Plan voor herontwikkeling museum Opmeer

Opmeer – Het Scheringa museum in Opmeer staat inmiddels al zo’n tien jaar leeg. Voor de SVE Group was dit aanleiding om de mogelijkheden te bekijken hoe het gebouw herontwikkeld kan worden tot een levendige locatie dat ruimte geeft aan functies waar op dit moment grote behoefte aan is. In juni organiseert SVE Group een informatiebijeenkomst voor de buurt om bewoners en geïnteresseerden te informeren over het plan.

Over het plan voor herontwikkeling

De herontwikkeling van het voormalige Scheringa museum speelt in op de grote vraag naar betaalbare woningen voor jongeren, senioren en de toenemende vraag naar wonen met zorg. De SVE Group transformeert het voormalige Scheringa museum tot een wooncomplex met 56 betaalbare huurwoningen voor jongeren en alleenstaanden, 22 koopappartementen en 43 woon- en/of- zorgappartementen. Daarnaast komen er kleinschalige deelfuncties en een tuin. Hierover gaan wij met de omwonenden in gesprek.

De gemeente heeft onder voorwaarden ingestemd met het principeverzoek. De volgende stap is het indienen van de vergunningaanvraag die de gemeente gaat behandelen.

Informatiebijeenkomst

Vooruitlopend op het formele besluitvormingsproces over het plan vindt de initiatiefnemer het belangrijk om de omgeving te informeren. Op zaterdag 19 juni wordt een fysieke informatiebijeenkomst georganiseerd in het voormalige Scheringa museum voor de omwonenden. Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt het ontwerp gepresenteerd en is er de mogelijkheid om vragen te stellen en reacties te geven. De omwonenden ontvangen een uitnodigingsbrief met meer informatie over deze bijeenkomst en aanmelding voor een tijdslot.
De informatiebijeenkomst wordt georganiseerd binnen de richtlijnen van het RIVM. Mocht de bijeenkomst in juni niet binnen de geldende richtlijnen van het RIVM voor corona georganiseerd kunnen worden, dan kijken wij naar een online alternatief.

De intentie is om naast de informatiebijeenkomst voor omwonenden een openstelling te organiseren voor alle inwoners en geïnteresseerden op een later moment. Zij kunnen dan kennisnemen van de plannen en het museum intern bekijken voordat de herontwikkeling gaat beginnen

Initiatiefnemer

SVE Group is initiatiefnemer van dit plan en werkt in deze ontwikkeling samen met Mulderblauw architecten en Dok architecten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img