontstaan en iemand schulden krijgt? Dat kan, als inwoners de signalen leren herkennen en de gemeente en andere instanties...