Hoorn stopt met vergunningen huisvesting arbeidsmigranten

Hoorn – Op verzoek van de gemeenteraad stopt de gemeente Hoorn per 24 maart 2021 met het verlenen van vergunningen voor de huisvesting van meerdere arbeidsmigranten in één woning. Alleen vergunningen die vóór deze datum al waren aangevraagd maken nog kans op een groen licht. Lopende vergunningen van maximaal vijf jaar worden niet verlengd. Dit betekent dat in Hoorn alleen nog maar individuen of gezinnen in een woning mogen wonen. Het college gaat in mei met de raad in gesprek over de consequenties en mogelijke oplossingen.

Beleidsnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten

In 2017 werd de ‘Beleidsnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten’ ingevoerd. Door deze regeling werd het onder voorwaarden mogelijk om maximaal vier personen die geen gezin vormen te huisvesten in één woning. Hiervoor werden vergunningen voor vijf jaar afgegeven. Op dit moment zijn er in Hoorn 43 vergunningen verleend.

Motie gemeenteraad

In maart nam de gemeenteraad een motie aan om deze beleidsnotitie in te trekken en verleende vergunningen niet te verlengen. Dit voornamelijk vanwege de meldingen van hardnekkige overlast in kwetsbare buurten en vermoedens van verdringing op de huizenmarkt doordat betaalbare woningen opgekocht worden door huisjesmelkers. Ook verzocht de raad het college om strikte handhaving in te zetten op illegale bewoning en te onderzoeken of eventuele sancties op illegale bewoning opgenomen kunnen worden in de APV.

Geen vergunningen en verlenging per 24 maart

Op verzoek van de gemeenteraad verstrekt de gemeente met ingang van 24 maart geen vergunningen en worden lopende vergunningen (van maximaal vijf jaar) niet verlengd. Voor de aanvragen die al vóór deze datum waren ingediend geldt een overgangsregeling, mits deze voldoen aan de voorwaarden. Ook loopt nog een aantal bezwaren tegen verleende vergunningen.

Consequenties

In een brief aan de raad schetst het college de consequenties van het raadsbesluit. Het raadsbesluit betekent dat er in Hoorn alleen nog individuen of gezinnen in een woning mogen wonen. Andere woonvormen, zoals studentenhuisvesting, hospitasituaties of andere woonvormen zijn niet langer toegestaan. Als er toch geconstateerd wordt dat meer mensen die geen gezin vormen in een woning wonen, moet dit stoppen. Er is dan een kans dat mensen op straat komen te staan als er geen legaal alternatief is. Arbeidsmigranten hebben geen recht op maatschappelijke opvang, zoals het Leger des Heils. Hierdoor kan het probleem ondergronds verplaatsen, of juist naar de openbare ruimte. Dit vraagt volgens het college dus ook extra handhavingscapaciteit.

Vervolg

Het college benadrukt dat arbeidsmigranten belangrijk zijn voor de Hoornse en Westfriese economie. Uit een onderzoek van Decisio uit 2020 bleek dat er in 2018 bijna 1.000 arbeidsmigranten in Hoorn werkten en circa 1.650 arbeidsmigranten in Hoorn woonden. Er is echter geen goede huisvesting voor deze doelgroep en het blijft lastig om op korte termijn alternatieve huisvesting te vinden. Deze groep alleen beschouwen als ongewenst inwoner van Hoorn doet volgens het college echter geen recht aan hen en aan hun situatie. Eind mei gaan college en raad met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Westfries Museum geeft kijkje in de toekomst

Hoorn - De deuren van het Westfries Museum zijn nog steeds gesloten, maar het publiek kan alvast een kijkje nemen in de toekomst. Voor...

Voorrondes NK Stoepranden door Team Sportservice en handbalclubs

Noordkop – In 108 plaatsen door heel Nederland doen 15.000 kinderen mee aan een van de voorrondes van het NK Stoepranden. Breezand, Nieuwe Niedorp,...

Studieplekken voor jongeren

Koggenland - Uit gesprekken met jongeren is gebleken dat zij behoefte hebben aan rustige studieplekken bezig te zijn. Op een rustige plek thuis studeren...

In gesprek over hoogbouw in Hoorn

Hoorn - Waar kan in Hoorn hoger gebouwd worden en waar niet? Hoe hoog mag hoogbouw worden en onder welke voorwaarden? Op woensdag 26...

Provincie Noord-Holland stelt €2,5 miljoen beschikbaar voor versnelling woningbouw

De provincie stelt extra subsidie beschikbaar aan gemeenten om de woningbouw te versnellen. Noord-Hollandse gemeenten kunnen vanaf 1 juni subsidie aanvragen om extra personeel/expertise in te...

Nieuw logo Stichting Iedereen Telt Mee onthuld met taart

Enkhuizen - Op maandagmiddag 10 mei deelde wethouder Dorus Luyckx taart uit bij Leviaan, ter lancering van het nieuwe logo van Stichting Iedereen Telt...

Betalingsachterstand? Hoorn biedt snel hulp!

Hoorn - Voorkomen dat betalingsachterstanden ontstaan en iemand schulden krijgt? Dat kan, als inwoners de signalen leren herkennen en de gemeente en andere instanties...

Westfries Museum heeft plan voor restauratie en vernieuwing

Hoorn - Het is geen luxe, maar bittere noodzaak: de restauratie en vernieuwing van het monumentale Westfries Museum, stelt directeur Ad Geerdink. “Neem alleen...